Nieuws van en over Tiel en de regio: editie 30 oktober 2020

Nieuwe tegenvaller voor gemeente

Een verlaging van de rekenrente voor het Nazorgfonds stortplaatsen kan Avri 10 miljoen euro gaan kosten. De dreiging van dit onheil was al langer bekend. Maar Avri rekende op het niet doorgaan van de verlaging of op clementie en hulp van de provincie. De provincie heeft nog wel besloten dat er overleg komt over de gevolgen van dit besluit voor de provinciale afvalverzamelaars en te bezien hoe de pijn die er uit voortvloeit wat verzacht kan worden. Avri heeft hiervoor geen geld en moet in 2021 de prijzen al fors verhogen om geen grote verliezen te lijden. Daarom zullen de gemeenten als dat aan de orde komt die tien miljoen moeten ophoesten. Voor Tiel zou dit een bijdrage van 1,7 miljoen euro betekenen. Een bedrag dat een bom onder de begroting legt. De overige regiogemeenten staan er financieel wat beter voor dan Tiel, maar zitten op financieel gebied ook krap in hun jasje.

Het Nazorgfonds stortplaatsen is een waarborgfonds om hoge kosten die bijvoorbeeld een noodzakelijke sanering met zich mee brengen te kunnen betalen. De stortplaats op het terrein van Avri in Geldermalsen wordt niet meer gebruikt, is zorgvuldig ingepakt en bedekt met zonnepanelen.

Bijna 1000 nieuwe besmettingen in Gelderland in 24 uur.

De regio’s Gelderland Zuid, waar Tiel toe behoort en Gelderland Midden (Arnhem en Omgeving) behoren tot de meest door het covid 19 virus getroffen streken van Nederland. Op 29 oktober rapporteerde het RIVM over de achterliggende 24 uur 974 nieuwe besmettingen in de provincie.

Ondertussen zijn er ook in Tiel weer een flink aantal vrijheden teruggedraaid. Cafe’s en restaurants zijn gesloten en de Agnietenhof heeft voorlopig tot en met 11 november alle theatervoorstellingen afgelast. Films worden wel – maar dan voor maximaal 30 personen – gedraaid. Om zoveel mogelijk filmliefhebbers te laten genieten, worden een aantal films vaker vertoond.

Veel restaurant in Tiel zijn weer aangewezen op het afhalen van maaltijden of het laten thuisbezorgen. Op https://winkelenintiel.nl/cat/bezorg-en-afhaalmogelijkheden/ vindt u een overzicht van alle restaurant en andere bedrijven die maaltijden en ander voedsel thuis bezorgen of waar je deze zelf kunt afhalen. Ondernemers vereniging Hart van Tiel verzoekt om bestellingen rechtstreeks bij het restaurant te plaatsen om dure afdrachten aan bezorgdiensten te voorkomen.

Torarol komt naar Tiel

Een grote wens van Ben Manassen en iedereen die geïnteresseerd is in de Joodse geschiedenis van Tiel wordt binnenkort vervuld. De Torarol, die tot het begin van de Tweede Wereldoorlog in Tiel in de synagoge gebruikt is, komt van Arnhem naar het Flipje en Streekmuseum Tiel. De 81-jarige Manassen rekent het tot zijn levenswerk om de herinnering aan het Joodse verleden van Tiel levend te houden. Woensdag 28 oktober hoorde de oud-Tielenaar het goede nieuws van een vriend, die de toezegging kreeg van een bestuurslid van de synagoge in Arnhem. Daar wordt de rol sinds de oorlog bewaard. Een datum voor de overdracht is nog niet bepaald. Manassen kon zijn vreugde niet op.

De Toramantel, het fraai gedecoreerde omhulsel waarin de Torarol opgeborgen wordt en de zilveren torens, die de stokken sieren waaromheen de Torarol gewonden wordt waren al eerder in Tiel en zijn onlangs zorgvuldig gerestaureerd. Wat nog ontbrak was het belangrijkst onderdeel, een torarol. Deze mogen volgens de religieuze voorschriften alleen voor andere dan religieuze doelen gebruikt worden wanneer ze door slijtage afgekeurd zijn voor de Joodse eredienst. Een Torarol is een meterslange rol van perkament waarop met de hand de Tora, dat zijn de eerste vijf boeken van de Joodse bijbel, geschreven staan.

Flipje als ook kerstboomdecoratie

Met een knipoog naar het verleden is de decoratie waar onze Flip op een jampot zit, ontstaan tijdens een samenwerking van het Flipje en Streekmuseum en de Christel Dauwe Collection. Het dertien centimeter hoge collectors item is ontworpen door Arie van Vliet en maakt deel uit van de collectie van Christel Dauwe. Christel Dauwe brengt al jaren unieke kerstboomversieringen van handgeblazen figuurjes en voorwerpen voor de kerstboom. Ook Flipje is van glas. Het figuurtje is te koop bij het Flipje en Streekmuseum en Machiel Bekker bloem en interieur op de Varkensmarkt. Bij deze Tielse adressen kost het fruitbaasje 29,95. Op internet is hij ook bij diverse webwinkels te koop, maar dan betaalt u meer. Maar natuurlijk koopt u in deze coronatijd lokaal.

Waarvan akte!

Het Regionaal Archief Rivierenland heeft in haar archieven 200 meter aan notariële akten uit de periode 1811 – 1935. In totaal zo’n 315.000 akten. Die bevatten samen een schat aan historische informatie, maar zijn lastig te doorzoeken. Al die informatie moet daarom beter toegankelijk gemaakt worden. Met de 30 vrijwilligers die het RAR nu heeft gaat de enorme maar voor liefhebbers razend interessante klus vijf jaar duren. Dat kan veel sneller wanneer meer mensen een handje helpen. Belangstellenden vinden op de website https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/rar_index_repertoria meer informatie. Zoek naar het project ‘Waarvan Akte’. Daar vind je meer informatie en kun je je opgeven. Om mee te helpen. Op de site van het Regionaal Archief vind je ook informatie en een illustratieve video: https://www.youtube.com/watch?v=fC4qrZ58e80

Bestuursbureau CPOB verhuist

Het bestuur van de scholencluster Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard heeft voor het bestuursbureau dat nu gevestigd is aan de Grotebrugse Grintweg 52 het oog laten vallen op het pand Hooibeestje 2 in Passewaaij. Dat pand is nu eigendom van de gemeente en is in gebruik als kinderopvang. De kinderopvang gaat als de gemeenteraad akkoord gaat met de verkoop door de gemeente naar de Prins Mauritsschool. De stichting PCOB is een onderwijsorganisatie met 17 basisscholen waarvan één voor speciaal onderwijs in de West-Betuwe en de Bommelerwaard. Alle Christelijke basisscholen in Tiel maken er deel van uit.

Is ziekenhuis Rivierenland financieel gezond?

Onder de titel ‘Stagneren of transformeren’ publiceerde accountantskantoor BDO deze maand een rapport over de financiële gezondheid van de Nederlandse ziekenhuizen in 2019. Die bleek gemiddeld minder goed dan het jaar daarvoor, maar vormde geen reden voor acute zorg om in ziekenhuistermen te spreken. De uitgaven stegen vrijwel overal harder dan de inkomsten. Daardoor werden de winstmarges kleiner.

Van de 64 ziekenhuizen die het accountantsbureau onderzocht staat Ziekenhuis Rivierenland op de tweede plaats van onderen. Het ziekenhuis boekte in 2018 nog een bescheiden winst maar dook in 2019 in de rode cijfers. Het uiteindelijke resultaat kwam uit op 2,3 miljoen negatief. In het rapport van BDO vinden we geen verklaring voor dit verlies. Die vinden we wel in de jaarrekening die het ziekenhuis publiceerde.

Het ziekenhuis toont zich daarin niet ontevreden over het jaarresultaat. “Zonder de eenmalige en voorziene uitgave die het ziekenhuis deed voor het nieuwe elektronisch patiëntendossier, is het resultaat uitgekomen op zo’n € 0.9 miljoen positief. Dat is een reëel resultaat, passend bij een ziekenhuis met de omvang van Rivierenland en in lijn met de resultaten van de afgelopen jaren.”

Het ziekenhuis nam in 2019 een compleet nieuw elektronisch patiëntendossier in gebruik, waarmee een substantieel eenmalig bedrag gemoeid was. In de begroting was daarom een negatief financieel resultaat voorzien. Bestuursvoorzitter Marc Hendriks van ziekenhuis Rivierenland: “Het is een duidelijke keuze geweest. Met ons moderne EPD-systeem kunnen we de komende jaren vooruit. Daarnaast moesten we onder meer geld vrijmaken voor een eenmalige uitkering aan ons personeel op basis van de landelijke cao-afspraken. Ook dat ging om een substantieel bedrag. Het negatieve resultaat over 2019 was ingecalculeerd.”

Het financiële resultaat zegt niets over de kwaliteit van de gezondheidszorg. Die is goed. Het ziekenhuis wordt met name gewaardeerd om zijn klantvriendelijkheid.

Comments
Loading...