Maaibeleid is balanceren tussen milieu en verkeersveiligheid

Vroeger was het duidelijk. Juni is hooimaand en dan maaiden niet alleen de boeren maar ook de beheerders van het openbaar groen het gras langs dijken en wegen. Dat is geen automatisme meer. De biodiversiteit van Nederland staat onder druk. Dat zie je onder meer aan een enorme afname van het aantal insecten. Veel soorten dreigen geheel te verdwijnen. Om die ontwikkeling een halt toe te roepen worden grasranden langs de weg en dijken steeds vaker ingezaaid met bloemrijk zaad. Om de continuïteit te waarborgen en de insecten maximaal van dienst te zijn, moet je dan pas maaien wanneer de bloemen en grassen zaad geproduceerd hebben. De hoge bermbegroeiing zorgt echter op veel plekken voor gevaarlijke situaties voor het verkeer. Andere verkeersdeelnemers worden niet of te laat opgemerkt. Na regen of forse wind zorgt daarnaast de platliggende begroeiing er voor dat fietspaden een stuk smaller worden. Ook dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Verschillende raadsleden spraken daarover hun zorgen uit en maanden wethouder Groen maatregelen te treffen. Dit jaar was Avri extra laat met het openhouden van een aantal fietspaden en gevaarlijke plekken. Ook hier bleek Corona de boosdoener. “Besmettingen met het virus zorgde ervoor”, zo vertelde de wethouder, “dat een flink aantal medewerkers van Avri niet konden werken en ploeggenoten in quarantaine moesten. Dat heeft voor achterstanden in het werk geleid.” Ondertussen is bekend dat Avri in week 26 in Tiel met het maaien aan de slag gaat. Men zal daarbij van binnen naar buiten werken. Dus eerst het centrum van de stad en vandaar de rest van de bebouwde kom en vervolgens de openbare ruimte in het buitengebied.

Het Waterschap

Bij het Waterschap Rivierenland blijft waterveiligheid het hoofdthema. De laatste jaren is daarbij ook het vasthouden van water voor de droogtebestrijding belangrijk geworden. Maar ook zorg voor de natuur en bevorderen van de biodiversiteit staats steeds hoger op de agenda.

Het waterschap gaat om de natuur een handje te helpen het begrazen van dijkhellingen beperken. Het gebruik van bloemrijk graszaad is al ruime tijd regel. Men heeft ontdekt dat een dijk met een gevarieerde begroeiing van kruiden, bloemen en grassen beter bestand is tegen de krachten van het langsstromende water. Bovendien is zo’n begroeiing goed voor de biodiversiteit en ook nog eens mooi om te zien. Na een proef met bloemrijke dijken op enkele locaties, besloot het waterschap om voortaan op meer dijken gevarieerd te maaienHeemraad Hennie Roorda legt uit wat dat betekent: ”De eerste maaibeurt knippen we in twee fasen: de ene dijkhelling maaien we al in mei, de tegenoverliggende helling maaien we voor 15 juli. Planten die vroeg worden gemaaid, kunnen weer uitgroeien en bloeien rond de zomer. Insecten hebben zo tot ver in de zomer een plekje. Bovendien krijgen meer soorten een kans. Bij de tweede maaibeurt in de eerste helft van september worden alle hellingen tegelijk gemaaid, zoals altijd al gebeurde. Tegen die tijd eindigt de bloeitijd van de meeste soorten. Deze aanpak geldt nog niet op alle dijken. De uitrol van deze aanpak duurt een paar jaar, omdat we gaandeweg contracten met uitvoerders moeten aanpassen.”

23 juni 2021
Maaiwerkzaamheden in de Binnenhoek door Bron Groenvoorziening met een bermmaaier en zuigwagen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights