Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 9 juni 2017

Door Bert Leenders op vrijdag 9 juni 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws, Foto.

In deze editie van gemeentelijk nieuws onder meer aandacht voor de voorgestelde benoeming van Bert Brink als opvolger van wethouder Corry van Rhee-Oud Ammerveld, de stijging van de kans dat Tiel een zwembad houdt en dierenwelzijn beleid.

Wethouderswisssel.

Ben Brink nieuwe wethouder. Donderdag 8 juni nam Corry van Rhee-Oud Ammerveld tijdens een drukbezochte receptie in de Agnietenhof afscheid als wethouder. Zij wordt waarnemend burgemeester van West Maas en Waal. In een geestige toespraak memoreerde Burgemeester Hans Beenakker de verdiensten van Corry en reikte haar de erepenning van de stad Tiel uit. Corry vertelde in haar slotwoord het wethouderschap altijd met veel plezier vervuld te hebben. “De hele periode was een cadeautje”. Verder dankte zij allen die het haar mogelijk gemaakt om haar functie bevredigend en zonder belangrijke missers uit te voeren. Ondertussen heeft de fractie van de PvdA Tiel Ben Brink voorgedragen als nieuwe wethouder. Als de Tielse gemeenteraad akkoord gaat, dan wordt hij op 21 juni benoemd tot opvolger van Corry van Rhee-Oud Ammerveld. Brink was eerder 12 raadslid voor de Tielse PvdA, waarvan zes jaar fractievoorzitter. In 2014 nam hij afscheid van de politiek. Voor zijn verrichtingen in de Tielse gemeenteraad is hij toen benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ben Brink heeft een groot deel van zijn werkende loopbaan doorgebracht bij het Waterschap Rivierenland. Hier gaf hij leiding aan de afdeling ‘Plannen’. In het persbericht van de PvdA licht fractievoorzitter Nathan Gradisen de keuze voor Ben Brink als volgt toe: “De Tielse afdeling van de PvdA heeft aan het begin van deze raadsperiode aangegeven dat naast Corry van Rhee-Oud Ammerveld, ook Ben Brink een geschikte wethouder zou zijn. Wij volgen als fractie nu dat advies. Ben brengt een enorme ervaring met zich mee als bestuurder. Hij heeft veel verstand van zaken en een nuchtere blik. Bovendien is Ben enorm gemotiveerd. Wij zijn ervan overtuigd dat hij een heel goede wethouder wordt voor Tiel”.

Hoop voor behoud zwembad

De raadsvergaderingen van donderdag 15 juni en 21 juni worden belangrijk. Dan beslist de gemeenteraad op basis van de financiële situatie van de gemeente welke plannen er wel of niet gerealiseerd kunnen worden. De vooruitzichten zijn niet rooskleurig. De gemeente geeft veel meer uit aan jeugdzorg dan het aan subsidie ontvangt, de stadsverbetering vraagt het nodige geld en er zijn nog veel andere dringende onvervulde wensen. Een tegenvaller is dat van het rijk de komende jaren niet veel verwacht kan worden. Ook daar wordt mede door de veel geringere aardgasopbrengsten schraalhans keukenmeester. Niettemin lijkt het er op dat Tiel ook in de toekomst een zwembad houdt. Tijdens de vergadering van de Commissie Samenleving van 7 juni spraken alle fracties uit, dat er in ieder geval In de gemeente een zwembad moet blijven. Een meerderheid van de raad opteert zelfs voor nieuwbouw van een groot en veelzijdig wedstrijd- en recreatiebad. Deze maand moet duidelijk worden of de raad het daarvoor benodigde geld zal kunnen vinden.

College scherpt dierenwelzijnsbeleid aan.

Het college heeft in een notitie een aantal bestaande maatregelen en afspraken samengepakt en onderdelen aangescherpt. De notitie wordt besproken in de commissie bestuur, waarna de gemeenteraad er mee moet instemmen. Belangrijke onderdelen van het voorgestelde beleid zijn:

– Op de gemeentelijke website informatie plaatsen over dierenwelzijn

– Voor wat betreft huiselijk geweld: verbinden en monitoren van betrokken organisaties zoals het dierenasiel, de dierenambulance en veilig thuis

– Op plaatsen waar dat nuttig is en als het tijd is om te vervangen: de straatkolken diervriendelijk maken

– Zoveel mogelijk rekening houden met dieren bij het inplannen van baggerwerkzaamheden

– Samen met hulpdiensten onderzoeken of we het bestaande rampenplan moeten aanpassen

– Extra aandacht voor ongedierte bestrijding, indien noodzakelijk

– De overeenkomst met het dierenasiel voortzetten

– De overeenkomst met de Stichting Dierenhulp Dieren ambulance Tiel voortzetten

– De subsidie voor stichting Dierenpark Tiel verhogen met euro 1.700,-

Subsidies

Het college besloot in zijn vergadering van 6 juni een aantal subsidies toe te kennen. Sportfriends krijgt 1600 euro subsidie voor de organisatie van de sport en gezondheidsmarkt, die de organisatie op 7 mei organiseerde. Het Streetart-project voor jongeren onderleiding van kunstenaar Nazif Loppulissa krijgt een bijdrage van 1000 euro. RKTVC ontvangt 2500 voor de organisatie van het internationaal RKTVC-junioren Toernooi en het fruitcorso 14.500 euro. Deze subsidie komt bovenop een waarderingssubsidie van 10.000 euro en het gebruikelijke bedrag als compensatie voor de niet meer zelf door Vierstromenland te organiseren pinksterkermis.

Breedband

De uitvoering van het regionaal breedbandproject vordert gestaag. Binnenkort krijgen inwoners van het buitengebied met een onvoldoende bandbreedte een brief om hun belangstelling voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Ben BrinkBen Brink

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights