Nieuws van en over de gemeente Tiel en regio: editie 5 maart 2020

Nog lang files op A2 van Deil naar Den Bosch

Zeventien jaar geleden werd de A2 grondig verbeterd, maar nu al dreigt de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland. Vrijwel iedere werkdag staan er tijdens de spitsuren flinke files. Daar hebben ook veel Tielenaren last van. Ondertussen wordt er wel gewerkt aan een oplossing, maar die vergt veel tijd.

In 2017 is het traject Deil – Vught opgenomen op het MIRT-overzicht van de rijksoverheid. (Mirt = Meerjaren Programma Infrastructuur Ruimte en Transport). In 2019 zijn vertegenwoordigers van rijk, provincie en gemeenten daadwerkelijk aan de slag gegaan om te onderzoeken wat er kan en moet gebeuren om het dagelijkse fileleed op dit traject weg te nemen. Op vier februari jl. praatte een vertegenwoordiger van de regio de leden van de Commissie Ruimte van de gemeenteraad in Tiel bij over de stand van zaken. Duidelijk werd dat het nog jaren gaat duren voordat ingrijpende maatregelen de problemen geheel zullen oplossen. In de loop van dit jaar valt daar wel een beslissing over. Denk daarbij aan een aanzienlijke verbetering openbaar vervoer, aanpassing knooppunt Deil, meer rijstroken en aanpassen van bruggen of er nieuwe bijbouwen. In 2023 / 2024 moet dat resulteren in een tracébesluit waarna aan de daadwerkelijke uitvoering ergens tussen 2026 en 2030 begonnen kan worden. Ondertussen is er wel 46 miljoen beschikbaar om nog dit jaar te beginnen met een aantal maatregelen die het fileleed een beetje kunnen verzachten. Op het lijstje staat onder meer een snelfietspad tussen Deil en ’s Hertogenbosch, stimuleren dat lokaal regionaal verkeer de secundaire wegen gebruikt in plaats van de snelweg, bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer en het aantrekkelijker maken van dit vervoer, de opritten van de A2 verbeteren en op de bestaande wegbreedte tijdelijk meer smallere rijstroken maken. Bij deze laatste oplossing zal wel de rijsnelheid verlaagd moeten worden. Naast het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en de gemeente den Bosch levert ook de Regio Rivierenland een financiële bijdrage aan deze mogelijke snelle oplossingen.

Spooraanpassingen Geldermalsen

Om meer treinen tussen Utrecht en ’s Hertogenbosch te kunnen laten rijden en vertragingen te beperken krijgt de Merwede-Lingelijn, tussen Dordrecht en Geldermalsen, een eigen vrij liggend spoor van Tricht tot Geldermalsen. Nu maakt deze trein over dat stuk gebruik van de hoofdbaan Utrecht-’s Hertogenbosch en rijden de treinen richting Dordrecht zelfs op dat stuk tegen de rijrichting in. Op het station in Geldermalsen komt daarvoor aan de westzijde een extra perron, waar ook de sprinter vanuit Utrecht richting Tiel zal stoppen. De in 2011 aangelegde metalen trap en voetgangersbrug met drie liften zal plaatsmaken voor een tunnel. Die wordt een stuk breder dan de tunnel die tot 2011 dienst deed. Die nieuwe tunnel verbindt de perrons en fungeert tevens als uitgang naar beide zijden. Met het werk is al begonnen. ProRail verwacht dat tunnel en het nieuwe perron dit jaar in gebruik genomen kunnen worden. Los hiervan lost ProRail ook de spoorproblemen van de inwoners van Tricht grotendeels op. Het dorp wordt nu door de spooroverweg als het ware in tweeën gesneden door de vele treinen die er per dag passeren. Daarvoor worden tunnels, een nieuwe Lingebrug en een rondweg in opdracht van ProRail gebouwd. Op dit moment passeren op de overwegen in Tricht 24 personentreinen per uur. Daarnaast moeten er nog dagelijks een wisselend maar flink aantal goederentreinen tussen de overvolle dienstregeling door geloodst worden.

Regio verder met Regionaal Bureau Toerisme Rivierenland

Je merkt er niets van. Maar voor iedere Tielenaar betaalt de gemeente in 2020 1,06 euro aan het Regionaal Bureau Toerisme Rivierenland (RBT). Dat is een afspraak die de Regio Rivierenland met het bureau, dat in Dodewaard zetelt, gemaakt heeft. Daarvoor moet het RBT zich inspannen om zo veel mogelijk toeristen naar het Rivierengebied te trekken. Dat doet het bureau niet alleen door het uitgeven van het jaarlijkse informatiemagazine, bekendheid geven aan fiets en wandelroutes, aanwezigheid op recreatiebeurzen en de radioreclame dat ‘Gelderland mooie streken levert. Maar ook door markt- en behoefteonderzoek, onderzoek naar aantallen en bestedingen van dagjesmensen en vakantiegangers en advisering van individuele ondernemers. Met het bureau zijn meetbare afspraken gemaakt over de inspanningen en de prestaties die zij voor de regio en voor iedere gemeente afzonderlijk moeten verrichten.

Gemeente Buren: Geen flirt met Tiel

Nadat het vorige college uit elkaar viel, heeft Buren een nieuw college en een nieuw coalitieakkoord. Opmerkelijk maar niet verrassend is het punt in dit akkoord dat Buren zelfstandig wil blijven. De pogingen van de Tielse gemeenteraadsfractie van D66 om gesprekken over meer samenwerking en misschien wel tot een fusie tussen de beide gemeenten te komen kunnen daardoor voorlopig in de ijskast. D66 was op dat punt trouwens een roepende in de woestijn binnen de Tielse gemeenteraad.

Zaltbommel en Maasdriel limiteren aantal gastarbeiders

De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel gaan het aantal gastarbeiders uit Midden- en Oost-Europa aan banden leggen. Zaltbommel overweegt in dat verband ook om de komst van nieuwe bedrijven of de uitbreiding van bestaande bedrijven, die veel gastarbeiders nodig hebben, de nodige vergunningen te onthouden. Dat zij de verantwoordelijke wethouder onlangs in een radio-interview. De maatregel heeft betrekking op gastarbeiders die slechts kort of middellang in Nederland willen werken en zich er niet voor langere tijd willen vestigen. De gemeenten doen dit omdat het draagvlak onder de bevolking voor nog meer gastarbeiders ontbreekt en er teveel huizen onttrokken worden aan de woningvoorraad die voor de eigen bevolking hard nodig zijn. Ook het Brabantse Deurne gaat een vergelijkbaar beleid voeren. Meer gemeenten in Nederland overwegen het voorbeeld van deze drie gemeenten te volgen. In Tiel wil het college de druk op de huizenmarkt voor de eigen inwoners verlichten door de bouw te stimuleren van speciale hotels voor gastarbeiders. Het is nog niet zeker of deze hotels daadwerkelijk gebouwd gaan worden.

Comments
Loading...