Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 27 november 2017

Door Bert Leenders op maandag 27 november 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Huisarts krijgt praktijkondersteuner voor de jeugd

De laatste jaren is het werk van de huisarts flink veranderd. Verwacht wordt dat de huisarts minder vaak doorverwijst en meer zelf doet. Wanneer hij doorverwijst blijft hij wel de coördinator van alle benodigde zorg voor de patient. Om dit mogelijk te maken wordt vrijwel iedere huisartspraktijk tegenwoordig ondersteund door zogenaamde praktijkondersteuners. Deze professionals ondersteunen niet alleen de huisarts maar nemen ook taken van hem over. Vaak zijn de praktijkondersteuners gespecialiseerd in lichamelijke of psychische klachten. In Tiel komt er nu ook een gespecialiseerde ondersteuning van de huisartsen voor de jeugd. Elders in het land zijn hier goede ervaringen mee opgedaan. De praktijk ondersteuner jeugd is door zijn beperkte aandachtsgebied veel beter dan de huisarts in staat om meer tijd te besteden aan diagnose, behandeling en doorverwijzing. In de praktijk leidt dit, zo is de ervaring elders, tot minder medicalisering, minder escalatie van problemen door tijdige en adequate aandacht, een betere behandeling en / of doorverwijzing en betere mogelijkheden voor nazorg. De gemeente wil de nieuwe werkwijze om te beginnen voor een periode van twee jaar vanaf 2018 invoeren en deze afhankelijk van de reultaten definitief maken. De College wil er 200.000 euro per jaar voor uittrekken. Niettemin verwacht wethouder Melissen, dat de gemeente met de nieuwe werkwijze goedkoper uit zal zijn. De werkwijze leidt, zo is elders gebleken, tot minder maar wel betere verwijzingen. Dat is goed voor de cliënt maar ook voor de gemeentelijke portemonnee. Sommige behandeltrajecten voor de jeugd zijn peperduur en niet altijd nodig. De overschrijding van het budget voor de jeugdzorg zorgde over 2016 voor een enorme financiële tegenvaller. Wethouder Melissen: ‘Maar daar is ons niet om te doen. Goede zorg staat bij ons voorop.’

Minimabeleid moet minder kosten

Ieder jaar blijkt er meer geld nodig voor het zogenaamde minimabeleid dan begroot. Dat kan niet voortduren vindt het college. Door schuiven met budgetten en de uitvoering voor de Pc-regeling over te laten aan de stichtingen en fondsen waar de gemeente een vast bedrag aan doneert moet deze budgetoverschrijding voortaan voorkomen worden. Het college verwacht met de maatregelen 75.000 euro te besparen.

Verbouwing stadhuiscampus binnen begroting

Vroeger was het bijna regel dat bouwplannen van de overheid bijna altijd meer kosten dan begroot. Die trend is de laatste jaren gekeerd. Van het begrote bedrag voor de verbouwing van het gemeentehuis tot stadhuiscampus is nog 150.000 over. Een deel daarvan wil het college gebruiken om wat verbeteringen aan te brengen in de binnen- en buitenruimte van het gebouw dat gemeenteambtenaren, het UWV en Werkzaak Rivierenland gedrieën gebruiken. Wat er dan nog over is vloeit terug in de algemene middelen.

Fractievoorzitter PvdA, Nathan Gradisen, stopt na de verkiezingen

Nathan Gradisen is na de raadsverkiezingen van maart 2018 niet meer beschikbaar voor de Tielse politiek. Gradisen was vanaf 2010 raadslid voor de PvdA en vanaf 2012 fractievoorzitter van de partij. De PvdA behaalde in 2014 werd op basis van het stemmenaantal nipt de grootste partij en bezet evenals de VVD vijf zetels in de Tielse gemeenteraad. Voordat hij lid van de gemeenteraad werd, was hij al bestuurslid van de lokale PvdA afdeling. In een persoonlijke verklaring stelt de vertrekkende fractievoorzitter dat hij door een functieverandering geen kans ziet om zijn veeleisende baan met het fractievoorzitterschap van de PvdA te combineren. Zowel afdelingsvoorzitter George Harteman als wethouder Ben Brink zien Gradisen node vertrekken en spreken hun waardering uit voor de rol en de taken die hij binnen de afdeling van de PvdA vervuld heeft. Brink verwacht dat we Gradisen op termijn nog zullen terug zien op het Tielse politieke toneel.

Het vertrek van Gradisen komt nadat er al een aantal wijzigingen op het lokale politieke toneel bekend zijn. Door de overstap van Inge Joustra van ProTiel naar de Partij voor de Burgers is ProTiel niet meer in de raad vertegenwoordigd en bestaat de fractie van de Partij voor de Burgers nu ook uit 5 raadsleden vertegenwoordigers. Het is onzeker of ProTiel volgend jaar na de verkiezingen weer in de raad terug komt. Bij het vertrek van Joustra kondigde de partij wel aan weer een gooi naar een of meer raadszetels te gaan doen.
Vorige week werd bekend dat ook oud-fractievoorzitter van Sociaal Tiel, Evert van IJzendoorn, zich aansluit bij de Partij van de Burgers. Voor zover nu bekend zal de SP wederom niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Tiel in 2018. Of de Partij Voor de Vrijheid dat wel doet is nog niet bekend. Die partij behaalde bij de laatste verkiezingen voor de tweede kamer in de gemeente Tiel veel stemmen.
Ook het boegbeeld van de Christen Unie, Jolanda Stoeten-Flach heeft laten weten na de verkiezingen met het raadswerk te stoppen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights