Sloop voormalige HBS gymzaal aan de Heiligestraat

Na de voltooiing van de nieuwbouw van het Lingecollege Lyceum aan de Heiligestraat wordt het verbindingsdeel tussen het vernieuwde gebouw en het voormalige HBS-gebouw gesloopt. Daardoor ontstaat een doorgang die nodig is om de leerlingen van de school te ruimte te geven hun fietsen achter het gebouw te stallen. Het alternatief zou zijn om een ingang te maken vanaf de Nieuwe Tielseweg en dat vonden gemeente en school veel te gevaarlijk.

Het gedeelte dat nu wordt gesloopt, is sinds 2003 in gebruik geweest als centrale hal. De ruimte werd in 1930 gebouwd als gymnastieklokaal van de Rijks HBS. In 1989 werd hij verbouwd tot kantine van de Gemeentelijke MAVO en in 2003 tot hal van de school. Hier was de servicebalie, waar bezoekers konden worden ontvangen. Vanuit die hal kon men komen in het oude gebouw, in het gebouwdeel uit 1976 en in het in 2001 gebouwde semipermanente deel achter de school. Ook dat laatstgenoemde deel verdwijnt. Het was ook niet voor langer gebruik dan vijftien à twintig jaar bedoeld.

Wat blijft staan is het rechterdeel van het oude HBS-gebouw vanaf het torentje en een klein deel waarin 2 ramen. Daarmee is inderdaad wel het ensemble van gebouw verstoord, maar dat was al ten dele het geval sinds in 2002 de aangrenzende fietsenstalling en de conciërgewoning verdwenen. Het overblijvende deel heeft nog wel degelijk een monumentaal aanzien en alle historische kunstwerken kunnen zo behouden blijven. Het gebouw is sinds 1991 eigendom van de gemeente Tiel. Die wil het nu wel verkopen, maar zal naar het zich laat aanzien wel eisen stellen ten aanzien van monumentenbehoud.

Klik op de foto voor een vergroting

 

zie voor de historie van de HBS:  https://detielenaar.nl/historie/2021/04/de-bouw-van-de-rijks-hbs-tiel-in-1928-1930/

zie voor verbouw Lingecollege Lyceum:  https://detielenaar.nl/opinie/2021/04/hoogste-tijd-verbouwing-van-lingecollege-lyceum-tiel-nadert-voltooiing/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights