Nieuw clubhuis en meer grond voor scouting Phoenix

Voorzitter Dave Verbeek (links) en Tom van Oostrom

Bestuur en leden van scouting Phoenix zijn blij met de verdubbeling van hun terrein. Men wil dit zo snel mogelijk in gebruik nemen en met de bouw van het nieuwe clubgebouw beginnen. Maar voor dat clubhuis is nog wel geld nodig.

Dit bericht is een bewerking en uitbreiding van het artikel dat wij op 3 oktober 2018 over dit onderwerp plaatsten. https://detielenaar.nl/nieuws/2018/10/nieuw-clubhuis-en-meer-grond-voor-scouting-phoenix-tiel

Samenwerken, grenzen verleggen, lekker bezig zijn in de buitenlucht en elke week weer een ander avontuur beleven. Dat is de reden waarom scouting Phoenix zoveel aantrekkingskracht heeft op jonge Tielenaren. De bloeiende vereniging met rond de 200 leden is ontstaan uit een fusie van verschillende Tielse scouting groepen. Sinds 1977 maakt de vereniging gebruik van het terrein aan de Hennepe 199. Daar beschikt men over een klein afgesloten terrein een metalen romneyloods en een stenen gebouw.

Nieuwbouw

Beide gebouwen voldoen niet meer aan de hedendaagse kwaliteit- en veiligheidsnormen. Na een afweging van kosten en baten is het bestuur tot de conclusie gekomen dat grondige renovatie van de beide gebouwen geen duurzame oplossing biedt. Daarom is gekozen voor de ontwikkeling van een compleet nieuw gebouw, dat de komende 30 jaar een droog en veilig onderdak kan bieden. Daarnaast biedt  dit gebouw, als het klaar is, mogelijkheden voor gebruik door andere verenigingen. Ook wanneer de buurt ruimte nodig heeft voor een wijk- of straatactiviteit valt er met het bestuur te praten over het gebruik van terrein en gebouw. Wanneer het nieuwe gebouw af is, zal de romneyloods verdwijnen. Het huidige stenen gebouw, het Uilennest kan dienst blijven doen als opslagruimte voor het vele materiaal dat de scouts voor hun activiteiten nodig hebben.

Een groter terrein

Probleem was dat het huidige terrein na het realiseren van de nieuwbouw en het slopen van de Romneyloods aan de kleine kant blijft. Groot was dan ook de vreugde toen het college kort geleden besloot om het naastgelegen vrijgekomen terrein, in gebruik te geven aan de scouts. Hiervoor gaat de gemeente een erfpachtovereenkomst met de vereniging sluiten. Dat terrein gebruikte fietscrossvereniging de Weirijders tot ze naar de nieuwe wielerbaan aan de Schaarsdijkweg verhuisden.

Nu het geld nog

Hierdoor komen de bouwplannen in een stroomversnelling en kan er concreet aan de herinrichting van het terrein en de bouw van het nieuwe clubgebouw gewerkt worden. Op zaterdag 6 oktober organiseerde de scoutingclub op hun terrein een inloopinformatiebijeenkomst over hun plannen. Na afloop treffen we de nieuwe voorzitter Dave Verbeek en de man die deze functie vele jaren daarvoor vervulde, Tom van Oostrom. Tom is weliswaar bestuurlid af maar blijft voorlopig actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de bouw. Met name gaat hij zich daarbij richten op de fondsenwerving. Tom van Oostrom daarover: “Mede door een vorstelijke gift van de Stichting Welzijnsfonds Spoorenberg is ongeveerr de helft van het benodigde bedrag binnen. De rest hopen we bijeen te brengen door giften van enkele landelijke fondsen en bijdragen van particulieren en bedrijven. We hebben het nieuwe gebouw in een groot aantal partjes verdeeld van elk 50 euro en hopen dat velen zo’n partje willen kopen. Ook giften in natura zijn welkom. We zijn erg blij met de toezegging dat Metaglas alle ramen gaat leveren. Bouwmensen uit Geldermalsen gaat als leer-werkobject een groot deel van de bouw uitvoeren en gelukkig hebben we in de vereniging ook de nodige vaardige handen wanneer het op bouwen en techniek aankomt.”

Buurt enthousiast over de plannen

Beide heren zijn erg tevreden over de reacties die zij tijdens de informatiebijeenkomst van de bezoekers kregen. Verbeek: “Het was erg fijn om van buurtbewoners te horen dat zij niets tegen onze plannen hebben, In tegendeel iedereen was erg enthousiast. We vonden het ook geweldig dat wethouder Marcel Melissen een kijkje kwam nemen. Hij was heel belangstellend en we hebben hem veel over onze club en activiteiten kunnen vertellen.

We grenzen door de uitbreiding van het terrein nu aan de Dode Linge en willen op ons uitgebreide terrein een kleine plas aanleggen die grenst aan dat riviertje. Daardoor zorgen we voor extra waterberging voor het Waterschap. Zelf kunnen we het riviertje betrekken bij onze activiteiten. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de natuur en het landschap. Dat is scouts wel toevertrouwd. Wanneer het met de fondsenwerving goed loopt, hopen we in de tweede helft van 2019 met de bouw en daarna de inrichting van het terrein, dat nu nog een kale zandvlakte is, te kunnen beginnen.”

meer over de bouw:    http://nieuwbouw.scoutingphoenix.nl/

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights