Geen herdenking JDCP in Tiel

2016 Herinneringsteken Joan Derk van der Capellen tot den Pol Onthulling

Uitstel in verband met corona

Donderdag 29 oktober 2020 zou voor de vijfde keer op rij de jaarlijkse herdenking plaatsvinden van de geboortedag van Johan Derk van der Capellen tot den Pol. De werkgroep, onderdeel van de Tielse Oudheidkamer, begon vorig jaar al met de voorbereidingen. Helaas kan ook deze lustrumherdenking niet doorgaan, net als zovele belangrijke gebeurtenissen, vanwege corona.

Patriot
Johan Derk van der Capellen tot den Pol werd geboren in Tiel op 2 november 1741. Zijn wieg stond op de plaats waar nu zo ongeveer de nieuwe raadzaal van het college van Tiel gesitueerd is. Van der Capellen was een bekend strijder voor de vrijheid. Als eerste patriot kan hij de grondlegger van de Nederlandse democratie genoemd worden. Legendarisch was zijn actie in 1781 waarmee hij zijn patriotistische ideeën verspreidde over het land. Vanuit geblindeerde koetsen deelde hij en zijn companen geheel anoniem zijn geschrift ‘Aan het volk van Nederland uit’.

Lezing
Er is in de loop der tijd betrekkelijk weinig aandacht geweest voor deze historisch zeer belangrijke persoon. Gelukkig heeft de Oudheidkamer daar wat aangedaan en vanaf 2016 prijken dan ook de de initialen van Johan Derk op een moderne manier in de tuin van Tielse Stadhuis, juist vlak bij waar hij geboren werd: #JDCP, fraai uitgevoerd door houtkunstenaar Jos Brechman. Vanaf dat jaar is er ook jaarlijks een JDCP-herdenking in de vorm van een lezing over democratie. De werkgroep van de Oudheidkamer heeft daar illustere sprekers voor weten te engageren, zoals cultuurwetenschapper dr. Iris Korthagen (2016), professor Paul Schnabel (2017), publiciste Nelleke Noordervliet (2018) en vorig jaar nog professor Paul Scheffer.

Democratie
Dit jaar was het de eer professor dr. Wim van de Donk (CDA) te ontvangen als hoofdspreker. Sinds 1 oktober 2020 is hij rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van de Tilburg University. Daarvoor was hij onder andere commissaris van de Koning van Noord-Brabant. De herdenking staat natuurlijk altijd in het teken van de democratie. De hoofd-act van de herdenkingsavond wordt jaarlijks vooraf gegaan door een aantal inleidende sprekers, zoals burgemeester Beenakker die dan zijn eigen scherpe visie op de democratie ten gehore brengt.

Jongeren
Vast onderdeel van de jaarlijkse herdenkingen is ook altijd een jeugdspreker. Dat Tiel kan genieten van jonge talenten is volledig te danken aan de band die de stad – of beter gezegd het Lingecollege Lyceum – heeft met het Model European Parliament Gelderland. Het Model European Parliament, kortweg MEP, is een simulatie van het Europees Parlement. Het bestaat sinds 1990 en het Lingecollege doet er steeds aan mee. Vierdeklassers van het VWO vormen een team, dat in Arnhem met twaalf andere scholen debatteert over pittige Europese thema’s. De leerlingen, 15 of 16 jaar oud, leren een resolutie te maken over zo’n thema en die in een plenaire vergadering met 130 leeftijdsgenoten te verdedigen. Die vergadering wordt in stijl gehouden in de statenzaal in Arnhem. Door de entourage leren de jongeren het parlementaire spel.

Eigen visie
De eerste spreker vanuit het MEP was een Tielse, namelijk Fleur Peterse. Zij hield in 2016 een inleiding over Joan Derk van der Capellen en zijn durf om in zijn tijd met democratische ideeën naar buiten te komen. Een jaar later maakte Teun Stoetman uit Apeldoorn het publiek bekend met het begrip ‘nieuwsbubbel’. In sociale media kan men zo bezig zijn, dat men alleen het nieuws leest, dat men wil horen. Die beperkte blik bedreigt het democratisch denken. In 2018 sprak Nikki Kroese haar zorg uit over de geringe belangstelling van jongeren voor politiek. Roan Geurts uitte als zeventienjarige in 2019 zijn onvrede over het feit, dat hij nog niet mocht meepraten in het politieke debat, terwijl de jongeren veel meer belang hebben bij de toekomst dan degenen die het debat nu voeren. Zo daagden eigenlijk alle jonge sprekers het publiek uit met een eigen visie. Vaak minstens zo indrukwekkend als de hoofdsprekers van de avond.

Uitstel
Helaas moeten we dit in 2020 missen, maar voorzitter van de werkgroep JDCP Menko Menalda benadrukt dat van uitstel geen afstel zal komen. Hij is oud voorzitter van de Tielse oudheidkamer en gaat er zorg voor dragen dat de herdenking / lezing nog plaats gaat vinden als corona dit weer toelaat. Tot dit moment worden de contacten met Prof. Dr. Van den Donk alsmede met het MEP warm gehouden en blijft de werkgroep onderling contacten onderhouden, helaas voorlopig alleen nog digitaal.

met bijdrage van Emile Smit

zie ook:  https://detielenaar.nl/nieuws/2019/11/vierde-van-der-capellenlezing-weer-van-hoog-niveau/

Comments
Loading...