Resultaat zoektocht naar voorwaarden voor Anders Wonen naar gemeenteraad

Resultaat zoektocht naar randvoorwaarden, criteria en aandachtspunten voor Anders Wonen naar gemeenteraad

In bijna elke stad en elk dorp in ons land wonen mensen die (tijdelijk) niet meer in een woning in een woonwijk kunnen wonen. Dat komt door hun psychische aandoeningen. Een deel is dakloos of dreigt dat te worden. De gemeente wil niet dat die mensen gaan zwerven: “Iedereen moet een dak boven zijn hoofd hebben”. Daarom is de gemeente het project Anders Wonen gestart. Besloten werd eind 2017 om aan de Reuchlinlaan een parkje met maximaal zes woonunits te plaatsen. Dat leidde tot felle protesten en zorgen bij de omwonenden. Ook de gemeenteraad had forse kritiek over de aanpak van de communicatie van het toenmalige college. Daarop trok het college het genomen besluit in en besloot de zoektocht naar een geschikte locatie opnieuw te beginnen maar ditmaal met hulp en betrokkenheid van inwoners van de gemeente.

Op een oproep om mee te denken over de voorwaarden waarin een plaats voor deze woonvorm moest voldoen en vervolgens mee op zoek te gaan naar de meest geschikte plaats meldden zich 15 Tielenaren. Die hebben zich de achterliggende maanden onafhankelijk van de gemeente maa wel met ambtelijke ondersteuning verdiept in deze materie en ook naar ervaringen met vergelijkbare bestaande projecten elders gekeken.

Deze werkgroep heeft ondertussen de voorwaarden waaraan een geschikte locatie moet voldoen opgesteld. De volgende stap is het op zoek gaan naar een plek die hieraan voldoet. Voordat die stap gezet wordt, moet de gemeenteraad akkoord gaan met de voorgestelde voorwaarden. De behandeling daarvan gebeurt tijdens de raadsvergadering van 26 september. Daarna begint de werkgroep naar het zoeken van de meest geschikte plekken. Daaruit moet de raad dan een keuze maken.

De eisen waaraan een geschikte plek volgends de werkgroep moet voldoen

  • De begeleiding moet ter plaatse gebeuren vanuit een extra unit.
  • Er moet 24 uur per dag een meldpunt zijn voor vragen of opmerkingen van omwonenden
  • De units moeten minstens op 100 meter afstand van de erfgrens van omwonenden geplaatst worden.
  • De units moeten op niet meer dan 500 meter van een wijk of groep woningen geplaatst worden.
  • De locatie moet niet liggen op een plek waar veel kinderen langskomen.
  • De perceelsgrote per woning is minimaal 100 m2 en de oppervlakte van de woning 45 m2
  • Bij onhoudbare situaties moeten er adequate sancties aan de bewoners van deze woonvorm opgelegd kunnen worden
  • Er moeten afspraken met de regio gemaakt worden waardoor bewoners die niet binnen de groep passen overgeplaatst kunnen worden.
  • De woonvorm moet gezien vanuit de behoefte van de doelgroep snel gerealiseerd kunnen worden

Het criterium van niet te veel passerende kinderen duidt niet op het feit dat kinderen gevaar lopen. Het is nodig om de bewoners van het project de voor hen nodige rust te bevorderen.

Verdere procedure

Als alles volgens plan verloopt zal de raad in november een besluit nemen over de locatie en zullen de omwonenden zorgvuldig geïnformeerd worden. Vervolgens kunnen de zorgpartijen, waaronder huisbaas woningcorporatie Kleurrijk Wonen met de uitvoering beginnen. Dat kan snel gaan. Omdat de woonverblijven kant en klaar geleverd worden en verplaatsbaar zijn. Voorwaarden zijn wel dat het bestemmingsplan wonen toestaat en omwonenden de nieuwe woonvorm accepteren.

Uitgangspunt is dat het verblijf daar niet onbeperkt is. Het doel is dat de Tielenaren waarvoor deze woonvorm wenselijk is, na een periode van gewenning en intensieve begeleiding weer in een ´normale´wijk of een andere begeleide woonvorm kunnen gaan wonen.

Het anders wonen project is alleen bedoeld voor Tielenaren. Iedere gemeente heeft de plicht om voor deze kleine groep binnen de gemeente een passende opvang en woonruimte te bieden.

Anders Wonen is bedoeld voor inwoners van Tiel die vanwege psychische problemen behoefte hebben aan een (tijdelijke) woonomgeving die rust en intensieve sturing biedt, waar zij kunnen werken aan een mogelijke terugkeer naar begeleid wonen in een woonwijk of een andere geschikte woonvorm. He is niet bedoeld voor inwoners met een veroordeling voor een zeden- of geweldsmisdrijf.

Het woonparkje zal gaan bestaan uit vooralsnog maximaal zes goed ingebedde losse en verplaatsbare units.

zie ook: https://detielenaar.nl/openbare-ruimte/2017/12/inloopbijeenkomst-anders-wonen-reuchlinlaan-tiel-gaat-niet-door/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights