Tiel gaat mokkend akkoord met het nieuwe afvalbeleid

Tiel heeft geen keus. Het door het college gewenste uitstel van invoering van een jaar om daardoor de ervaringen in de andere aangesloten gemeenten af te kunnen wachten, blijkt niet uitvoerbaar. Avri is te ver met de voorbereidingen van de invoering. Een jaar uitstel van het invoeren zou daarom volgens een voorlopige ruwe berekening van Avri meer dan 700.000 euro kunnen kosten. Dat geld heeft de raad voor een jaartje uitstel niet over. Ook in Tiel zullen de inwoners hun restafval in een zak naar ondergrondse verzamelpunten moeten brengen.

In 2017 heeft het bestuur van Avri gekozen voor een nieuw afvalbeleid. Uitgangspunt was daarbij het landelijke en provinciale beleid dat de komende jaren het afval nog beter gescheiden moet worden, waardoor het restafval nog verder moet verminderen. Een ruime meerderheid van de gemeenten koos daarbij voor een systeem waarbij het restafval in de woonkernen niet meer aan huis opgehaald werd maar door de inwoners gebracht moet worden naar ondergrondse verzamelpunten. Tiel was het daar toen niet mee eens. De gemeenteraad vreesde onder meer nog meer zwerfafval en vond de brengplicht bezwaarlijk voor ouderen, gehandicapten en verzorgers. Maar bij Avri geldt, zoals bij alle gemeenschappelijke regelingen dat de minderheid gebonden is aan wat de meerderheid beslist.

Het nieuwe college, dat in juni 2018 aantrad, heeft geprobeerd zonder extra kosten invoering van het gekozen systeem te voorkomen of te vertragen. Dat is niet gelukt. Mokkend is de raad 29 augustus akkoord gegaan met het nieuwe systeem. In een door de coalitie partijen (PvdB, VVD en PvdA) opgestelde en alleen door hen gesteunde notitie wordt nog eens verklaard dat Tiel tegen het nieuwe systeem blijft maar feitelijk geen keus heeft. Ook wordt daarin de hoogte van de kosten van uitstel betwijfeld, het besluitvormingsproces onzorgvuldig genoemd en het ontbreken van ruimte voor maatwerk voor de gemeente Tiel bekritiseerd.

De coalitie, die over een ruime meerderheid in de raad beschikt, besloot tegen de zin van alle oppositiepartijen het geschil voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van de provincie. Die moet oordelen over de vraag of het besluitvormingsproces wel voldoende zorgvuldig is geweest en of het Avribestuur (lees de overige gemeenten) Tiel niet meer ruimte voor maatwerk hadden moeten bieden.

De oppositie vond zowel de notitie als de gang naar de provincie maar niets. “Tiel isoleert zich met deze opstelling van de regio; we moeten zoeken naar samenwerking en verbinding en ons constructief opstellen; niet protesteren bij de provincie maar het proces evalueren”, waren enkele van de vele kritische opmerkingen. De coalitie betreurde het ook dat Tiel niet vertegenwoordigt is in het dagelijks bestuur van Avri. Wethouder Groen vond de kritiek op de aanpak en opstelling van de gemeenten overdreven. “De sfeer en onderlinge verhoudingen in het avribestuur zijn goed” stelde hij. Hij gaat 5 september kijken wat er, wanneer het Algemeen Bestuur van de Avri weer vergadert. nog te redden valt.

Voor de behandeling van het nieuwe afvalbeleid in de gemeenteraad van Tiel bestond veel belangstelling van de pers. Naast de lokale en regionale pers maakten omroep Gelderland en NPO opnamen. Fragmenten zullen waarschijnlijk te zien zijn in het journaal van Omroep Gelderland en van NPO (18.00 en 20.00 uur) op donderdag 30 augustus.

Donderdag 30 augustus bepaalt ook de raad van de gemeente West Maas en Waal zijn standpunt. Ook die gemeenteraad heeft zich tot nu toe gekeerd tegen het nieuwe verzamelsysteem.

zie ook:  https://detielenaar.nl/nieuws/2018/08/verwijdering-restafval-gemeenteraad-tiel-moet-kiezen-uit-twee-kwaden/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights