Triest begin nieuwe jaar

Met een vuurwerkverbod en de verplichting om 1,5 meter afstand te houden, had je mogen verwachten dat de jaarwisseling rustig zou verlopen. In vrijwel heel Tiel was dat ook zo. Maar gebeurtenissen in de wijken Tiel-West en Tiel-Oost verstoorden dat algemene beeld. Daar werden ernstige vernielingen aangericht en hulpverleners gemolesteerd met vuurwerk. In de gemeenteraadsvergadering van 20 januari kwam het ter sprake.

Tiel-West

In Tiel-West was het op meerdere plaatsen onrustig. Vandalen richtten zich in eerste instantie op het vroegere winkelcentrum Kwadrant. Daar werd een grote deur vernield. Een naar binnen gegooid explosief ontplofte niet. De explosieven opruimdienst moest er aan te pas komen om het explosief te verwijderen. Van daar trok men naar het nieuwe winkelcentrum Westlede. Onderweg moest een auto het ontgelden. Die vloog in brand. Bij Westlede probeerde de groep een centrale toegangsdeur van het splinternieuwe Winkelcentrum op te blazen. Dat lukte niet. Bij de kapperszaak ernaast, is met zwaar vuurwerk wel een ruit vernield en bij een supermarkt werden ruiten beschadigd. In de directe omgeving zijn verder nog abri’s en een winkelwagenoverkapping vernield. Bij de Diderik Vijghstraat zorgde een verboden vreugdevuur voor problemen. Bij het blussen door de brandweer onder politiebewaking ontstond een grimmige sfeer. Omdat de beschikbare eenheden van de mobiele eenheid hun handen vol hadden op andere plaatsen in de regio duurde het lang voor de ME aanwezig kon zijn. Daarbij speelde ook het lek rijden van banden van twee voertuigen in Waardenburg door uitgestrooide kraaienpoten een rol.

Tiel-Oost

In Tiel-Oost speelden de problemen zich vooral af rond het Waterplein bij basisschool de Achtbaan. Op meerdere kruispunten waren er flinke branden en er werd veel zwaar vuurwerk afgestoken. Van de school werd een ruit opgeblazen en een projectiel een klaslokaal ingegooid. Daardoor ontstond in één lokaal brand, die de brandweer snel wist te blussen. Maar niettemin was er forse rook- en brandschade aan het lokaal Ook hier werd een agent bekogeld met zwaar vuurwerk en werd de Mobiele Eenheid node gemist.

Schade is groot

De totale omvang van de schade is nog niet bekend. Eer ruwe schatting geeft als resultaat dat de totale kosten aan gemeentelijke en particuliere eigendommen inclusief de noodherstelwerkzaamheden de honderdduizend euro zullen overstijgen. Daar komt nog een enorm bedrag bij voor kosten van de veiligheidsdiensten en schade aan voertuigen van die diensten. Ook de ambtelijke uren die besteed worden aan voorbereiding en evaluatie zijn niet meegerekend.

Oordeel gemeenteraad

De gemeenteraad reageerde tijdens de digitale raadsvergadering van 20 januari ontzet op vernielingen en de aanvallen op mensen en materieel van de veiligheidsdiensten. Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Ans Duquesnoy las namens alle raadsleden een statement voor. Daarin veroordeelde zij het kleine groepje raddraaiers, dat hulpverleners in gevaar had gebracht en forse schade had aangericht in scherpe bewoordingen. Zij hoopte dat de daders opgespoord zouden worden en niet alleen zouden worden aangesproken op hun gedrag maar dat ook de schade op hen verhaald zou worden.

Namens zes partijen diende Wim de Boer (PvdB) een motie in waarin geconstateerd wordt dat de gebeurtenissen niet verweten konden worden aan onvoldoende voorbereiding van de gemeente en de hulpdiensten. In de motie werd opgeroepen de oorzaken van de gebeurtenissen op te sporen, de aanstichters te achterhalen, hen aan te spreken op hun gedrag en de schade bij hen te verhalen. Ter voorkoming van herhaling pleitten de indieners voor het opleggen van preventief huisarrest bij de volgende jaarwisseling(en) Naast repressieve maatregelen roepen de indieners het college op adequaat in te zetten op het tegengaan van deze ongeregeldheden waardoor het voor iedereen tijdens de jaarwisseling een feest kan zijn.

In een reactie deelde Burgemeester Beenakker mede dat er al verschillende activiteiten ondernomen zijn of in gang gezet worden om aan de verzoeken en aanbevelingen van de motie te voldoen. Hij vertelde ook dat vooral in Tiel-Oost verschillende relschoppers in beeld zijn. Zij kunnen vrezen voor  een zware boete en een forse schadeclaim. De burgemeester voegde er aan toe dat het verhalen van aangebrachte schade aan openbare voorzieningen niet nieuw is. De gemeente heeft al vaker moedwillig veroorzaakte schade bij de dader(s) geclaimd. 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights