Nieuws uit Tiel, editie 23 januari 2021

Sloop zwembad Groenendaal

Langzaam maar zeker verrees naast het bestaande zwembad Groenendaal vorig jaar het nieuwe Zwembad Waalslag. Direct na de jaarwisseling is gestart met de sloop van het oude zwembad. Dat was nodig om de buitenruimte te kunnen inrichten maar ook om de voorgevel met entree van het nieuwe bad af te kunnen bouwen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het sloopbedrijf van Frans Duijts samen met collega bedrijf Daanen uit Altforst.      klik op foto voor vergoting

Verhuur van delen van bedrijfspanden voor bewoning aan banden

Voor het zogenaamde verkameren van woningen voor de huisvesting van arbeidsmigranten is in Tiel al langer een vergunning vereist. Die is binnenkort voor delen van gebouwen met een niet woonbestemming ook nodig. Het college wil daarmee ongewenste situaties voorkomen.

Stier en bever in natuurgebied De Kleine Willemswaard

In februari wordt de kudde Hooglanders die nu bestaat uit enkele koeien en hun nakomelingen uitgebreid met een stier. Die moet zorgen dat er wellicht eind van dit jaar de eerste in Tiel verwekte kalveren in de Kleine Willemswaard geboren worden. Kuddebeheerder Tanja de Bode van FREE Nature stelt degenen die het niet zo op stieren hebben gerust: “We kiezen voor dit gebied met veel recreanten voor een stier met een rustig karakter die gewend is aan mensen en honden. Na een wenperiode van enkele dagen zal de stier zijn positie bij de groep hebben gevonden. Het gedrag van de stier in relatie tot mensen is vergelijkbaar met het gedrag van de vrouwelijke dieren. U hoeft dan ook niet bang te zijn voor extra gevaar. Wel blijft het – net als nu – belangrijk om afstand te houden en uw hond aan te lijnen.

Ook Frederieke, stagiaire bij ARK, de beheerder van de Willemswaard heeft bij haar observaties geconstateerd dat de Schotse Hooglanders zich weinig aantrekken van passerende voetgangers. Honden houden ze wat meer in de gaten.

Interessant is haar ontdekking dat de Willemswaard een bever rijker geworden is. Frederieke: “Tijdens het observeren zijn we erachter gekomen dat er een bever in de Willemswaard is komen wonen. In de geulen hebben we veel sporen gevonden en heeft de bever veel van de wilgen doorgeknaagd en er zelfs een burcht gebouwd.” zie: https://www.ark.eu/gebieden/kleine-willemswaard

Stichting Burgerweeshuis Tiel ondersteunde in 2020 tientallen projecten

Bestuur Burger Weeshuis. archieffoto Marjon de Lange

De coronaperikelen verhinderden het Burgerweeshuis niet om projecten voor de jeugd tot 27 jaar of voor verstandelijk gehandicapten van alle leeftijden van tal van instellingen, verenigingen, stichtingen en andere organisaties financieel te steunen.

De meeste aanvragen werden geheel of ten dele gehonoreerd. De toegekende bedragen varieerden van 250 – 5.000 euro per project. Enkele van de organisaties die financiële hulp kregen zijn: Muziektheater Peer Gynt, Toon Hermans Huis Tiel, Tielse L.T.C., Klesteo, Tour de Waal en de Jeugdvakantieweken. Ook in het seizoen 2020-2021 worden de 4 Tielse voetbalverenigingen geholpen om te voorkomen dat jeugdige voetballers afhaken omdat men de contributie niet kan betalen. Aan de Federatie Tielse Sportverenigingen, is gevraagd na te gaan of ook andere verenigingen met deze problematiek te maken hebben. Los daarvan verwelkomt het bestuur van het weeshuis ook in 2021 andere vragen voor financiële ondersteuning, die passen binnen de opgestelde kaders. Op de website https://burgerweeshuistiel.com vindt u meer informatie.

Streeckerij De Betuwe mag van gemeenteraad

Aart Blom, eigenaar van de kersenboomgaard D’n Kerkewaerdt in Wadenoijen en de man achter Betuwe Kers en de jaarlijkse Kersendagen mag van de gemeente verder met zijn plan voor zijn fruitbelevingspark De Streeckerij. Tijdens de raadsvergadering van 20 januari stemde de gemeenteraad met algemene stemmen in met het wijzigen van het bestemmingsplan om het park mogelijk te maken. Verschillende raadsleden vroegen nog wel aandacht voor het weren of in ieder geval sterk beperken van bezoekers uit de straten van Wadenoijen. Zij vrezen dat zonder maatregelen er op de smalle dorpswegen onveilige situaties zullen ontstaan. Met name denkt men dan aan leerlingen die naar school fietsen. Wethouder Brink stelde dat een onderzoek naar de wenselijke maatregelen gepland is en alles er op gericht is om bezoekers van het park uit het dorp Wadenoijen te weren.

Tegen het plan zijn 12 bezwaarschriften ingediend. De bezwaren hebben vooral betrekking op het milieu, de veiligheid, angst voor geluidsoverlast en een zekere achterdocht of de ondernemer zich wel aan de afgesproken regels en voorschriften zal houden. In enkele gevallen vormde de inhoud van delen van bezwaarschriften aanleiding om voorwaarden en eisen te wijzigen. Afgewacht moet worden of er nog indieners van een bezwaarschrift in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Wanneer deze uitblijven verwacht Blom in 2022 zover te zijn met de uitvoering dat de eerste bezoekers welkom geheten kunnen worden.

Eerste stappen bouw appartementencomplex Beursplein aan Nieuwe Tielseweg /hoek Heiligestraat.

De oplettende kijker zal gemerkt hebben dat op het terrein van het Beursplein gebouw de nodige voorbereidingen voor de bouw getroffen zijn. De bouwketen zijn geplaatst en het buitenterrein is vrijgemaakt van groen. De sloopwerkzaamheden zijn gestart. De 3 aangrenzende woningen zijn gesloopt. Weldra zal het markante gebouw onder de slopershamer verdwenen zijn. Aansluitend zal daarna de bouw van het complex dat naast een ondergrondse parkeergarage uit 104 appartementen bestaat, beginnen. De oplevering wordt verwacht begin 2023. Meer dan 90 % van de 104 woningen zijn ondertussen verkocht.

 

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2020/03/nieuwbouw-beursplein-grote-vraag-naar-appartementen

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights