Bijzondere tentoonstelling in Regionaal Archief Rivierenland

Voormalig archivaris Wim Veerman ontvangt de catalogus

Dit jaar verlaten twee medewerkers Paul Romijn en Ton Peterse het Regionaal Archief Rivierenland. Beiden beginnen dan aan wat men wel de derde levensfase noemt. Ze gaan van hun pensioen genieten. Paul werkte meer dan 24 jaar bij het archief als beheerder van de topografische-historische atlas, Ton beheerde 10 jaar de bibliotheek en documentatiecollectie. Een schat aan ervaring, kennis en informatie verlaat het archief en dat zullen veel trouwe archiefbezoekers jammer vinden. Je kunt tegenwoordig met je computer, tablet of telefoon thuis al ronddwalen in het rijke archiefbezit. Maar velen vinden het maar wat prettig wanneer iemand je met zijn ervaringskennis vertelt waar je moet zoeken en je diverse aanvullende tips kunt geven. En kennis en ervaring hadden beide heren!. Die deelden ze graag met bezoekers wanneer zij volgens rooster de informatiebalie in de lees en studieruimte bemanden.

Beiden vertrekken niet met stille trom. Natuurlijk is er in juni een afscheid in de kring van medewerkers. Beiden geven een afscheidscadeau cadeau aan de inwoners van het werkgebied van het Regionaal archief in de vorm van de expositie TWEE IN ÉÉN. Die is vanaf 6 maart tot en met 15 juni 2018 te bewonderen in de centrale hal van het archief aan de Teisterbantlaan.

Paul Romijn

Paul heeft een keuze gemaakt uit de topografische collectie van het archief. De rode lijn in deze tentoonstelling is een denkbeeldige wandeling door Tiel en enkele dorpen in de omgeving. Je komt daarbij bekende namen tegen. Er is werk van onder meer Jan van Anrooij, Roelof Warrinck, David Mijs, Johan Ponsioen, Emiel Warbroek, Lies Veenhoven, Lex Ernste, Henk Bakker, Petra Werkman, Sil Peperkamp en Sylvia Janssen van Doorn. U ziet van Tiel: de Sint Bernardsluis in aanbouw, het toegangshek van de RK begraafplaats, café de Roskam in Drumpt, diverse straten van weleer, het gemeentehuis met kerk in Drumpt, Tiel vanaf Wamel, diverse waalgezichten en nog veel meer. Een feest van herkenning dus.

Ton Peterse

Ton Peterse heeft vooral geput uit zijn werkterrein. Als wandelliefhebber koos hij bijvoorbeeld werken van de eerste wandelaars die het Rivierengebied beschreven. Ook koos hij enkele boeken over de kunstenaars waarvan Paul werken selecteerde. Daarnaast werd de keuze van Ton, die in Nijmegen woont maar Tielse wortels heeft, bepaald door de emotionele band die hij met Tiel heeft. Herinneringen aan vakanties, oude vvv-gidsen, streekboeken van weleer en onder meer een kleine verzameling van afbeeldingen , ansichtkaarten en afbeeldingen met een bijzondere gevoelswaarde. Zo zien we beklemmende informatie van twee Tielse familieleden, die door hun deelname aan het verzet de tweede wereldoorlog niet overleefden.

TWEE IN ÉÉN is een bloemlezing uit de archieven en collecties, die zoals archiefdirecteur Ella Kok-Majewska bij de opening memoreerde dicht bij het hart van Paul en Ton ligt. Maar zij constateerde ook een dubbel gevoel bij de samenstellers: trots op het werk maar verdrietig om het naderende afscheid van hun werk en de organisatie waar zij met hart en ziel en met veel plezier gewerkt hebben.

De expositie werd geopend met de overhandiging van de tentoonstellingscatalogus aan oud-streekarchivaris Wim Veerman, de man die beide vertrekkende heren in dienst genomen heeft. Die catalogus is niet alleen fraai vormgegeven door emjee, grafische vormgeving in Varik, maar bevat ook heel veel achtergrondinformatie over de samenstellers, de geëxposeerde stukken en de makers ervan.

Bent u geen regelmatige archiefbezoeker? Dan is deze tentoonstelling wellicht een goede aanleiding om het gebouw eens binnen te stappen. De entree en de koffie zijn gratis en het gebouw en de collectie zijn de moeite waard.

Tijdens de opening van de expositie op 4 maart

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights