Gerrit van den Heuvel is niet meer

Gerrit van den Heuvel in 2011 als Tielenaar van het jaar

Een paar minuten voor het nieuwe jaar begon, overleed Gerrit van den Heuvel. Gerrit is 89 jaar geworden en stierf na een slepend en pijnlijk ziekbed aan de bekende slopende ziekte. 16 jaar lang was hij lid van de gemeenteraad van Tiel voor de Partij van de Arbeid.

“Een echte rooie, maar wel een hele goeie”, zo kwalificeerde een gemeenteraadslid van een andere partij hem. In de raad kwam hij op voor de belangen van de kleine man en het dorp, waar hij woonde, Kapel-Avezaath. Hij was voorzitter van de afdeling Tiel van de Hout- en Bouwbond van het FNV, bestuurslid en voorzitter van het dorpshuis De Avezathen en mede oprichter van de dorpsraad in Kapel-Avezaath. Gerrit was jarenlang nauw betrokken en vaak initiatiefnemer van activiteiten die Kapel-Avezaath mooier, schoner en veiliger maakten. Hij was de stuwende kracht achter het door een brand verdwenen houten verenigings- en ontmoetingscentrum ‘De Kapelhof’. Om het huishoudboekje voor dit centrum kloppend te houden, maakte en verkocht hij honderden hoefijzers waarin hij op kunstige manier een uit plaatijzer geknipte afbeelding van Flipje laste. In de Zoelensestraat waar hij woonde, versieren deze hoefijzers nog steeds enkele woningen. Die hoefijzers gingen overigens de hele wereld over. Gerrit was geen bestuurder op afstand. Hij hield van snel aanpakken en schroomde niet om zelf veel handwerk te doen. Hij was schilder van beroep en de gebouwen waar hij bestuurlijk bij betrokken was, hoefden nooit geld te spenderen aan een schildersbedrijf. Gerrit wist daarbij ook in het belang van verenigingen hamer, zaag en troffel goed te hanteren.

In de gemeenteraad maar ook in het dorp stond hij bekend als rechtlijnig en vasthoudend. Wanneer hij overtuigd was van nut en noodzaak dan liet hij een onderwerp niet snel los. Hij kon zich behoorlijk ergeren aan de stroperigheid waarmee veel zaken op het gemeentehuis afgehandeld werden. Ook een niet adequate of snelle reactie op een verzoek of initiatief van inwoners of wanneer gemeenschapsgeld naar zijn oordeel niet goed besteed werd, kon zijn boosheid opwekken. Voor hem betekende het gemeenteraadslidmaatschap veel meer dan een aantal avonden vergaderen. Alles wat met de openbare ruimte in zijn dorp en de hele gemeente te maken had, hield hij nauwgezet in de gaten. Mankementen aan lantaarnpalen, trottoirs, wegen en openbaar groen werden door hem direct aan de betreffende gemeentelijke dienst gerapporteerd of vroeg hij er in een commissievergadering aandacht voor.

Toen in Kapel-Avezaath de bovengrondse elektriciteitsleidingen overbodig werden, nam hij het initiatief om een paar palen met draad als monument en herinnering aan de tijd van weleer te laten staan.

Gerrit was een bescheiden man. Het accepteren van de erepenning van de stad Tiel kon nog net. Een Koninklijke onderscheiding,waarvoor hij in aanmerking kwam en waarvoor hij vooraf gepolst werd, wilde hij niet. Hij wilde geen lintje dat naar zijn oordeel te vaak toegekend werd aan ambtenaren en bestuurders en te weinig aan de mensen die het door hun belangeloze inzet veel meer verdienden. Het zal hem deugd gedaan hebben dat het decoratiesysteem in de jaren negentig grondig in de door hem gewenste richting veranderd is. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 2011 is Gerrit gehuldigd als Tielenaar van het Jaar.

Minder bescheiden was hij wanneer hij streed voor een goede zaak. Ook na zijn terugtreden als raadslid haalde hij nog enkele malen de streekbladen met een spandoek of bilboard, wanneer de gebruikelijke weg niet tot resultaat leidde.

Kapel-Avezaath en de gemeente Tiel verliezen door zijn overlijden een betrokken inwoner, die veel voor de gemeenschap betekende.

1 mei 1996 Onthullen kunstwerk door Gerrit van den Heuvel

1998

1999 Borden op de Hennepe

1999 Protestborden op de Promenade

2000

2001  In gesprek met Melkert

Kapel Avezaath 16 mei 2003  Gerrit bij restant brand Kapelhof

9 Juli 2007   Gerrit van den Heuvel met een deel van de Flipjes verzameling – werkstukken

17 juni 2004  cdk Kamminga met v/d Heuvel

3 januari 2011  Huldiging Gerrit van den Heuvel als Tielenaar van het Jaar

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights