Nieuws van de gemeente Tiel

Door Bert Leenders op donderdag 23 maart 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws. Dijkzone HertogenwijkDijkzone Hertogenwijk

Uit de ditmaal uitgebreide wekelijkse nieuwsbrief van het college selecteerden wij voor u nieuws over de parkeergarage, die in maart nog niet open gaat, informatie over de voortgang van de Westluidende Poort en nog veel mee. Ook treft u informatie aan over een overeenkomst over het bouwen van woningen op het Vijverterrein.

Parkeergarage nog niet open

Het lukt niet  om de parkeergarage  deze maand in gebruik te nemen. Het inregelen en instellen van de apparatuur voor de brandveiligheid blijkt meer tijd te kosten dan eerder werd ingeschat. Daarna zal een extern bureau het systeem moeten certificeren. Dat gaat deze maand niet meer lukken. De financiele schade voor de gemeente door de latere openstelling is beperkt. De tarieven in de parkeergarage zijn namelijk gelijk aan de bedragen die op de overige parkeerterreinen betaald moeten worden.

Rest bouw WLP ligt op schema.

Deze week is gestart met het plaatsen van de gele gevelbekleding aan het cultuurgebouw. Dat gaat een opvallende uitstraling geven aan dit gebouw. Alles is er op gericht om het nieuwe complex bij het begin van het nieuwe schooljaar in september in gebruik te nemen. Ondertussen ziet ook de openbare ruimte op en rond het Bleekveld er veel beter uit. De wegen zijn opnieuw bestraat en waar nodig aangepast aan de nieuwe bebouwing. Je kunt nu ook weer via de Rechtbankstraat en de Huf van Burenstraat naar het centrum rijden. De ondernemers aan de westluidensestraat zullen er blij mee zijn. De aanleg van groenvoorziening en het plaatsen van bakken voor planten en bomen zullen het geheel verder verfraaien. Overigens wordt een flink deel van de bomen en heesters pas dit najaar geplant. Dat is de beste planttijd. Of en wanneer de grondgebonden woningen gebouwd gaan worden blijft nog even onzeker. Projectontwikkelaar Volker Wessels heeft tot vijf jaar na oplevering de tijd om deze te realiseren. De kans dat die woningen er komen is naar ons oordeel, nu de woningmarkt weer aantrekt, vrij groot. De woningen maken deel uit van de businesscase. Als ze gebouwd worden, zal het parkje tussen de Huf van Burenstraat en de Koninginnestraat moeten verdwijnen.

zie ook:  http://detielenaar.nl/openbare-ruimte/stand-van-zaken-rond-wlp-cultuurce…

Overige onderwerpen

Het college heeft het Gelders Genootschap, een onafhankelijk adviesbureau voor ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie opdracht gegeven voor het opstellen van een conceptvisie voor de dijkzone Hertogenwijk. Voor dit gebied bestaan verschillende plannen voor bouwprojecten, zoals nieuwbouw Hertog Arnoldstraat 3a, afronding De Waarden en een appartementencomplex. Wanneer het concept gereed is wordt dit met de inwoners besproken.

De provincie heeft gereageerd op de financiële meerjarenplanning van de gemeente. De provincie constateert dat inkomsten en uitgaven op papier weliswaar in evenwicht zijn, maar dat een aantal bezuinigingsmaatregelen die onderdeel zijn van het plan nog niet (geheel) gehaald zijn. In de perspectievennota, die later dit jaar verschijnt, komt het college met voorstellen om de zorg van de provincie weg te nemen. In die perspectievennota neemt het college ook voorstellen op om verschillende sportaccommodaties te verbeteren. Dit zijn: verbeteren honkbalveld en de afrastering van dit veld op sportpark Rauwenhof voor respectievelijk 80.000 en 37.000 euro, 75.535,16 euro voor meerjarig groot onderhoud aan sportpark Drumpt en 500.000 euro voor de uitbreiding van de speelcapaciteit van voetbalvereniging Theole.

In de perspectievennota worden ook voorstellen gedaan om de geluidsbelasting voor woningen, waar die nu (te) hoog is te verminderen. Dit probleem speelt langs doorgaande wegen in Tiel-Oost en rond het centrum. Voorgesteld zal worden om geluidsarm asfalt aan te laten brengen op de Lokstraat, Westroijensestraat en Nieuwe Tielseweg tussen Brugstraat en Sterrenbos. Voor enkele woningen wordt subsidie voor geluidsisolatie aangevraagd. De inwoners hiervan zijn al via een brief geïnformeerd. De Grotebrugsgrintweg wordt deels een 30 kilometerweg.  

Het college heeft geen belangstelling voor de aankoop van de Sint Catharinaschool aan de Binnenmolenstraat. De gemeente had voor dit monumentale pand het eerste recht van koop.

Het gaat relatief goed met het invullen van de banenafspraak voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het geplande aantal van 754 banen is met 902 gerealiseerde reguliere banen en 530 uitzendbanen fors groter.

Bouw woningen vijverterrein

Op de website van bouwonderneming Bam lezen we dat Synchroom, een dochterondernemeing van TBI Holdings en BAM Wonen met de gemeente tiel een ontwikkel- en realisatieovereenkomst hebben getekend voor het vijverterrein in Tiel-Oost. Beide bedrijven gaan daar een nieuw woonlandschap ontwikkelen. Die gaat bestaan uit 125 dijk- en parkwoningen in verschillende prijsklassen. Het terrein staat bekend om de problemen met kwelwater bij een hoge stand van de Waal.  Om wateroverlast te voorkomen worden de woningen gebouwd in een zogenaamd waterkerend landschap. De woningen komen op verschillende plateaus, die richting de dijk steeds wat hoger zijn. Dat Tiel Fruitstad aan de Waal is wordt zichtbaar gemaakt met een lint van fruitbomen. Centraal in het plan komt een wadi, een tijdelijk opvangplaats van water bij overvloedige regenval.

WestroijensestraatWestroijensestraatLokstraatLokstraatVijverterreinVijverterrein

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights