Nieuws uit Tiel, editie 13 juni 2021

Betonpaden op grasveld Waalkade

Op dit moment wordt een deel van de tweede fase van het plan om de Waalkade aantrekkelijker te maken uitgevoerd. Een van de werkzaamheden die nog moesten wachten tot het moment dat Tiel beter bij kas zit, was de aanleg van betonpaden op het grote recreatie en evenementenveld. Dat nog niet aanleggen blijkt tot flinke problemen te leiden voor Appelpop en andere evenementen. Vrachtwagens en andere voertuigen kunnen bij de aan- en afvoer en opbouw van bijvoorbeeld tenten en podia niet zomaar over het gras rijden. Daarvoor is wegverharding nodig of moeten voor ieder evenement rijplaten gelegd worden. Dat leidt tot regelmatig terugkerende hoge kosten voor de organisatoren. Om dit te voorkomen heeft de gemeente besloten de betonpaden nu al te laten aanleggen.

Snelle actie van gemeente

Zondag 30 mei raakte een brommerbestuurder ernstig gewond bij een aanrijding met een vrachtwagen op de hoek Bommelweg – Dreef in Wadenoijen. Het gebeurde op een punt waar al eerder ongelukken gebeurd zijn omdat de Dreef vanaf de Bommelweg daar nauwelijks zichtbaar is. Wim de Boer (PvdB) riep wethouder Groen tijdens een commissievergadering op om bij de komende reconstructie het kruispunt veiliger te maken. Dat was wethouder Groen al van plan. Bij een bezoek aan aanwonenden om hen te bedanken voor de verleende eerste hulp was hij uitvoerig geïnformeerd over het gevaarlijke kruispunt en de ongelukken die daar al eerder plaatsvonden. Arjen Sijpkes (CDA) vond dat er geen maanden gewacht kon worden met het treffen van maatregelen, maar er onmiddellijk maatregelen getroffen moesten worden om de kruising veiliger te maken. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. De wethouder ging onmiddellijk aan de slag. Vrijdag 11 juni is de gelijkwaardige kruising gewijzigd in een voorrangskruising. Verkeer vanaf de Bommelweg moet nu stoppen bij het kruispunt.

Ophemertsedijk verrijkt met bank en informatiebord

Het bankje en het informatiebord bij het kunstwerk op de plek waar de Ophemertsedijk overgaat in de Waalbandijk is woensdag 2 juni feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Ben van Hees was blij met het informatiepaneel en de extra bank op deze aantrekkelijke plek. Hij prees het initiatief van Frederic Bennis die ondertussen met financiële en/ of materiële steun van ‘Ouderen Gelderland’ en andere organisaties al meerdere pleisterplaatsen langs de westelijke Waaldijk van Tiel met een bank wist uit te rusten. Recreatieve wandelaars en fietsers maken er druk gebruik van. Ook de informatieborden langs de Waal worden druk bekeken. Tiel heeft er nu drie op zijn grondgebied langs de Waaldijk staan. Op het laatst geplaatste bord treft u informatie over de ontstaansgeschiedenis van de Wetlands en de grote biodiversiteit die zich daardoor kon ontwikkelen. Daarnaast vindt u er interessante informatie over het halve cirkelvormige kunstwerk ‘Huizen op de dijk’ van Cor Litjes.eer informatie

Kersenseizoen begonnen

Vanwege het koude voorjaarsweer zijn echte Betuwse kersen van de volle grond dit jaar een week later rijp voor de pluk. Voordeel is dat het seizoen dan ook een week later eindigt. Bij de bekendste kersenboomgaard van Tiel, de Kerkewaerdt in het Lingedorp Wadenoijen, is vrijdagavond 11 juni het traditionele eerste kistje kersen bij opbod geveild. De opbrengst, 10.000,= euro, gaat dit jaar naar de crowdfundingsactie voor Nanette Bielefeld. De hoogste bieder was uiteindelijk A.C. Blijdeveen b.v. die de eer had om door Cherrycat het eerste echte kistje kersen van het seizoen 2021 in ontvangst te mogen nemen. Vervolgens kon Cherrycat Nanette de cheque met een bedrag van liefst €10.000,- in ontvangst nemen. (zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2021/05/risicovolle-operatie-nodig-voor-27-jarige-tielse-nanette-bielefeld/.

Voor de drukbezochte Betuwse kersendagen in de Kerkewaerdt zult u nog een jaartje geduld moeten hebben. Maar op de website van Streeckerij De Betuwe treft u wel een aantal kleinschaliger evenementen, die dit kersenseizoen georganiseerd worden aan. Ook kun je er binnenkort weer zelf kersen plukken.

Museum, bibliotheek en schouwburg weer open

Ook op cultureel gebied keren we weer langzaam terug naar een normale situatie. Museum, bibliotheek en schouwburg hebben hun deuren weer geopend. Vooralsnog worden er wel eisen gesteld aan het aantal bezoekers. Bij filmvoorstellingen in de Agnietenhof zijn maximaal 40 gasten welkom. Voor theatervoorstellingen komt de heropening te laat. Daarvoor zult u tot september moeten wachten. Wellicht zijn dan ook alle beperkingen in verband met corona opgeheven.

Heiwerk beursplein later van start

Dit jaar moesten de leerlingen van het Lingecollege van de locatie Heiligestraat hun examens bij Van der Valk afleggen. De aannemer zou volgens plan tijdens de examens druk aan het heien zijn en dan is het lastig om je te concentreren. Uitstel van het heiwerk zou het bouwschema in de war brengen en veel geld kosten. Achteraf bleek dat niet nodig. Het heien is pas na het maken van de examenopgaven begonnen. Jammer, de verplaatsing heeft nu onnodig veel geld gekost. zie ook:  https://detielenaar.nl/nieuws/2021/05/lingecollege-lyceum-wijkt-voor-eindexamen-uit-naar-van-der-valk-hotel-tiel/

Processierupsen bestrijding.

Op 80 proeflocaties in Vlaanderen en Nederland waaronder de Industrieweg In Tiel zijn informatieborden over het LIFE-project geplaatst om voorbijgangers te informeren over een ontwerp voor de bermenproef. Er wordt ingegaan op het belang van soortenrijke natuurlijke bermen voor het aantrekken van sluipwespen en sluipvliegen.

De rupsen worden op een milieuvriendelijke manier bestreden. Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn nestkastjes opgehangen voor koolmezen. Die beschouwen de eikebladrupsen als een delicatesse en kunnen er per dag een flink aantal verorberen. Je vindt ze onder meer bij de met eiken omzoomde Zijvelingsestraat in Wadenoijen / Ophemert.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights