Bezuinigingen op sport in Tiel gedeeltelijk in ijskast tot vaststellen nieuw sportbeleid

Door Bert Leenders op woensdag 10 mei 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Ieder jaar besteedt de gemeente ongeveer 1,8 miljoen euro aan sport. Dat komt neer op bijna  45 euro per inwoner. Dat bedrag gaat op aan subsidies voor bouw of aanleg van accommodaties, onderhoud en eenmalige subsidies en de kosten van het gemeentelijke apparaat voor de uitvoering van het sportbeleid. De gemeente wil hierop, zo staat in het coalitieakkoordin 2017 een bedrag van 90.000 besparen en vanaf 2018 125.000 per jaar. Dit zou moeten gebeuren door de overdracht van taken op het gebied van onderhoud, exploitatie en beheer van de sportexploitaties aan de verenigingen. Overleg met de verenigingen leerde dat het nog meer zelf uitvoeren en bekostigen van taken bij een aantal verenigingen heel lastig ligt. Het merendeel van de besturen ziet geen mogelijkheden om nog meer taken naar de verenigingen toe te halen. Bij de sporthallen bleek het grote aantal verschillende en vaak kleine gebruikers een lastige hindernis om tot overdracht te komen. Al overleggend en studerend op de problematiek concludeerde wethouder Driessen dat het oorspronkelijke plan geen begaanbare weg is. De sportwethouder: “Sportbeoefening hebben we tot nog toe wellicht vanuit de gemeente teveel als een geïsoleerde activiteit van verenigingen gezien. Er wordt ook veel gesport buiten verenigingsverband. Sport is ook belangrijk voor het geestelijk en lichamelijk gezond blijven en dus voor de economie. Daarom is het waarschijnlijk dat sportbeoefening zorgt voor een besparing op de gezondheidszorgkosten en bijdraagt aan het algemeen welbevinden. Ik wil daarom nagaan of we de besparingen misschien op een iets langere termijn niet  vinden in minder uitgaven voo zorgkosten.  Ik kan me zelfs voorstellen dat sportbeoefening te zien is als een vorm van preventieve geneeskunde. Het is daarom geen rare gedachte om een deel van de sportuitgaven bijvoorbeeld te betalen uit het welzijnsbudget. Verenigingen zouden een bijdrage kunnen leveren door hun accommodaties open te stellen voor buurtbewoners en anderen die buiten verenigingsverband willen sporten. Uiteindelijk zal dit kunnen leiden tot meer leden voor die verenigingen en meer gebruikers van de accomodaties. Die gebruikers  willen wellicht ook best een handje helpen bij onderhoud en beheer. Voor de korte termijn wil ik de gemeenteraad voorstellen te stoppen met verdere bezuinigingen en samen met de verenigingen en andere geïnteresseerden kijken of de geschetste mogelijkheden en ideeën in praktijk te brengen zijn. Ik wil die discussie open ingaan en vooral zoeken naar wat verenigingen en anderen willen en kunnen. Dat alles moet leiden tot een aantrekkelijk sportklimaat, dat bijdraagt aan de gezondheid en de participatie van de inwoners.” Via het organiseren van een sporttop in het najaar wil de wethouder bereiken dat diverse betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de sport in Tiel. De conclusies en aanbevelingen moeten leiden tot een voorstel voor een nieuw sportbeleid dat samen met de mensen die zich hiervoor hebben opgegeven, wordt uitgewerkt. Begin volgend zal de raad daar dan een oordeel over moeten vellen. De wethouder verwacht daarbij wel van de raad dat zij zich conformeert aan de conclusies van het overleg met de betrokkenen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights