Terugblik op 2020, december

Corona

Begin december daalt het aantal besmettingen in Nederland nog licht. In het Westelijk Rivierengebied is echter sprake van een licht stijging, die naar mate de dagen verstrijken steeds groter wordt. Ook in de rest van Nederland slaat de daling al snel weer om in een stijging. Voor het kabinet reden om met ingang van 15 december een nieuwe lockdown af te kondigen. Vooralsnog voor vijf weken tot 20 januari 2021 gaat Nederland weer grotendeels op slot. Vrijwel alle scholen gaan grotendeels dicht. Winkels die niet voorzien in de eerste levensbehoeften moeten weer sluiten. Hetzelfde geldt voor restaurants. We mogen nog maar twee personen tegelijk in huis ontvangen en bij wijze van gunst tijdens de kerstdagen drie. Reizen wordt ontraden, thuiswerken wordt de norm en alle binnensportaccommodaties moeten sluiten.

Opnieuw zijn de winkelstraten uitgestorven. Winkeliers zijn ten einde raad. De opruiming van seizoenspullen kan geen doorgang vinden en de jaarlijkse profijtelijke piek aan kerstverkopen valt voor hen in het water. Gelukkig komt de overheid met compensatiemaatregelen, maar die dekken in de meeste gevallen lang niet alle kosten en verlies aan inkomsten. De Action, Hema en Wibra, leggen de spelregels in hun voordeel uit en blijven open. Maar na 1,5 dag grijpt de overheid in en moeten ook deze winkels hun deuren sluiten.

Om de afstandsregels te waarborgen en extra drukte op de eerste hulp van de ziekenhuizen te voorkomen stelt de rijksoverheid een vuurwerkverbod in. Het mag in de laatste dagen van het jaar niet verkocht en afgestoken worden. Erg veel is er niet van te merken. Het meldpunt van overlast door vuurwerk ontvangt meer meldingen in vergelijking met het voorafgaande jaar.

Het aantal coronadoden in Nederland ligt volgens schatting van deskundigen 50 tot 100 procent hoger dan de officieel geregistreerde cijfers. Wanneer we uitgaan van het laagste getal van 50 % dan betekent dat er in 2020 ongeveer bijna 60 inwoners aan het virus overleden zijn.

Bij de raadsvergadering van 16 december, die niet digitaal gehouden wordt vanwege de noodzakelijke hoofdelijke stemming over en beëdiging van vervangend wethouder van Hees zijn veel raadsleden afwezig omdat zij zelf besmet zijn, kwetsbaar zijn of de zorg hebben voor een kwetsbare naaste. Burgemeester Beenakker meldt dat in Ziekenhuis Rivierenland de werkdruk vanwege het stijgende aantal corona patiënten fors oploopt. Het lukt nog net om de reguliere behandelingen door te laten gaan. Dat gebeurt op een moment dat iedereen nog moe is van de achterliggende drukke periode. De verhoogde patiëntenstroom komt juist op een moment dat iedereen in het ziekenhuis uitzag naar rustige kerstdagen om eens even bij te komen. In een speciale videoboodschap richt de burgemeester zich tot de medewerkers in de zorg waarin hij hen onder meer bedankt voor hun tomeloze inzet in het afgelopen jaar. Ook voor alle Tielenaren heeft de burgemeester een digitale kerstboodschap waarin hij oproept je vooral aan de regels te houden en om te zien naar de naasten. ‘Doe dat niet met een bezoek maar pak de telefoon of stuur een kaartje’ is zijn dringende advies.

(Wanneer we dit op 18 januari schrijven is bekend dat de lockdown verlengd is tot 10 februari. Theoretisch is daarna versoepeling mogelijk. Vrijwel zeker is dat versoepeling daarna zeker tot eind februari niet zal plaatsvinden. De algemene verwachting is dat we in 2021 nog lang vast zullen zitten aan beperkende maatregelen).

Zwembad klaar maar nog niet open

Vijftien december vond de formele overdracht van het nieuwe zwembad, de Waalslag, aan de gemeente plaats. Wat een klein feestje en een mooi persmoment had moeten worden, werd door de lockdown een sobere plechtigheid zonder aanwezigheid van de pers. De feitelijke openstelling voor het publiek, die op 4 januari gepland was, wordt ook opgeschoven.

Het nieuwe zwembad heeft een wedstrijdbad met zes banen en een duikplank. Vanaf de tribune kunnen toeschouwers de wedstrijden zien. Er zijn extra baden voor de allerkleinsten en een met beweegbare bodem voor doelgroepen. Bij dit bad is een speciale hellingbaan voor mensen met een lichamelijke beperking en een rolstoelwisselplek. Verder beschikt het bad over een whirlpool,een waterglijbaan, een stoombad een sauna en een bar.

Het nieuwe bad is duurzaam en energiezuinig. Het heeft geen gasaansluiting en dak is bedekt met zonnepanelen

De officiële opening zal, als dan het virus voldoende onder controle is, in april 2021 plaatsvinden. Dan is volgens de planning, het oude zwembad gesloopt en het buitenterrein opnieuw ingericht. Op dat buitenterrein komen parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen, veel groen en een tijdelijke berging voor water bij overvloedige regenval.

Afhankelijk van de ontwikkeling van Corona zal het zwembad wel eerder voor badgasten opengesteld kunnen worden.

Proef met huisartsondersteuner jeugd geslaagd.

De proef om de huisartsen te ondersteunen met een specialist op het gebied van jeugdzorg blijkt een succes. Het specialisme wordt blijvend toegevoegd aan alle Tielse huisartspraktijken. Tijdens de proefperiode is gebleken dat de nieuwe specialist waardevol is voor ouders en jeugd om de problemen te analyseren, gericht te verwijzen en zelf kortdurende en lichte hulp verlenen. Uit landelijke cijfers is gebleken dat ruim 40 % van de kinderen of ouders die met psychische problemen aankloppen door de huisartsondersteuner adequaat geholpen kunnen worden door de huisartsondersteuner jeugd. Daarmee worden kostbare en langdurige behandeling door de specialistische jeugdgezondheidszorg voorkomen. Dat is goed voor de hulpvragers maar ook voor de gemeentelijke portemonnee.

Extra gratis parkeren

Margriet van Heesch, voorzitter ondernemersvereniging Hart van Tiel, brengt begin december samen met dochter Fleur gele strikken, ballonnen en een info label aan op de parkeerautomaat aan de Oude haven. Hiermee willen zij extra aandacht geven aan het besluit van de gemeente om naast de zaterdag en zondag ook de vrijdagen in december gratis parkeren aan te bieden. Dit om ivm corona meer spreiding in het winkelgebied te krijgen.

Nieuwe wethouder geïnstalleerd

De Nijmeegse oud-wethouder Ben van Hees wordt de tijdelijke vervanger van wethouder Kreuk, die om medische redenen haar functie voor meerdere maanden moet neerleggen. Van Hees was vele jaren actief als raadslid en wethouder voor een lokale politieke partij in Nijmegen. Hij neemt alle portefeuilles van wethouder Kreuk tijdelijk over.

Tiel gaat met matige wegen jaar uit

Laan van Westroijen

Het is niet gelukt om al het geplande onderhoud aan wegen dit jaar uit te voeren. Gebrek aan menskracht op het gemeentehuis om het werk voor te bereiden zorgde er voor dat voorgenomen werk op de plank bleef liggen. Ook de werkdrukte bij de bouwbedrijven die zich op het straat- en rioleringswerk richten speelde een rol. In totaal gaat het om 800.000 euro, die wel begroot maar niet besteed is. Wethouder Groen belooft wel een inhaalslag in 2021. Voor het nieuwe jaar is 300.000 euro extra aan wegonderhoud uitgetrokken en zullen de projecten die in 2020 niet uitgevoerd zijn met voorrang aangepakt worden. Met de wegen die voor 2021 al op het programma stonden moet dat er voor zorgen dat de wegen er in de gemeente er een stuk beter uit zullen zien dan nu het geval is.

Veel overlast door vuurwerk

Het verbod om vuurwerk te verkopen en af te schieten heeft niet het gewenste resultaat. Legale verkoop vindt er niet plaats. Maar niettemin weten veel inwoners toch aan het nodige knal en siervuurwerk te komen. Het gemeentelijke vuurwerkmeldpunt heeft het drukker dan een jaar eerder en tijdens de jaarwisseling is er ogenschijnlijk in de gemeente weinig verschil met voorafgaande jaren te bespeuren. Toch heeft het verbod wek invloed gehad. Met name ziekenhuis Rivierenland ziet op de eerste hulp veel minder vuurwerkslachtoffers dan in voorgaande jaren.

Tielenaren zijn hulpvaardig; bijna 1000 aanvragen voor mantelzorgcompliment.

10 november
Mevrouw G. Grazell heeft van wethouder Carla Kreuk een Flippas ontvangen als mantelzorg compliment.

Maar liefst 1000 inwoners van de gemeente Tiel hebben in 2020 het mantelzorgcompliment aangevraagd voor een verwante, buur of kennis die hen gedurende minstens drie maanden en met een tijdsbesteding van minimaal acht uren per week onbetaalde hulp geboden hebben. Het mantelzorg compliment bestond in 2020 uit een flippas met een tegoed van 75 euro. De gemeente koos voor deze vorm om daardoor de Tielse winkeliers een extra steuntje in de rug te geven in deze voor hen moeilijke tijd. Het mantelzorgcompliment is een presentje maar ook blijk van waardering van de gemeente voor de mantelzorgers.

Tot slot

Dit was de laatste bijdrage van ons jaaroverzicht per maand van gebeurtenissen en ontwikkelingen in Tiel. Om de overzichten per maand niet te lang te maken hebben we maar aan een beperkt aantal onderwerpen die we bij onze zoektocht tegenkwamen aandacht kunnen schenken.

Wilt u nog meer terugblikken? Op de homepagina van de Tielenaar vindt u onder het kopje archief knoppen waar mee u al onze bijdragen in beeld en tekst van het afgelopen jaar per maand geordend nog eens de revue kunt laten passeren.

In de zwarte balk bovenaan vindt u een zoeksymbool in de vorm van een vergrootglas. Wanneer u daar op klikt verschijnt links het woord zoeken. Wanneer u daar een zoekterm intikt, worden op chronologische volgorde alle artikelen getoond waarin uw zoekwoord voorkomt.

Wist u trouwens dat u zich kunt abonneren op meldingen van nieuw geplaatste artikelen op ‘de Tielenaaar’ op facebook? Daar kunt u ook reageren op onze bijdragen of er over discussiëren met anderen. Ook op onze website kunt u reageren op artikelen.

We maken de Tielenaar met een te klein team en zoeken daarom nieuwe medewerkers. Hebt u belangstelling om bij te dragen aan de informatievoorziening over Tiel via onze website? Kijk dan op de oproep voor redactieleden die we eerder dit jaar plaatsten op onze site. https://detielenaar.nl/algemeen/2020/10/kom-jij-het-team-van-de-tielenaar-versterken/

Wij danken u voor het vertrouwen en de vele reacties die we het afgelopen jaar van u mochten ontvangen. Ook in 2021 kunt u weer op ons rekenen!

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights