Bodemschat Tiel droogt op.

Door Bert Leenders op woensdag 22 februari 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Neen, Tiel heeft voor zover bekend geen waardevolle delfstoffen in de gemeentelijke grond. Maar de gemeente heeft wel een andere mogelijkheid gevonden om geld aan bodemschatten te verdienen. De opbrengsten van de precariorechten op de water- en gasleidingen in de gemeentegrond leverde de gemeente sinds 2012 vele miljoenen guldens op.
Eerder dan verwacht komt aan die forse inkomensstroom een einde. Op dinsdag 21 februari heeft de tweede kamer een wetsvoorstel aangenomen dat bepaalt dat gemeenten vanaf 1 januari 2022 geen belasting meer op leidingen moge berekenen. Verwacht wordt ook de eerste kamer de wet zal aannemen. Het verbod zat er al jaren aan te komen. In de samenleving maar ook bij veel gemeenteraden was er een breed verzet tegen de oneigenlijke en misschien wel oneerlijke manier waarop een aantal gemeenten hun kas met de zogenaamde kabelbelasting spekten. In de afgelopen jaren hebben meer maar lang niet alle gemeenten de zogenaamde kabelbelasting ingevoerd. De netbeheerders nemen deze belasting als kostenpost mee en berekenen dit door in hun tarieven. Omdat netbeheerders hetzelfde tarief in het gehele verzorgingsgebied moeten berekenen, betalen inwoners van de ene gemeente mee aan de precariobelasting van een andere gemeente. Om te voorkomen dat de inwoners zonder enig profijt mee moesten betalen aan de precarioheffing van andere gemeenten ging de gemeente in 2011 onder veel aarzeling akkoord met het voorstel van de wethouder financiën om kabelbelasting te gaan heffen. Zonder de belasting te verhogen kon je met de invoering van de precarioheffing op kabels en leidingen over veel extra geld beschikken. Want veel geld was het. Het tarief bedroeg in 2016 in Tiel vijf euro per meter kabel per jaar. DE meeste andere gemeenten rekenen een veel lager bedrag per strekkende meter. Tot nu toe rekende wethouder Verspuij er op dat het verbod pas over negen jaar zou ingaan. Best pijnlijk want de gemeente heeft het geld hard nodig en met verhoging van de onroerende zaakbelasting maak je je niet populair. De gemeentelijke belastingen zijn, hoewel veel huishoudens moeite hebben om deze op te brengen, in Tiel niet hoog. Afgesproken is echter dat met ingang van 1 januari 2018 de OZB met 10 % stijgt om het Lingecollege beter te huisvesten. Daarnaast heeft de gemeente kostbare plannen om de stad aantrekkelijker en waterveiliger te maken. Ook is er onzekerheid over de uiteindelijke exploitatiekosten van het nieuwe cultuurcluster. In die situatie komt het wegvallen van de inkomsten uit de kabelbelasting van enkele miljoenen euro’s per jaar extra hard aan. Het is overigens niet alleen de gemeente Tiel die in deze regio getroffen wordt. De helft van de Gelderse gemeenten kent de belasting. Daaronder bevinden zich op West-Maas en Waal na alle gemeenten van de regio Rivierenland.

Zie ook onze eerdere opiniërende publicatie over dit onderwerp: http://detielenaar.nl/opinie/precaire-precario

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights