Boegbeeld Truus Vermeulen van Alzheimer Rivierenland neemt afscheid

2008

Sinds 1988 is Truus Vermeulen voorzitter van de afdeling Rivierenland van de vereniging Alzheimer Nederland. Vrijdag neemt ze tijdens het symposium ‘Dementievriendelijk Tiel’ afscheid van de vereniging die haar zo ter harte gaat. Een goed moment om met haar terug te kijken en de balans op te maken na meer dan 30 jaar inzet voor de streekgenoten met dementie en hun mantelzorgers en naasten.

Truus Vermeulen is een bekende Tielenaar en wanneer we naar de wereld van de zorg kijken ook ver daarbuiten. Haar eerste stap in de zorg maakte ze bij verzorgingshuis Walstede in een eenvoudige ondersteunende functie. Al snel had de toenmalige directeur in de gaten dat ze meer in haar mars had. Hij stimuleerde haar te gaan studeren en naar mate de diploma’s en certificaten zich opstapelden, kreeg ze meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Uiteindelijk werd ze locatiedirecteur van verzorgingshuis Walstede. Op verzoek van geriater en later directeur / bestuurder van Vrijthof en de zorgcluster Stichting Zorgcentra Rivierenland, Frits van Es, nam ze zijn taak bij de vereniging Alzheimer Rivierenland over.

2001

Samen met Jan Rabbinge richtte ze in Tiel het eerste alzheimercafé in de regio op. Later volgden soortgelijke cafés in Druten, Geldermalsen en Culemborg. Die cafés bleken van grote waarde voor de alzheimerpatiënten en hun mantelzorgers. Zij konden er terecht met hun vragen, er ervaringen uit wisselen en via lezingen, toneel en films veel kennis vergaren over de ziekte en de wijze waarop je het beste met dementie en dementerenden omgaat en welke voorzieningen er op dat gebied zijn.

Op dit moment krijgt een op de vijf Nederlanders dementie en dat aantal zal de komende jaren door de vergrijzing nog aanzienlijk groeien. Momenteel zijn er in de gemeente Tiel 570 mensen van wie bekend is dat zij lijden aan dementie. Verwacht wordt dat dit er over 10 jaar meer dan 800 zullen zijn. Dan lijdt een op de vijftig mensen in onze gemeente dus aan deze ziekte. Iedereen zal er daarom steeds vaker mee te maken krijgen. Niet alleen ouderen worden getroffen door de ziekte maar ook steeds meer jongeren. Vaak maar lang niet altijd heeft dit te maken met een ongezonde levensstijl.

Truus kijkt tevreden terug op wat zij met haar bestuur in onze regio heeft bereikt. “Aanvankelijk ging alle aandacht uit naar de ziekte , de patiënt en zijn of haar naasten en het verbeteren van de zorg en voorzieningen. Nu ook mensen met dementie veel langer thuis wonen verschuift de aandacht ook naar het functioneren van de dementiepatiënt in de samenleving. Dat vereist kennis, begrip en vaardigheden van ieder van ons. We zullen steeds meer te maken krijgen met mensen die met hun ziekte moeten functioneren in de samenleving.

2017 Voor Slagerij Knobbout de sticker “dementievriendelijke winkel”

Zij moeten kunnen rekenen op een tactvolle bejegening wanneer ze bijvoorbeeld wat meer tijd nodig hebben voor een activiteit, moeilijk kunnen omschrijven wat ze willen of niet meer weten wat ze van plan waren. Ik ben dan ook erg blij en ook wel een beetje trots dat de gemeente vrijdag de convenant ‘Tiel, dementievriendelijk’ gaat ondertekenen’. Wist je trouwens dat de Rabobank en slagerij Knobbout als eersten in Tiel het predicaat dementievriendelijk ondernemer hebben?”

 

 

“Na meer dan 30 jaar is het goed om de voorzittershamer door te geven. Zeker nu er naast het goede dat we bereikt hebben, nieuwe wegen ingeslagen moeten worden. Mijn opvolgster, Anneke Krakers is daarvoor een zeer geschikte persoon. Ik kijk terug op een mooie tijd waarin we met de overige bestuursleden veel hebben kunnen bereiken.”

2006 Koninklijke onderscheiding.

In een gat zal ze niet vallen. Truus is iemand die zich altijd ingezet heeft voor de samenleving. In haar woonplaats was ze jarenlang voorzitter van de Oranjevereniging en nu nog bestuurslid van ‘De Vrienden van de Kerk van Wadenoijen. Binnen de gemeente Tiel is ze politiek actief, lid van de raad van Toezicht van het servicepunt Thuis Wonen, voorzitter van de ‘Vrienden van Westlede’ en organiseert ze mede de Dag voor de Ouderen’. In de regio is ze tenslotte bestuurslid van de vereniging Voor Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg.

 

 

Symposium

Truus neemt afscheid tijdens het symposium ‘Tiel Dementievriendelijk’ dat de afdeling Rivierenland van Alzheimer Nederland vrijdag 6 maart organiseert. Op het programma staat: Informatie over een dementievriendelijke samenleving, een theaterverrassing en wordt door wethouder Kreuk de convenant ondertekend.Ten slotte is er aandacht voor het afscheid van de scheidende voorzitter, Truus Vermeulen.

Het symposium vindt plaats in Restaurant De Betuwe, Hoog Kellenseweg 7, Tiel. Vanaf 13.30 uur zijn belangstellenden daar welkom en staan koffie en thee klaar. Het programma begint om 14.00 uur en wordt rond 16.00 uur afgesloten met een drankje. De toegang is gratis.

Op haar verzoek publiceren we hieronder de tien punten uit het manifest dat mensen met dementie op 18 november 2018 aan de nationale ombudsman overhandigden.

Manifest

  1. Geef ons de kans om zelf te doen wat wij nog wel kunnen. Pas op om ons niet te veel uit handen te nemen en zelfs over te nemen.
  2. Ondersteun ons waar nodig, zodat wij zo lang mogelijk gewoon mee kunnen doen in het dagelijks leven.
  3. De grens tussen helpen en ‘neergezet worden als iemand die toch niets meer kan ‘ is dun. Houd daar rekening mee.
  4. Respecteer dat wij het net als ieder ander mens fijn vinden om soms dingen met anderen te doen en soms juist alleen. Geef ons die ruimte
  5. Hou rekening met het feit dat ieder mens anders is, met eigen voorkeuren en gewoontes.
  6. Vul niet van te voren in; “Dit zal ook wel aan de hand zijn en gaan gebeuren”. De ziekte ontwikkelt zich bij ieder mens anders.
  7. Vraag ons welke trucjes en ezelsbruggetjes wij gebruiken, in plaats van ons iets op te dringen, als u merkt dat communiceren lastig wordt
  8. Ons zelfvertrouwen staat onder druk. Maak ons met uw gedrag niet nog meer onzeker. Vertrouwde maatjes kunnen helpen onze zekerheid weg te nemen.
  9. Ondanks onze dementie kunnen we nog dingen leren. Speel hierop in.
  10. Praat met ons, niet over ons.

Meer informatie over dementie vindt u op de websie: www.alzheimer-nederland.nl

 

2003 Zeebrapad opening.
2004
Bekijken ‘oude’ kamer Walstede.
2007 Alzheimer cafe Walstede
2008
Start nieuwbouw Walstede door mevr. Kooijman.
2009 Directie en bouwers Walstede.
2011
Truus Vermeulen neemt na ruim 30 jaar afscheid van Walstede.
Ophemert, 2012 Overdracht van de dagvoorziening Neerijnen naar Zorgcentra Rivierenland.
2016 samenwerking tussen Stichting Alzheimer Nederland afdeling Rivierenland
2019 Opening beweegmarkt voor ouderen.
Comments
Loading...