Inwoners Tiel hebben bij gemeenteraadsverkiezingen een ruime keuze

Verkiezingsbord 2018. Dit jaar moet Tiel het zonder borden doen.

In maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. Om te grote drukte in verband met corona te spreiden kan er ditmaal maar liefst driedagen lang, op 14, 15 en 16 maart, gestemd worden. Maandag 31 januari moesten de partijen die mee wilden doen de daarvoor benodigde paperassen inleveren. Iedereen had dat netjes gedaan want tijdens de openbare vergadering van het centraal stembureau op vrijdag 4 februari werden alle lijsten in orde bevonden.

De Tielse raad telt nu na de splitsing binnen de VVD 10 partijen. Dat worden er straks mogelijk 11. Want dat is het aantal lijsten dat is ingediend. Naast PvdB, VVD, D66, PvdA, CDA, GroenLinks, ProTiel, ChristenUnie, Krachtig Tiel en Lokaal Liberaal Tiel heeft ook het Forum voor Democratie zich aangemeld. De komst van het Forum samen met de terugkeer van Krachtig Tiel en het verdwijnen van de lijst Verduin brengt het aantal partijen op elf. Zeven van hen zijn lokale afdelingen van landelijke partijen en vier zijn zogenaamde lokale partijen. De inwoners van de gemeente Tiel hebben dus veel te kiezen.

Wanneer we naar de namen op de ingediende lijsten kijken, valt op dat we veel bekende gezichten zullen terugzien. Bij de PvdB zijn negen van de tien eerste kandidaten nu raadslid of wethouder. Opvallende nieuwkomer bij deze nu grootste partij is Tom van Oostrom, die eerder fractievoorzitter was van het CDA. Verder valt op dat Inge Joustra , de huidige vicefractievoorzitter van de fractie plaats tien inneemt.

Voor de VVD, nu de tweede partij in grootte zijn de verkiezingen extra spannend. Zij moeten concurreren met hun afgesplitste partijgenoten die nu als Lokaal Liberaal Tiel meedoen aan de verkiezingen. Wim van Baal en Wim Wildschut voeren de lijst aan, verder zien we veel nieuwe gezichten. Oudgediende Bart van Gurp is niet herkiesbaar.

Bij D66 is fractievoorzitter Ton Zuidema na drie raadsperiodes niet meer verkiesbaar. Hij is, wanneer dit aan de orde mocht komen wel beschikbaar als wethouder. De lijst wordt aangevoerd door Hubertien Stultiens. Opvallende tweede is Laurens Verspuij die na de afwezigheid van een raadsperiode weer terugkeert in de politiek.

Bij PvdA zien we Dave Verbeek nu op een kansrijke tweede plaats. Dave werd de vorige raadsperiode door voorkeursstemmen ingehaald door Layla Mulay-Bouyakrichan die nu derde op de lijst staat.

Bij het CDA heeft Arjen Sijpkes aangegeven het wat betreft de politiek wat rustiger aan te willen doen. Hij staat op plaats vier en is beschikbaar als commissielid. Zijn plaats wordt ingenomen door Tjakko van Nijnatten die al eerder commissielid was. Opvallende nieuwkomer op de lijst is Max van Doesburg. Hij is in Tiel het jongste kandidaat-gemeenteraadslid.

Bij GroenLinks wisselen de huidige raadsleden stuivertje. Maureen Klijn is gekozen tot fractievoorzitter en lijstrekker, terwijl Unal Sözen op de tweede lijst plaats staat.

Bij nu eenmansfractie ProTiel blijft Peter Elferink lijstrekker. Teus Verduin die nu als vertegenwoordiger van de lijst Verduin, de zetel die hij eerder als lijsttrekker van Krachtig Tiel bezette en na een onderbreking terug zagen als raadslid van de lijst Verduin, zien we nu bij ProTiel op de vierde plaats staan.

De Christen-Unie kiest voor vertrouwd. Martin Koning, nu fractievoorzitter en raadslid blijft lijstrekker en beoogd fractievoorzitter.

Lijsttrekker van Krachtig Tiel is Anton van Straten. Van Straten werd nadat Teus Verduin na enkele maanden raadslidmaatschap door de partij aangewezen als meest geschikte kandidaat voor de opvolging van Verduin. De zetel werd toen echter ‘gekaapt’ door Vic Latumahina die de partijnaam veranderde in Kleurrijk Tiel.

Lokaal Liberaal Tiel heeft de ervaren Elisa Derksen tot lijsttrekker gekozen. Erik Rhebergen en Martijn Vink staan tweede en derde. Ans Duquesnoij stopt na drie raadsperioden met de actieve politiek. De huidige wethouder Marcel Melissen heeft eerder aangegeven geen raadslid te willen zijn. Hij is nu ‘lijstduwer’ bij LLT.

De lijst van het Forum voor Democratie wordt aangevoerd door Ilze van Roozendaal. Tweede is Anita van Iperen. Beiden zijn nu lid van de FVD-fractie in de staten van Gelderland. De partij baarde opzien, doordat vijf van de tien kandidaten niet in de gemeente Tiel wonen, maar dit volgens een door de kandidaten opgestelde verklaring wel van plan zijn. In de Gelderlander wordt betwijfeld of het plan om naar Tiel te komen reëel is.

Van de 152 kandidaten op de lijsten wonen er 149 binnen de bebouwde kom van Tiel. De belangstelling in de dorpen om actief te zijn in de lokale gemeentepolitiek lijkt derhalve niet groot.

In totaal zijn er in Tiel 27 zetels te verdelen. De komende weken zullen partijen hun best doen om zoveel mogelijk stemmen te verwerven. Zij zullen het moeten doen zonder de tijdelijke publicatieborden, die de gemeente bij verkiezingen liet plaatsen. De gemeente vindt dat zonde van het geld. Wel komt er een rijdend stembureau dat diverse plaatsen in de dorpen en Tiel zal aandoen. Het gemeentebestuur hoopt hiermee het aantal kiezers voor de gemeenteraad, dat al jaren lager is dan het landelijk gemiddelde, wat op te krikken.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights