Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 25 juni 2017

Door Bert Leenders op zondag 25 juni 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Zwembad blijft

De inwoners van Tiel en omgeving hoeven niet langer te vrezen voor het verdwijnen van het zwembad. De gemeenteraad besloot 21 juni dat er het college voor nieuwbouw van een zwembad op de huidige plaats moet gaan voorbereiden. Dat zwembad moet veertig jaar meekunnen en energie neutraal zijn. Een meerderheid van de raad heeft daarbij voorkeur voor een luxe variant waarbij alle gebruikers en doelgroepen aan hun trekken komen. Dat betekent dat er het bad niet alleen geschikt moet zijn voor de zwemverenigingen, zwemles en sportief zwemmen maar ook recreatie- en welnessvoorzieningen moet krijgen. VVD en Pro-Tiel kozen gelet op de financiële situatie van de gemeente voor de sobere variant zonder glijbaan en wellness. Pro-Tiel wil wel dat deze voorzieningen eventueel later toegevoegd kunnen worden, wanneer de financiële situatie weer wat rooskleuriger is. Het college gaat beide opties verder uitwerken, waarna de raad als ontwerp en prijsindicatie bekend zijn een definitieve keuze zal maken. Ondertussen blijft het huidige zwembad in gebruik. De bij de coalitievorming ingeboekte bezuiniging op het zwembad is geschrapt. Het gemeentebestuur wil het nieuwe zwembad door een marktpartij laten exploiteren. Om dat mogelijk te maken zal de gemeente het bad blijven subsidiëren. In juli 2019 loopt het huidige contract met Sportplaza af.

Raad akkoord met plan van aanpak overdracht taken naar sportverenigingen.

De raad ging akkoord met het voorstel om met de sportverenigingen en andere geïnteresseerden en belanghebbenden in gesprek te gaan over een andere vorm van beheer, exploitatie en onderhoud van sportaccommodaties en het actualiseren van het sportbeleid. Doel is hierbij niet langer het vinden van bezuinigingsmogelijkheden maar het zoeken naar nieuwe wegen waarbij de gemeente taken loslaat en de verenigingen en accommodatie-exploitanten deze overnemen. College en raad hopen dat het gezamenlijk overleg tot creatieve oplossingen leidt waardoor accommodaties betere benut worden, verenigingen gebruik maken van elkaars sterke kanten, meer gaan samenwerken of zelfs fuseren. Met aanvankelijk een wat tegensputterende VVD, stemde de raad eenstemmig in met het idee dat de conclusies van het proces voor het gemeentebestuur niet vrijblijvend waren. Participeren betekend ook meer ruimte geven aan de inwoners om zelf eigen wegen te kiezen en die uit te voeren. De eerste stap is een sporttop die eind september begin oktober gehouden wordt. De ideeën die daar naar voren worden gebracht, vormen vervolgens de basis die kleine groepen van betrokkenen verder gaan uitwerken. Dat uitwerken moeten resulteren in een nieuw sportbeleid waarover begin 2018 de raad een besluit neemt.

Tiel weer officieel Hanzestad

Zoals verwacht is de Tiel officieel toegelaten tot het internationale Hanzeverbond. Tijdens de Hanzedagen in Kampen besloot de “delegiertenversammlung” dat Tiel, die al eerder bij het verbond aangesloten was, opnieuw welkom is. Het gemeentebestuur hoopt dat middenstanders en horeca inspelen op dit nieuwe aspect van de historische stad en dat het extra bezoekers naar stad en streek zal trekken.

Tweede poort onder handen.

Het college heeft een stedenbouwkundig model voor de Burense Poort vastgesteld. Dit nog ruwe model kan rekenen op steun van direct belanghebbende bedrijven zoals Albert Heijn en Mulders, de eigenaar van een bedrijfsverzamelgebouw en parkeerterrein, en de vereniging van centrumwinkeliers Hart van Tiel. In het plan wordt voorgesteld om de parkeerterreinen van Mulders. De supermarkt en de gemeente met elkaar te verbinden. Op het terrein van ABNAMRO, dat de gemeente onlangs heeft aangekocht, wordt het gebouw gesloopt en komt een miniparkje, dat tevens een functie krijgt als wandelroute naar het samengevoegde parkeerterrein. Meer groen en vertrek van cafetaria De Brug moet de Veemarkt aantrekkelijker maken. Waardevol Tiel ijvert al een tijdje om het vroegere VVV-informatie kantoor dat achter de (lelijke) houten betimmering van de cafetaria schuil gaat te behouden. De gemeente wil wel meewerken aan dit behoud, maar legt de bal terug bij waardevol Tiel. Die moet dan met een goede bestemming komen voor het gemetselde gebouwtje met de typische wederopbouwarchitectuur. Het totale plan wordt dit jaar voorgelegd en besproken met omwonenden en andere belanghebbenden en dan definitief vastgesteld. Volgens de gemeente zou dan volgend jaar begonnen kunnen worden met het verbeteren en verfraaien van de noordelijke entree naar het winkelhart.

Kleine financiële meevaller.

In mei en september komt de rijksoverheid met een circulaire waarbij doorgaans gemeentelijk budgetten bijgesteld worden. De mei circulaire brengt enige verlichting in de zorgelijke financiële situatie van de gemeente. Het voorziene tekort over 2017 wordt daardoor 50.000 euro minder maar bedraagt nog altijd bijna 550.000 euro. Vanaf 2018 kan de gemeente rekenen op 600.000 euro aan extra inkomsten. Wethouder Verspuij deelde tijdens de raadsvergadering mee dat de gemeente alsnog besloten heeft de jaarrekening 2016 aan te passen aan de laatste inzichten en ontwikkelingen, waaronder de opmerkingen van de accountant. Vanaf 27 juni is de gewijzigde jaarrekening op de website van de gemeente te raadplegen. 28 juni staat de jaarrekening en de perspectievennota op de agenda van de laatste vergadering van de raad voor het zomerreces.

Personen.

Tijdens de raadsvergadering van 21 juni werden twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Leontien Sonneveldt, die al een tijdje Evert van IJzendoorn vervangt, gaat de raadszetel van Sociaal Tiel blijvend bezetten. Simone Boer neemt bij de partij van de Burgers de plaats in, die vacant gekomen is door het overlijden van fractieleider Pieter van den Burg.

Ben Brink werd met een stem tegen en een blanco stem benoemd tot wethouder. Hij volgt Corry van Rhee-Oud Ammerveld op en neemt al haar portefeuilles over. Fractievoorzitter Nathan Gradisen somde vooraf nog eens de argumenten op, om Brink voor te dragen. Gradisen: “Ben Brink kent vanwege zijn vrij recente lidmaatschap gedurende twee raadsperiodes voor de PvdA, waarvan een als fractievoorzitter, de lokale gemeentelijke en bestuurlijke organisatie en de werking daarvan. De te benoemen wethouder heeft als hoofd van de afdeling planning veel bestuurlijke en leidinggevende ervaring, en is door de leden van de PvdA voor de laatste raadsverkiezingen naast Corry van Rhee als geschikt voor een wethouderszetel aangemerkt.” Gradisen voegde daar nog aan toe dat Brink wanneer dit aan de orde zou komen bereid en in staat is om na de verkiezingen van 2018 wethouder te blijven.

Bekend is verder dat de huidige VVD-wethouder Marcel Melissen de VVD-lijst bij de verkiezingen van volgend jaar voor de gemeenteraad zal aanvoeren en bereid is opnieuw wethouder te worden. Ton Zuidema wordt lijsttrekker bij D66.. Zoals bekend heeft D66 wethouder Verspuij aangegeven na de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn loopbaan binnen het bestuur van de stad niet te vervolgen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights