Nieuws vanuit het Gemeentehuis Tiel

Door Bert Leenders op woensdag 15 maart 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Algemene plaatselijke verordening krijgt een update       

Binnenkort beslist de raad over een update van de algemene plaatselijke verordening (A.P.V.). Burgemeester Beenakker over de wijzigingen. “We hebben  de verordening aangepast aan nieuwe wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen, onnodige regels geschrapt en waar mogelijk is er ook gedereguleerd. Zo is de minimumleeftijd voor prostituees van 18 naar 21 jaar gegaan, het bedelen strafbaar gesteld en hoeft er voor kleine evenementen geen vergunning meer aangevraagd te worden. Dat geldt ook voor snuffelmarkten. Voor beide activiteiten wordt wel een meldingsplicht ingevoerd. Straatartiesten leggen we vooraf geen beperkingen meer op. De aangepaste APV biedt meer mogelijkheden om hinderlijk gedrag op straat aan te pakken en het dumpen van (zwerf)afval te straffen.”

Het gaat goed met de participatie van de inwoners

Sinds de invoering van het beleid om de inwoners te betrekken bij de ontwikkelingen in de gemeente en het daadwerkelijk betrekken bij het beheer en in stand houden van voorzieningen en de openbare ruimte zijn er flinke stappen gezet. Maar zo wordt geconcludeerd in een notitie voor de raad: er is nog veel te doen en niet alles is van de grond gekomen. Duidelijk is wel geworden dat participatie niet automatisch leidt tot besparingen. De kost gaat ook hier voor de baat. Successen en mijlpalen zijn: De introductie van de functie van wijkadviseur. Daar wordt steeds meer een beroep op gedaan en hun werk wordt gewaardeerd. Voorgesteld wordt dan ook meer uren voor het wijkregiewerk beschikbaar te stellen. Ook de privatisering van de wijkcentra Westroijen en Tiel-Oost is een mijlpaal. Die operatie is goed verlopen en de vrijwilligers zorgen voor nieuw elan en activiteiten. De gemeente werkt in navolging hiervan aan het afstoten van de verenigingslokalen voor de Turkse- en Marokkaanse verenigingen aan de Wadenoijenlaan. Ook de privatisering van begraafplaatsen is geslaagd.  In wijken en buurten zijn er tal van prijzenswaardige initiatieven van de grond gekomen. Zorgelijk blijft wel het te kort aan vrijwilligers. Vanaf 2018 wil het College 25.000 euro structureel beschikbaar stellen voor burger- en overheidsparticipatie.  

Gemeentelijke voorbereiding  Appelpop en Fruitcorso gestart

De voorbereidingen op de evenementen Appelpop en Fruitcorso (incl. braderie) zijn gestart. Op 14 maart stelde het college de kaders hiervoor vast. Enkele punten zijn:

·       Op 9 september vervalt de weekmarkt;

·       De parkeergarage van de Westluidense Poort wordt tijdens het Appelpop weekeinde gesloten van vrijdag 15.00 uur tot zondag 02.00 uu.  Die maatregel vindt de burgemeester noodzakelijk omdat de garage snel vol zal zijn en er een verkeerschaos kan ontstaan in de omgeveing van de parkeergarage.. Daarnaast wil de burgemeester uitsluiten dat de garage een verblijfplaats wordt gedurende het festival. Bekeken wordt nog of de parkeergarage wel beschikbaar kan blijven voor vergunninghouders. 

·        Het maximum aantal gelijktijdige bezoekers op Appelpop blijft vastgesteld op 40.000; Bij overschrijding worden geen nieuwe toeschouwers meer toegelaten.

·       De stichting Muziekstad Tiel wordt verplicht om niet af te sluiten met een topact, om te zorgen voor een gelijkmatige uitstroom;

·       Stichting Vierstromenland is verantwoordelijk voor de technische staat van de

·       praalwagens en de veiligheid van deelnemers en toeschouwers;

Burgemeester Beenakker maakte ook bekend dat het corsoparcours iets aangepast wordt. Het stukje over de Nieuwe Tielseweg vervalt. Het corso zal in plaats daarvan eerder afbuigen via de Tinnegieter.  

Subsidies en sponsorcontacten

·       Stichting Dierenpark Tiel krijgt een  waarderingssubsidie van € 1.500 voor het jaar 2017.

·       Korfbalvereniging KV Tiel ’72 krijgt 1000 euro subsidie voor de jaarlijkse kangoeroedag op woensdag 5 april 2017. De kangoeroedag is bedoeld om leerlingen van groep 1 en 2 van de Tielse basisscholen kennis te laten maken met korfbal.

·       De gemeente sluit een sponsorovereenkomst met Stichting Evenementen K.T.S.M. voor een bedrag van € 1.800 (ex. BTW). Hiermee wordt de gemeente Tiel hoofdsponsor van het Taptoe Weekend Tiel 2017. De stichting ontvangt daarnaast ook nog een waarderingssubsidie van € 5.000 voor de organisatie van het Taptoe Weekend op 19, 20 en 21 mei.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights