Tiel is Dementievriendelijke gemeente

Vrijdag 6 september is Tiel een dementievriendelijke gemeente geworden. Tijdens het symposium ‘Dementievriendelijk Tiel’ in restaurent De Betuwe tekenden wethouder Carla Kreuk en de nieuwe voorzitter van de afdeling Rivierenland van Alzheimer Nederland, Anneke Krakers, de overeenkomst. De scheidende voorzitter, Truus Vermeulen heeft zich enorm ingezet om Tiel en de regio dementievriendelijk te maken. Voor haar was het symposium en het tekenen van de convenant een mooie afsluiting van 30 jaar voorzitterschap.

“Ik zie hier vandaag naar schatting 120 mensen in de zaal. Dat betekent dat circa 25 mensen onder ons de ziekte dementie zullen krijgen. Dat kan u zijn, of u of ikzelf. En als u het zelf niet krijgt dan krijgt u er ongetwijfeld mee te maken. In uw familie- of vriendenkring, op straat, in de winkel of op het werk. Het aantal Tielenaren met een vastgestelde dementie is nu 580. In 2040 zullen dat er ruim 1200 zijn. Het leren omgaan met dementie is daarom erg belangrijk.” Met deze woorden begon de wethouder Kreuk haar toespraak voordat ze afspraken- en inspanningsverplichting van de gemeente op het gebied van dementievriendelijkheid ondertekende. Na de ondertekening kreeg zij als teken van waardering het blauwe Vergeetmenietspeldje van Alzheimer Nederland opgespeld.

De wethouder benadrukte dat in Tiel iedereen moet kunnen meedoen. Ook mensen met dementie. “Boodschappen doen, sporten, naar de bibliotheek gaan of zomaar er even uit. Dat vraagt begeleiding op maat, begrip en hulp van de samenleving. Het beleid dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, gaat meer vragen van ons allen. Nu al woont 70 % van de mensen thuis. Dit zal in de toekomst nog verder stijgen.”

Mevrouw Kreuk constateerde dat er in Tiel al veel gebeurt op het gebied van dementie. Er bestaat in het Rivierenland al lang een goed op elkaar afgestemd zorgaanbod. Binnen die keten zijn speciaal toegeruste dementie consulenten werkzaam. Er is een geriatrisch (ouderengeneeskundig) netwerk waar kennis wordt gedeeld en gewerkt wordt aan de juiste zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de huisartsen. Heel belangrijk vond de wethouder het Alzheimercafé, een trefcentrum voor mensen met dementie en hun familie en / of mantelzorgers.

De gemeente zet er een tandje bij. De gemeente faciliteert activiteiten om de inwoners meer te leren over dementie, taboes over de ziekte weg te nemen en hoe je het beste kunt omgaan met mensen die getroffen zijn door dementie. Medewerkers van de publieksbalie van de gemeente zijn al gestart met de online cursus goed omgaan met dementie. Die training gaat de gemeente ook aanbieden aan en promoten bij bijvoorbeeld de lokale middenstand en sport)verenigingen.

De wethouder was er trots op dat Tiel de eerste gemeente is in de regio Rivierenland die de overeenkomst ondertekent. Zij hoopte dat er snel meer gemeenten zullen volgen.

Trots was ze ook op Tielenaren zoals Truus Vermeulen. “Wat heb jij je ingezet voor de zorg en met name de mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een dementievriendelijk Tiel is al jaren jouw grote droom. Die droom is vandaag uitgekomen. Bedankt voor je tomeloze inzet.”

De wethouder onderstreepte haar woorden met het uitreiken aan Truus van een tinnen peer met inscriptie. “Een perfect passend cadeau want de peer is onder meer het symbool van de goedheid”.

Het drukbezochte symposium werd uitstekend begeleidt door de dagvoorzitter, Marie José Andringa, Zij is specialist Ouderengeneeskunde en bestuurslid van de afdeling Oost-Veluwe van Alzheimer Nederland en landelijk bekend pleitbezorger voor verbetering van de zorg voor mensen met dementie en het ondersteunen van hun mantelzorgers. Marie José heeft een bijzondere band met Tiel waar zij enkele jaren bij verpleeghuis Vrijthof werkzaam was. .

Saskia de Jonge, coördinator trainingen bij samen dementievriendelijk hield een inleiding over wat het betekent om een dementievriendelijke gemeente te zijn en presenteerde het instrument dat daarbij als richtsnoer kan dienen. Theater aan de lijn liet op een indringende wijze zien welke problemen mensen met dementie tegenkomen en hoe omstanders, bedrijven en andere organisaties daarbij op de juiste wijze hulp kunnen bieden.

Tijdens het laatste deel van het symposium werd de scheidende voorzitter van De afdeling Alzheimer Rivierenland, Truus Vermeulen, in het zonnetje gezet. Zie hiervoor ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2020/03/boegbeeld-truus-vemeulen-van-alzheimer-rivierenland-neemt-afscheid/

Comments
Loading...