Misdaadcijfers dalen in 2020 fors

De tijd dat Tiel opvallend hoog scoorde op de landelijke misdaadlijstjes lijkt verleden tijd. Maar nog steeds liggen de misdaadcijfers in de gemeente boven het gemiddelde van de regio en ook vergeleken met de landelijke cijfers staat de gemeente nog steeds – hoewel niet onrustbarend – op het verkeerde lijstje. Vorig jaar daalde het aantal woninginbraken, diefstal van auto’s en fietsen, overvallen, straatroven en geweldsmisdrijven spectaculair. Daar staat een flinke stijging van de cybercriminaliteit tegenover.

In 2012 werden er in Tiel 576 woninginbraken of pogingen daartoe geregistreerd. 109 bedrijven waren daarnaast slachtoffer van het dievengilde. In 2020 waren deze aantallen voor woningen 69 en voor bedrijven 27. Het aantal woninginbraken daalde in negen jaar met maar liefst 88 %. Het overzicht dat de gemeente verstrekte laat niet zien hoe vaak inbrekers gepakt werden. Daarover komt later in het jaar meer informatie.l

In dezelfde negen jaar daalde het aantal fietsdiefstallen van 500 naar 201. Procentueel werden er vaker elektrische fietsen gestolen. Dat is logisch omdat het aantal elektrische fietsen in die negen jaar spectaculair steeg en een elektrische fiets nu eenmaal voor dieven lucratiever is. Ook het aantal bij de politie gerapporteerde mishandelingen en bedreigingen daalde evenals het aantal meldingen van zakkenrollerij fors.

Niet alles daalde

In het overzicht over de laatste negen jaar zien we niet alleen spectaculaire dalingen. Een aantal meldingen of constateringen van ongewenst of misdadig gedrag bleef ongeveer gelijk en er zijn ook stijgingen.

Ongeveer gelijk bleven wapenhandel en wapenbezit (20 maal in 2020), drugshandel (28 maal), ontmantelde hennepkwekerijen (9). Het aantal ontdekte en ontmantelde hennepkwekerijen zien we sinds 2018 wel dalen. Het aantal meldingen van overlast door jeugdigen steeg met 479 meldingen aanzienlijk. Het was het hoogste aantal van de afgelopen negen jaar.

Cybercrime (internetcriminaliteit) verschijnt pas in 2016 in de meldingen. Het zijn er dan in Tiel 206. In enkele jaren groeide dit in 2020 naar 330. Het betreft hier in hoofdzaak meldingen van slachtoffers. De daders zitten over het hele land verspreid en opereren ook van uit het buitenland. Aanpak van deze criminaliteit vindt vooral bovenregionaal plaats. Lokaal en in de politieregio’s ligt het accent vooral op voorlichting over de toegepaste methoden en wat je vooral niet moet doen.

De drugshandel steeg vanaf 2012 van 21 naar 28 constateringen. We mogen aannemen dat de omvang van die handel vele malen hoger is.

Andere cijfers

In 2020 waren er 72 uitrukken van de brandweer. In 36 gevallen was er sprake van brandstichting, Het aantal bij de politie gemelde winkeldiefstallen was 113. De overlast door verwarde personen is in de verslagperiode sterk toegenomen. In 2020 waren er 330 meldingen. Zwervers zorgden 68 maal voor overlast. Ondanks de sluiting van cafe’s gedurende een deel van het jaar kreeg de politie 80 meldingen van overlast door overmatig alcoholgebruik. 10 maal werden een persoon opgepakt wegens openbare dronkenschap.

In 2020 werd 125 maal een auto vernield en werden 136 andere vernielingen gemeld. Er werden 137 auto’s gestolen en 26 motorvoertuigen.

Het vele thuiszitten en ontbreken van uitgaansmogelijkheden zorgde ook in Tiel wel voor meer meldingen van burenruzies en er werden meer huisverboden opgelegd.

Verkeer

Sinds 2016 hebben er in Tiel geen verkeersongelukken plaatsgevonden waar doden bij te betreuren waren. Het aantal ongevallen met persoonlijk letsel bedroeg vorig jaar achttien. Sinds 2017 is dit aantal bijna gehalveerd ten opzichte van de voorafgaande jaren. Het aantal gerapporteerde verkeersongevallen met alleen materiële schade laat ook al jaren een daling zien. Veel zegt dat cijfer niet omdat dat soort schades steeds vaker zonder tussenkomst van de politie afgehandeld wordt. Sinds 2016 wordt er flink gehandhaafd op het fietsen, scooters en brommers rijden in de straten van de binnenstad waar dit verboden is. De Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) maakten in 2020 166 maal een verbaal op. In 2020 betrapte de politie 77 personen op rijden onder invloed.

Tot slot

De daling in Tiel staat niet op zichzelf. In heel Nederland was er sprake van een vermindering. De autoriteiten denken dat het thuiswerken en de sluiting van voorzieningen een positieve invloed hebben op de daling. Mensen zijn meer thuis en letten ook beter op elkaar. Burgemeester Beenakker denkt ook dat de buurtpreventieprojecten waarvan Tiel er ondertussen 35 kent, een belangrijke bijdrage leveren.

Belangrijk is dat het in overzicht gaat om bij de autoriteiten bekende feiten of opgemaakte processen verbaal. Het is bekend dat een aantal soorten misdrijven lang niet altijd bij de politie gemeld wordt vanwege de slechte bereikbaarheid, de administratieve rompslomp of het idee dat aangifte toch geen resultaat heeft. In feite liggen een aantal cijfers dus (flink) hoger. Maar dat doet weinig af van de gesignaleerde trends. Burgemeester Beenakker hamert er bij herhaling op, dat aangifte doen belangrijk is. Vaak leidt dit toch tot onverwachte resultaten. Het aantal meldingen is ook mede van invloed op de keuze van onderwerpen waar politie en Boa’s extra aandacht aan schenken.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights