Een lintje in Tiel in 2021; Gerard van Buuren

Gerard van Buuren: “Jongeren kies voor techniek”

Met lede ogen zag Gerard van Buuren de laatste 25 jaar de belangstelling voor technische beroepen afnemen. Die afname trof toch vooral de beroepen waar met de handen gewerkt wordt en mensen nog echt iets maken. Daar wordt het steeds lastiger om vakmensen te vinden voor de bouw, het schilderwerk, de installatietechniek en de metaalindustrie.

26 april 2021
Koninklijke Onderscheiding Gerard van Buuren.

Gerard van Buuren werd onlangs koninklijk onderscheiden omdat hij als vrijwilliger de belangstelling bij kinderen voor technische beroepen aanwakkert. Dat Gerard met zijn vrijwilligerswerk in aanmerking zou komen voor een Koninklijke Onderscheiding was het laatste wat hij gedacht had. Zijn eerste reactie toen hij de deur voor de burgemeester opende was dan ook: “U bent vast verkeerd. Maar dat bleek niet het geval. Het was voor mij en mijn vrouw een totale verrassing. In een oogwenk stond het huis vol bloemen en we kregen tal van telefoontjes, kaarten en persoonlijke felicitaties via de mail.”

Gerard : “Jammer dat techniek zo weinig aandacht krijgt . Het is mooi werk met veel afwisseling, veel ruimte voor eigen initiatief en met aanzienlijk betere arbeidsomstandigheden als vroeger. Je maakt wat en dat geeft voldoening, je werkt meestal in een team, wat veel mensen prettig vinden. Bovendien is de beloning de laatste jaren flink verbeterd en voorzie je met je keuze in een maatschappelijke behoefte.”

1997 Schoolproject Toekomstpad de Wissel
2002 Toekomstpad commissie

Gerard hoefde daarom niet lang na te denken toen de toenmalige directeur van de afdeling VMBO van het Lingecollege, Jan Hazenhoek, hem vroeg of hij na zijn pensionering samen met zijn collega Pieter Mulder (†) het project Toekomstpad wilde uitvoeren. Dat was een project dat Hazenhoek samen met Peter Booijen van de Kamer van Koophandel bedacht had. Het doel was om bij basisschoolleerlingen meer interesse op te wekken in een technische opleiding. Gerard zij direct volmondig ja. Samen met oud-college Pieter ontstond een goed toegerust duo dat creativiteit, technische en didactische kennis en ervaring paarde aan een groot enthousiasme om de leerlingen van de hoogste klas van het basisonderwijs te interesseren voor een loopbaan in de techniek.

Techniek moet je doen

mei 2019
Bouwen door leerlingen van de Pr. Clausschool voor de techniekwedstrijd.

Al snel kwamen zij er achter dat de leerlingen zelf aan het werk zetten beter werkte dan een promotiepraatje ondersteund door beelden. Leerlingen moesten zelf aan de slag en ervaren hoe het was om praktisch bezig te zijn en in kleine groepjes een werkstuk te maken. Daarmee was de techniekwedstrijd in het Rivierengebied geboren. Het bleek een schot in de roos en werd in veel regio’s nagevolgd. In het Rivierengebied deden al snel tientallen scholen mee met in totaal meer dan 1000 leerlingen. Toen de Kamer van Koophandel uit Tiel vertrok nam de Regionale Stichting Vakopleiding voor het Bouwbedrijf, Revabo in Geldermalsen, nu Bouwmensen, die al bij het project betrokken was, de bestuurlijke rol van de Kamer van Koophandel over.

De organisatie van de techniekwedstrijd

maart 2018
Startmanifestatie Techniekwedstrijd bij Kraanbedrijf Schiltmans.
2021 Jureren van de werkstukken

Gerard: “Met een clubje van zo’n 10 mensen zijn we er het hele jaar bezig. In september zoeken we een aansprekend thema. Enkele van de vele thema’s waren de achterliggende jaren: kermis, verticaal transport, bruggen, kettingreactie en molens. Het echte werk begint in maart. We beginnen dan met een openingsmanifestatie, waar een of twee scholen aan mee kunnen doen. Die organiseren we op de school of bij een bedrijf dat binding heeft met het jaarthema. Bedrijven maken daar vaak veel werk van. Heel bijzonder waren de bezoeken aan kraan- en transportbedrijf Schiltmans in Tiel, de kermisexploitantenfamilie Eckelboom in Rumpt en Healthclub Juliën in Lienden. Direct na de opening brengen we de materiaalpakketten naar de scholen en introduceren daar het jaarthema. Ter inspiratie laat ik dan ook een door mij bedacht en uitgewerkt idee zien. Daarna gaan de leerlingen in groepjes van vier tot vijf leerlingen wekelijks een dagdeel aan de slag. Daarna volgen we de voortgang, helpen waar nodig ter plekke en zijn beschikbaar met raad en daad. Hulp is lang niet altijd nodig. Leerkrachten beschikken zelf vaak over de nodige technische vaardigheden. Je ziet ook wel dat een technisch onderlegde vader of opa van een van de leerlingen als deskundige coach optreedt.

Eindmanifestatie

Juni 2007 Techniekwedstrijd voor basisscholen bij de ReVaBo in Geldermalsen

In juni is er op het terrein en in de gebouwen van Bouwmensen de slotmanifestatie. Binnen staan dan alle werkstukken te kijk die eerder door ons team gejureerd zin. Op een groot podium zijn er optredens van deelnemende klassen, een Deejay en / of zanger, een techniekquiz voor docenten en reiken we natuurlijk de prijzen uit. Dat is ieder jaar een geweldig feest met vele honderden leerlingen. De dag na de jaarafsluiting kunnen ouders, familie , kennissen en andere belangstellende de werkstukken bij Bouwmensen komen bekijken.

Ik vind het een belangrijk project. We hebben een leuk maar ook deskundig team en dat gevoegd bij de enthousiaste reacties van docenten, ouders en niet te vergeten de deelnemende leerlingen maken het meer dan de moeite waard om je er voor 100 % voor in te zetten.”

Gerard doet meer

De techniekwedstrijd is niet het enige waarmee Gerard zich verdienstelijk maakt of maakte. Gerard is altijd een verwoed tennisser geweest. Bij de Ridderweide was hij lid van de jeugdcommissie en begeleidde hij er samen met anderen de pupillen. Ook was hij medewerker van de regionale stichting Leergeld. Deze stichting stelt zich ten doel om kinderen uit armlastige gezinnen in staat te stellen mee te doen met de activiteiten die voor de meeste kinderen heel normaal zijn.

Maart 2013
SCW het Huurdersplatform.

Meer dan dertig jaar was hij lid van de Huurders Belangen Organisatie van de Stichting Christelijke Woningcorporatie en nu Thius. In die functie behartigd hij de belangen van de huurders van een woning van deze woningcorporatie maar denkt ook mee over het te voeren beleid van de woningbouwcorporatie.

Dit was de laatste bijdrage uit de serie. De eerste bijdragen van dit drieluik zijn te vinden onder:

Gerrit Overdijk: https://detielenaar.nl/nieuws/2021/06/een-lintje-in-tiel-in-2021-gerrit-overdijk-een-veelzijdig-vrijwilliger/

Petro van Doorne: https://detielenaar.nl/nieuws/2021/06/een-lintje-in-tiel-in-2021-petro-van-doorne-molenaar/

klik op een foto voor een vergroting

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights