Tiel herdenkt zijn doden

Op vrijdag 2 november is het Allerzielen. De dag dat Rooms-katholieken traditioneel gezamenlijk en individueel hun doden herdenken met gebeden en rituelen. Dat gebeurt nog steeds, maar zij zijn niet meer de enigen. De laatste jaren zien we dat ook andere kerken en niet religieuze organisaties aandacht geven aan het Fête des Morts, zoals de Fransen Allerzielen noemen. Vaak hebben de herdenkingen van de kerken ook een oecumenisch karakter. Twee november kun je zien als een najaarsvariant van de dodenherdenking op 4 mei. Maar we staan op die dag wel stil bij onze eigen doden. Naast herdenken in kerken, ziekenhuizen en op begraafplaatsen zie je ook dat het naderen van twee november voor veel mensen aanleiding is om niet alleen te gedenken., Zij zien ook om maar het graf van hun dierbaren en plaatsen daar een bloemetje. Bloemisten en supermarkten doen dan goede zaken. In Tiel geven naast de Rooms-katholieke gemeenschap ook de Protestantse Gemeente Tiel, het Bestuur van Ter Navolging en ziekenhuis Rivierenland aandacht aan de dodenherdenking.

RK Geloofsgemeenschap St. Dominicus

De parochiegemeenschap herdenkt zijn overledenen op 2 november met een korte gebedsbijeenkomst gevolgd door een rondgang over de begraafplaatsen aan de J.D. van Leeuwenstraat en de Papesteeg. Daarbij worden ook de graven gezegend. Beide herdenkingen beginnen om 10.30 uur. Op de begraafplaats aan de J.D. van Leeuwenstraat zorgt Scola Cantorum bij de rondgang voor passende Gregoriaanse zang. Op de algemene begraafplaats aan de Papesteeg zullen leden van de kerkkoren de plechtigheid ondersteunen.

Dit jaar zal pastoor Hogenelst tevens de gerestaureerde en opnieuw ingerichte kapel op de begraafplaats aan de J.D. van Leeuwenstraat tijdens de herdenkingsbijeenkomst inzegenen.

links naar het artikel van de restauratie van de Kapel onderaan.

In een avondviering in de parochiekerk worden de namen van de overledenen genoemd van alle parochianen die sinds 2 november van het vorige jaar zijn overleden. Bij iedere naam wordt een kaars ontstoken. Nabestaanden van de overledenen krijgen het eenvoudige gedachteniskruisje op het verzamelbord in de kerk van allen die kerkelijk begraven of gecremeerd zijn mee naar huis.

De Protestantse Gemeente Tiel

De protestantse gemeente Tiel (PGT) organiseert een lichtjesavond in de sfeervolle Caeciliakapel. Om de RK-herdenkingsbijeenkomst niet te ‘beconcurreren’ en omdat de kapel op donderdagavond door anderen gebruikt wordt, vindt deze lichtjesavond plaats op donderdag 1 november van 19.00 – 21.00 uur. Iedereen is dan welkom. Naast het aansteken van een kaarsje is er gelegenheid om te luisteren naar stemmige muziek, het opschrijven van een herinnering, het lezen van passende gedichten of korte of langere tijd ‘alleen’ maar stil te zijn.

In het blad van de PGT vonden wij een door Watze Elgersma, namens de werkgroep Missionaire Gemeente geschreven verslag van de eerste lichtjesavond in november 2017. Wij nemen met zijn toestemming dat sfeerbeschrijvende verslag hieronder in zijn geheel over.

Lichtjes avond

Ik ben nog nooit eerder in een kerk geweest, moet ik dan mijn schoenen uitdoen?” DE medelander die met vriendelijke stem naar de ingang van de Caeciliakapel wordt geloodst, is duidelijk niet bekend met het begrip Allerzielen’. Veel stadgenoten zijn dat wel en zij komen in grote getale naar de lichtjesavond.

Meer dan 100 bezoekers hebben we ontvangen en zij hebben allemaal een kaarsje aangestoken. Zij hebben geluisterd naar stemmige muziek. Een gedicht gelezen en zijn vooral stil geweest, verzonken in hun eigen gedachten en herinneringen. Veel mensen hebben hun liefde voor een overleden familielid kenbaar gemaakt in een gedachtenisboek en hebben troost gevonden.

Daarvoor was deze lichtjesavond bedoeld en daar zijn we wonderwel in geslaagd. Het was een probeersel, we wisten niet hoe het zou uitpakken en …. het overtrof onze stoutste verwachtingen. Natuurlijk hebben we wel ons best gedaan om zoveel mogelijk publiciteit aan dit initiatief te geven, in de straten naar de ingang van de kapel lange rijen met lichtjes aangelegd, iedereen die langsliep vriendelijk uitgenodigd om binnen te komen , en … onze aanpak had succes!

Moet ik daarvoor betalen” vroeg menigeen, of: “waar kan ik mijn bijdrage kwijt.”Tja, deze keer vroeg de kerk geen geld, terwijl sommigen hun portemonnee al trokken. Deze keer was de kerk er voor hen en niet omgekeerd. De reacties van de mensen die de kerk verlieten waren dan ook unaniem positief.”

Begraafplaats ter Navolging aan de Lingedijk

Ook het actieve bestuur van de Stichting Ter Navolging, die deze historische begraafplaats voor de gemeente onderhoudt en stapsgewijs een groot restauratieplan uitvoert, schenkt aandacht aan Allerzielen’. Op 2 november om 19:00 uur is er gelegenheid om een stemmige wandeling over de met honderden kaarsjes verlichte paden van de begraafplaats te maken. Ondertussen kunt u luisteren naar sfeervolle muziek.

link naar renovatie Kapel:  https://detielenaar.nl/nieuws/2018/09/renovatie-van-de-r-k-begraafplaats-tiel-is-volbracht/

en   https://detielenaar.nl/historie/2017/12/video-start-van-de-renovatie-hekwerk-en-kapel-op-de-rk-begraafplaats-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights