Thuisadministratie Tiel slaat op de trom

Thuisadministratie Tiel, een activiteit van welzijnsorganisatie Mozaïek en de afdeling Maatschappelijk Werk van STMR, helpt al meer dan een jaar Tielenaren met het weer op orde brengen van hun administratie. Mozaiek nam die taak samen met STMR op verzoek van de gemeente over van Humanitas Nederland, die daarvoor deze service in Tiel verleende. In de luwte werd sindsdien een uitvoeringsorganisatie met vrijwilligers opgebouwd. Nu de organisatie staat en er voldoende vrijwilligers zijn, wil Monique van Os, een van de twee coördinatoren van het project er graag wat meer vertellen. De Tielenaar wil graag een handje helpen om de organisatie en de mogelijkheden van deze nuttige en gratis service een grotere bekendheid te geven.

Waarom ging Thuisadministratie naar Mozaiek en STMR?

Lang hielp de Stichting Humanitas inwoners van Tiel en omgeving door inschakeling van een aantal vrijwilligers met het op orde brengen van hun administratie. De service werd geheel gratis aangeboden. In 2017 liet Humanitas weten dat men deze service alleen kon voortzetten wanneer de gemeente de kosten van de coördinator voor zijn rekening nam. De gemeente koos hier niet voor. Mozaiek doet al heel veel op welzijnsgebied en heeft veel ervaring met het werken met vrijwilligers. De afdeling Maatschappelijk Werk van STMR heeft veel ervaring met schuldproblematiek en armoede. Die afdeling heeft de deskundigheid en de contacten om wat lastiger hulpvragen te beoordelen en te behandelen.”We vullen elkaar goed aan. Samen kunnen de organisaties veel aan en de samenwerking verloopt prima”, vertelt Monique van Os, projectcoördinator bij Mozaiek.

Met Monique en vrijwilliger Jan Muggen praat ik op het kantoor van Mozaiek aan de Hertog Karellaan (gebouw de Vier Gravinnen) over de Thuisadministratie.

Computer, verlies van partner, ziekte of ontslag vaak oorzaak problemen

Monique: “We hebben het project samen met STMR opgezet. Doel is om de groeiende groep inwoners die (veel) moeite hebben met het op orde krijgen en houden van hun administratie te helpen om hun administratie weer onder controle te krijgen en te houden. De reden waarom dat niet meer lukt zijn heel verschillend. Vaak speelt de computer een rol. Veel mensen kunnen er niet mee omgaan of hebben er geen. Ook het wegvallen van een partner door overlijden of echtscheiding die de administratie verzorgt, stelt mensen niet zelden voor grote problemen. Een van de andere oorzaken is plotseling ontslag waardoor je niet meer terug kunt vallen op hulp van je werkgever.”

Werkwijze

Monique vervolgt: “Aanvragen voor hulp krijgen we van betrokkenen zelf van leden van de wijkteams, huisartsen en andere maatschappelijke organisaties. Wanneer het alleen gaat om het op orde brengen van de administratie bekijk ik de hulpvraag en beoordeel ik welke vrijwilliger beschikbaar en het meest geschikt is om de ondersteuning te gaan verlenen. Wanneer er meer speelt met mogelijk ernstige gevolgen schakel ik mijn collega van de afdeling Maatschappelijk Werk van STMR in. Medewerkers van de afdeling Maatschappelijk Werk van STMR zetten ons trouwens ook regelmatig op het spoor van iemand die onze hulp kan gebruiken.”

 

Vrijwilliger Jan Muggen schetst hoe hij en zijn collega’s te werk gaan.” Allemaal hebben we al de nodige kennis van en ook interesse in het voeren van (privé)administratie. Voordat we met onze eerste cliënt aan de slag gaan, hebben we allemaal een cursus van vier dagdelen gevolgd. Daar leer je hoe je zo’n hulpverleningstraject begint en uitvoert, waar je op moet letten en welke hulpmiddelen je kunt gebruiken. Maar er is ook aandacht voor de procesmatige kant en je krijgt veel kennis aangereikt over financiën, belastingen en administratieve procedures. Na de kennismaking verzamel je informatie over de problemen maar ook over de gezinssituatie. Naast administratieve problemen zijn er vaak ook geldproblemen. Dan breng ik samen met de cliënt alle inkomsten en uitgaven in kaart. Daarbij kijken we ook naar de jaarlijkse lasten en eventuele leningen. Bij de uitgaven zitten vaak posten die overbodig zijn of waarop bespaard kan worden. Regelmatig blijkt dat de cliënt geen of onvoldoende gebruik maakt van voorzieningen waar hij of zij aanspraak op kan maken. Er zijn op dat terrein best veel mogelijkheden. Soms zijn een of twee gesprekken voldoende, maar een traject kan ook wel een jaar duren. Iedere twee tot drie weken bezoeken we de hulpvrager dan thuis. Alle trajecten zijn er op gericht om ons zelf weer overbodig te maken.” Jan noemt als voorbeeld een bejaarde dame die haar administratie door haar hoge leeftijd niet meer kon bij houden. Haar kinderen die niet in de buurt wonen, hadden daar geen weet van. Een telefoontje was genoeg om een zoon iedere paar weken naar de administratie van zijn moeder te laten kijken. Dat was een kort traject.Cliënten bezoeken we thuis. We komen gewoon op bezoek, dus de omwonenden merken niets van onze activiteiten.”

Zinvol en dankbaar werk

Muggen vervolgt: “Het is fijn om te merken dat onze hulp gewaardeerd wordt. Meestal heb je heel snel een goede relatie met de aanvrager. Het is ook heel zinvol. Ik zie dat het niet op orde hebben van je administratie vaak veel stress oplevert. Het kan, wanneer je rekeningen niet op tijd of helemaal niet betaalt ook veel geld kosten. Aanmaningen, administratiekosten, deurwaarders met dwangbevelen en soms zelfs dreiging van huisuitzetting kunnen het gevolg zijn. Allemaal oorzaken van spanningen en zorg, die vaak vermeden of weggenomen kunnen worden. We helpen ook bij het aanvragen van voorzieningen of toeslagen. Waar nodig brengen we de cliënt in contact met de juiste organisatie om andersoortige problemen op te lossen of hulp te krijgen. Vaak kunnen we door onze tijdige hulp grotere problemen voorkomen.”

Regelmatig hebben de vrijwilligers onder leiding van medecoördinator van STMR, Anneke Nieuwenhuize, zogenaamde supervisiebijeenkomsten. Dan bespreken ze  samen ervaringen en krijgen feedback van collega’s. Jan Muggen: “Noteer wel even dat daarbij geen namen van deelnemers genoemd worden. Privacy staat hoog in het vaandel. Ik ken alleen mijn eigen cliënten. Van andere weet ik alleen aantallen. Ook worden we natuurlijk geïnformeerd over veranderingen in procedures of regelingen.”

Jan Muggen heeft ook een oproep aan de mensen binnen de gemeente en andere diensten die brieven versturen: “Mensen schrijf alsjeblieft heldere en begrijpelijke taal. Soms kom ik brieven tegen, die ik zelf tweemaal moet lezen om te weten wat bedoeld wordt. Alleen al door begrijpelijk en eenvoudig taalgebruik kunnen veel problemen voorkomen worden. ”

Zijn er voldoende vrijwilligers?

Monique: “je hoort vrijwel overal dat men vrijwilligers te kort komt. Bij dit project is dat even niet het geval. Een paar weken geleden hebben we een persbericht gestuurd naar de huis-aan-huisbladen. Daar hebben zestien mensen op gereageerd. Die worden nu opgeleid. Daardoor dan hebben we even mensen genoeg. Maar iedereen die belangstelling heeft voor dit werk kan zich niettemin aanmelden. Zodra we weer mensen nodig hebben, neem ik dan contact op. Tot voor kort hebben we niet veel ruchtbaarheid gegeven aan dit project. We wilden voorkomen dat cliënten moesten wachten of dat door een te grote toestroom zaken verkeerd konden gaan. Niettemin hebben we in de korte periode van ons bestaan al meer dan zestig cliënten begeleid om hun administratie weer op orde te krijgen. Nu we meer aankunnen, slaan we op de trom om meer bekendheid te geven aan het project.

Kosten en aanmelding voor hulp

Iedereen die het lastig vindt om zijn administratie goed en op tijd te verzorgen kan contact opnemen met coördinator Monique van Os. Monique is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via 0344-611566. U kunt ook een email sturen naar: Thuisadministratie@mozaiekwelzijn.nl. Natuurlijk kan ook familie of een hulpverlener de gratis hulp na overleg en instemming van de cliënt aanvragen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights