Een lintje in Tiel in 2021; Gerrit Overdijk, een veelzijdig vrijwilliger

Opnieuw was er dit jaar geen feestelijke bijeenkomst in de raadszaal bij de uitreiking van de traditionele Koninklijke Onderscheidingen ter gelegenheid van Koningsdag. Maar geen nood : Burgemeester Beenakker ging zelf op bezoek bij de gedecoreerden met naast de versierselen een mooie bos bloemen, een hartelijke felicitatie en een passende toespraak. Niettemin misten de gedecoreerden maar ook familie, vrienden en bekenden de feestelijk uitreiking in de raadszaal. Voor de Tielenaar vormde dit de reden om de gedecoreerden met een serie artikelen die we deze week publiceren nog eens in het zonnetje te zetten. Deze eerste bijdrage is gewijd aan Gerrit Overdijk.

26 april 2021
Koninklijke Onderscheiding voor Gerrit Overdijk

Gerrit Overdijk was ontzettend verrast toen op 26 april ’s ochtends de burgemeester aanbelde. Een Koninklijke Onderscheiding was het laatste waar hij aan gedacht had. “Voor mij voelt vrijwilligerswerk niet als een verplichting. Ik zeg niet gemakkelijk neen en vind het heel normaal om onbetaald wat te doen voor de samenleving. Je krijgt er veel voor terug. Het is leuk, je bouwt veel contacten op en je leert er doorgaans ook veel van.”

Een veelzijdig en bijna fulltime vrijwilliger

Gerrit heeft op het gebied van vrijwilligerswerk een lange en uitgebreide staat van dienst.

Zo was hij voorzitter van Soli Deo Gloria, het koor van de Rooms-katholieke kerkgemeenschap in Tiel. Is hij lid van de Schola Cantorum, een groep mannen die in de regio maar ook ver daar buiten liefhebbers – en dat zijn er velen – laat genieten van de eeuwenoude Gregoriaanse kerkmuziek. Hij is actief lid van het Tiels Madrigaal Koor. Daar maakte hij naast zijn muzikale bijdragen naam met het succesvol opsporen van oude bladmuziek uit Italië. In het Flipje- en Streekmuseum leidt hij regelmatig groepen waaronder veel schoolklassen rond. Gerrit is een verwoed wandelaar. Zijn kennis van de regio gebruikte hij om samen met zijn vrouw de langeafstandsroute ‘Het Lingepad’ te ontwerpen. Deze route maakt nu deel uit van het Grote Rivierenpad. Dat pad loopt van Hoek van Holland naar Kleve in Duitsland en is 276 kilometer lang . Van dit populaire en druk bewandelde pad controleert hij regelmatig de routemarkeringen op een groot deel van het grondgebied van de gemeenten Buren en Tiel. Gerrit is ook regelmatig te zien op het Regionaal Archief Rivierenland. Hier ontsluit hij archieven en geeft er les aan bezoekende schoolklassen. Tot slot van deze opsomming vermelden we nog dat Gerrit sinds maart 2019 eindredacteur is van Dominicus Nieuws, het nieuws- en mededelingenblad van de Locatie Tiel van de Sint Suitbertusparochie. Dat is hem wel toevertrouwd. Gerrit heeft een goede taalkennis en een vlotte pen.

1999 Boek scouting ‘hoort zegt het voort’

Eerder beschreef hij ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Scouting Phoenix de geschiedenis van de scouting in Tiel in het boek ‘Hoort zegt het Voort’.

2003 Corso boek 40 jr deelname voor Drumpt

Ook de geschiedenis van de corsovereniging Drumpt pluisde hij ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van deze vereniging uit en schreef er samen met Wouter Gresnigt in 2003 het boek ‘Corsokoorts’ over. In een derde boek, Een eeuw zingen voor God, legde hij in1991 de geschiedenis van het toen 90 jaar oude

2001
Boekwerk aanbieden Soli Deo Gloria

RK Zangkoor Soli Deo Gloria vast. Tien jaar later volgde een heruitgave aangevuld met de periode 1991-2001met de titel:.Een Eeuw zingen voor God.

Gerrit Overdijk werd in 1952 in Eerbeek geboren. In 1958 verhuisde hij met zijn ouders naar Mijdrecht en in 1974 kwam hij inmiddels gehuwd met zijn Corrie naar Tiel. Hier werd hij docent van de ITO-afdeling (Individueel Technisch Onderwijs) van de LTS (Lagere Technische School. In totaal gaf hij 25 jaar les aan kansarme jongeren.

2014 Groepsfoto werk RMC

Daarna ging hij aan de slag als trajectbegeleider voor het voortgezet onderwijs in de regio en maakte hij de overstap naar het RMC, het regionaal meld- en coördinatiepunt voor voortijdige schoolverlaters. Daar begeleidde hij jongeren zonder startkwalificatie naar een nieuwe leer- of werkplek.

Over het vrijwilligerswerk van Gerrit valt veel te schrijven. Daarom nog kort iets over zijn werk voor twee verenigingen: Het RK-kerkkoor Soli Deo Gloria en Scouting Phoenix.

Soli Deo Gloria

2000 Koor Soli Deo Gloria

Gerrit had zijn huis in Tiel nog maar amper ingericht of toenmalige pastoor Bakker van de Sint Dominicusparochie kwam op bezoek. Kennismaking met zijn nieuwe parochianen bleek niet het hoofddoel. Neen, de pastoor had informatie gekregen over de koorervaring van Gerrit en haastte zich hem te vragen lid te worden van het kerkkoor Soli Deo Gloria. Gerrit stemde toe en bleef lid tot 2003. Hij vervulde daar langere tijd diverse bestuursfuncties waaronder het voorzitterschap. Gerrit is een geboren organisator die het niet ontbreekt aan lef en initiatief om ideeën en plannen uit te voeren en de financiën daarvoor bij elkaar te krijgen. Hij was een van de organisatoren van de reis naar Rome die het koor in 1996 maakte. Die reis was een absoluut hoogtepunt in het bestaan van het koor. Menig koorlid kan er nog steeds enthousiast over vertellen. De reis vond met 57 leden plaats op uitnodiging van pater Tiemen Brouwer. Brouwer vervolgde na de periode dat hij werkzaam was in Tiel zijn priesterlijke loopbaan in Rome. Gerrit Overdijk was samen met Tonnie Gresnigt reisleider. Het koor verzorgde in Rome tijdens de eucharistievieringen in de Santa Maria Maggiore en de kerk van de Friezen de misgezangen. De kerkgangers bleken na afloop erg enthousiast over het optreden uit het verre Nederland. In het boek dat ter gelegenheid van het 90 jaar bestaan van het kerkkoor door Gerrit geschreven is, blikt hij uitgebreid terug op deze bijzondere reis. Later in 2010 zou hij en ditmaal met de Schola Cantorum Tiel nogmaals naar Rome gaan om opnieuw in beide kerken vieringen met Gregoriaanse gezangen op te luisteren.

Scouting Phoenix

2007 Scouting kaderdag

Via zijn zoons raakte Gerrit Overdijk in contact met Scouting Phoenix. Al snel was hij begeleider van een groep en even later bestuurslid.

1999 Scouting Tiel

Jarenlang was hij actief in functies als secretaris en voorzitter. Na zijn afscheid in 2011 keerde hij in 2018 terug om zich met enkele anderen (oud)bestuursleden te richten op de fondsenwerving voor een nieuw clubhuis op het terrein van Scouting Phoenix in de wijk De Hennepe aan de Dode Linge. Ondanks veel zelfwerkzaamheid en schenkingen in de vorm van bouwbegeleiding en materialen is hiervoor een bedrag van 300.000 euro nodig. Daarvan is inmiddels ruim de helft binnen. Nog een enorm eind te gaan dus. Maar Gerrit is er van overtuigd dat dat geld er wel komt.

meer info over de nieuwbouw:    https://detielenaar.nl/nieuws/2018/10/nieuw-clubhuis-en-meer-grond-voor-scouting-phoenix/  en  https://nieuwbouw.scoutingphoenix.nl

Fotogalerij: klik op de foto voor een vergroting

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights