Nieuws uit Tiel, editie 19 augustus 2021

 

 

Benefiet dag op zondag 22 augustus voor gedupeerde ondernemer

Update vrijdagmiddag: afgelast ivm slechte weersvooruitzichten!!

In de nacht van 4 op 5 augustus zijn de opstallen van de Kerkewaerdt in Wadenoijen met alles wat er in stond verbrand. Een oud-medewerker wordt verdacht van brandstichting. Ondernemer Aart Blom is zwaar gedupeerd. De brand komt op een moment dat Aart druk bezig is met de ontwikkeling van het fruitbelevingspark ‘De Streeckerij’. Hiervoor had hij voor het museumdeel op het terrein tal van oude werktuigen en gereedschappen, waaronder een originele veilingklok met bankjes, waar hij lang naar gezocht heeft, verzameld. Al die in financiële en emotionele zin waardevolle spullen zijn in rook opgegaan.

Maar Aart Blom zou Aart Blom niet zijn wanneer hij nu bij de pakken neer ging zitten. Met de gemeente is hij in overleg om nu als eerste de kas te bouwen die het verbrande gebouw volgend jaar deels kan vervangen.

Benefietday

De ondernemer kreeg na de brand talrijke lieve en bemoedigende reacties. Van verschillende kanten werd hulp aangeboden. Die hulp krijgt handen en voeten door de organisatie van een benefietdag op zondag 22 augustus van 11.00 tot 17.00. Daarvoor moet deze week nog veel geregeld worden. Bekend is al dat het koor Fruitig geflipt en het country duo It’s alright optreden. Zeker is ook dat er voor de kinderen diverse aantrekkelijke speeltoestellen zijn. Blom is de rest van de week nog naarstig op zoek naar een verdere invulling van het programma-aanbod. Op de website van Streeckerij De Betuwe kunt u daar in de loop van de week meer over lezen. www.streeckerijdebetuwe.nl De toegang tot het evenement is gratis maar ieder die dat wil, kan op een aantal plaatsen een vrijwillige bijdrage kwijt.

Zelf pruimen en appels plukken

Los van de benefietdag kunnen er ook dit jaar weer pruimen en later appels geplukt worden. Ook daarmee kunt u de gedupeerde ondernemer helpen.

Update vrijdagmiddag: afgelast ivm slechte weersvooruitzichten!!

 

Zeven appartementen op plaats van Total Tankstation Veemarkt

Er zijn concrete plannen om op de plaats van het huidige tankstation en wasstraat van de Fa. H. van Dijkhuizen zeven appartementen te bouwen. Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het ontwerp hiervoor is gereed en zal onder de naam Binnenstad, Veemarkt 1 binnenkort ter inzage worden gelegd. Het college ziet af van een milieueffectrapportage en trekt de grenswaarden voor wegverkeerslawaai een beetje op. Dat laatste kan omdat een deel van de appartementen zogenaamde dove gevels heeft en er aanvullende geluidswerende maatregelen genomen worden De herontwikkeling van het aan de stadsgracht, Veemarkt en Nieuweweg gelegen perceel bestaat uit de sloop van de wasstraat en tankstation, de bouw van zeven appartementen en de herinrichting van de openbare ruimte om het pand.

Droomorder voor Tiels defensiebedrijf

Defenture, een in Tiel gevestigd defensiebedrijf, gaat 80 gevechtsvoertuigen leveren aan de Duitse Bundeswehr. Het is een order van enkele tientallen miljoenen euro’s. Een geweldige opsteker voor het bedrijf, dat tot nu toe het Nederlandse leger als belangrijkste klant had. Het gaat om een zwaardere uitvoering van de Vector, het paradepaardje van het bedrijf. Dat is een licht snel en wendbaar voertuig dat gebruikt wordt bij defensie, veiligheidsdiensten en bij de bestrijding van rampen. Het bedrijf werkt met de uitvoering van de order samen met een Duits bedrijf. Voordat de eigenlijke productie in 2024 kan beginnen, moet er op de parkeerplaats van het vroegere partycentrum aan de Biezenwei op industrieterrein Medel eerst een extra productiehal gebouwd worden en vier proefmodellen van de versterkte Vector. Voor de productie zijn dertig tot veertig nieuwe technici nodig. Ondertussen is er ook vanuit Zwitserland en Tjechie interesse voor de gevechtsvoertuigen. (Bron: financieel dagblad).

 

Heiligestraat opnieuw ingericht

Het werk aan de riolering en het wegdek in de Heiligestraat is klaar.

22 juni 2021

De aansluitingen van de woonhuizen op de riolering zijn deels vernieuwd en de rijweg is opnieuw ingedeeld. Over vrijwel de hele lengte is er nu aan de oostzijde van de straat een parkeerstrook voor auto’s, dan volgt een gemarkeerde baan voor fietsers, vervolgens komt de rijbaan voor auto’s die aan de noordzijde slechts uit een rijstrook bestaat en tot slot opnieuw een gemarkeerde rijstrook voor fietsers. In de hele straat geldt een 30 kilometer limiet voor gemotoriseerd verkeer. De trottoirs aan beide zijden van de weg zijn gebleven. Het valt op dat er geen hinderlijke of gevaarlijke obstakels zijn gebruikt om de snelheid van het autoverkeer te remmen. Wellicht gaat de maximum snelheid en de smalle rijstro(o)k(en) voor gemotoriseerd verkeer er voor zorgen dat doorgaand verkeer de straat voortaan zal mijden. Bewoners zullen er blij mee zijn. De straat is nu ook een stuk veiliger voor de talrijke scholieren die de weg dagelijks gebruiken op weg naar de locatie Heiligestraat van het Lingecollege.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights