Monique en Lucien Tros staken de werken van barmhartigheid in een een hedendaags jasje

Tijdens een bezoek aan Rotterdam namen Monique en Lucien Tros, parochianen van de locatie Tiel van de Suitbertusparochie een kijkje in de Sint Laurenskerk. Daar werden ze in een van de zijkapellen verrast door een presentatie van de voor mensen met een christelijke achtergrond bekende Werken van Barmhartigheid. Zes dateren van rond het begin van onze jaartelling. Je vindt ze in hoofdstuk 25 van het evangelie van de apostel Mattheus. Het zijn: de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de naakten kleden, de zieken bezoeken, de vreemdelingen herbergen en de gevangenen bezoeken. Paus Innocentius de derde voegde er in de dertiende eeuw tijdens een vreselijke pestepidemie is het begraven van de doden aan toe. Dat deed hij omdat mensen, die aan de pest overleden waren vaak niet begraven werden. Degenen die dat moesten doen, waren bang zelf besmet te raken. De huidige paus Franciscus heeft onlangs nog een achtste werk toegevoegd. Dat is heel actueel: de zorg voor de schepping.

De ervaring van Lucien en Monique in Rotterdam bracht hen op het idee om een vaag plan dat Monique al wel eens geopperd had en dat was blijven hangen als een mooie droom concreet te gaan uitwerken. Monique en Lucien:Doorgaans beschikken kerkgebouwen over een fraaie architectuur en is het interieur voorzien van mooie ornamenten en beeldengroepen. Kaarsen en wierook dragen bij aan de mystieke sfeer om gezamenlijk het geloof te beleven. Zo is het ook in onze Dominicuskerk in Tiel. Niets mis mee. Maar inspireert die inrichting ons vandaag de dag voldoende om daadwerkelijk als mens een stap verder te gaan in het omkijken naar anderen? Is het gebouw niet vooral een ‘blik naar het verleden’, of kan het daarnaast ook een kijken naar de toekomst zijn?”

Geraakt door de Rotterdamse ervaring ging het tweetal aan de slag. Doel daarbij is bezoekers van de kerk te inspireren en te laten nadenken over, hoe klein ook, zij zich wat meer zouden kunnen inzetten voor de naasten die hulp en aandacht nodig hebben.

Wauw

Het echtpaar vertelde de voorzitter van de locatieraad Tiel van de Suitbertusparochie, Tom van Oostrom van hun plannen om voor ieder werk van Barmhartigheid een eigentijds paneel te maken en troonden Tom mee naar Rotterdam. Die werd direct enthousiast. Ook de locatieraad vond het een uitstekend idee. Na zorgvuldig wikken en wegen en overleg met verschillende mensen, zoals kunstenares Heleen Schoots, die advies gaf over de sfeer en opbouw van de panelen, kon pastoor Fred Hogenelst het eerste proefexemplaar in de kerk bewonderen. ‘Wauw’ was zijn eerste spontane reactie.

Hele klus

Het maken van de panelen bleek een hele klus. De makers Monique en Lucien, besteedden er veel tijd aan. Ieder paneel is het resultaat van een zorgvuldig denk- en overlegproces . Wanneer de inhoud ongeveer vaststaat schrijft Lucien de tekst en geeft Monique feedback. Het is een proces van buiten bestaande kaders denken, wikken, wegen, zoeken naar goede voorbeelden en een pakkende foto van iemand uit Tiel of omgeving die het werk van barmhartigheid met veel inzet in praktijk brengt. Het maken van een technisch mooie en passende foto bleek bij fotograaf Raphaël Drent in goede handen. Sander, de zoon van Monique en Lucien, verzorgde na een laatste tekstcontrole voor de lay-out en vormgeving. Zodra een paneel klaar was, werd het tijdens de zondagse viering gepresenteerd aan de kerkgangers. Daarbij gaf de pastoor een passende toelichting en werd het paneel bevestigd aan een van de achtpilaren van de zijbeuken. Zondag 21 april gebeurde dit met het laatste paneel over de zorg voor de aarde. Een mooi moment omdat het de dag er na, maandag 22 april, World Earth Day was. De dag waarop wereldwijd aandacht gegeven wordt aan de gezondheid van onze planeet.

Op alle panelen staan foto’s van Tielenaren die zich inzetten voor de samenleving op een wijze die te verbinden is aan een werk van barmhartigheid. De teksten hebben veelal geen directe relatie met geloof. Lucien: “Je zou de panelen, wanneer je wilt stimuleren dat iedereen zich wat meer bekommert om de ander zo op een bushokje kunnen plakken. Monique en ik zijn tevreden over het resultaat. We danken iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan dit project. Het uitvoeren ervan gaf veel voldoening, maar we zijn er ook zelf door verrijkt.”

Werken van barmhartigheid centraal thema tijdens open dag

Op zaterdag 1 juni vanaf 11.45 uur organiseert de locatie Tiel van de Sint Suitbertusparochie een open dag in de Dominicuskerk. De acht werken van barmhartigheid zijn daarbij het centrale thema. De kerk wil laten zien hoe in samenwerking met andere lokale kerken in Tiel invulling gegeven wordt aan deze ‘goede werken’. Er zijn dan tal van activiteiten in de kerk en voor iedere bezoeker ligt er een klein boekje over deze werken met afbeeldingen van de panelen klaar.

Fotoalbum:

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights