Commissie Ruimte vergaderde over verruiming van het betaald parkeren in het centrum van Tiel

Door Bert Leenders op dinsdag 31 januari 2017, geplaatst in Politiek, Nieuws.

De parkeergarage bij de Westluidense Poort is nagenoeg klaar en zal waarschijnlijk ruim voor 1 mei in gebruik genomen worden. Tijd dus om de tarieven voor deze garage vast te stellen. Op dit moment hoeft er met uitzondering van de koopavond op donderdag na 18.00 uur in de binnenstad op de parkeerterreinen niet betaald te worden. zeven jaar geleden besloot de gemeenteraad dat dit wel moet gebeuren zodra de parkeergarage klaar is. Het college stelt voor om ’s avonds tussen 18.00 en 22.00 uur een gereduceerd tarief te hanteren van € 0,87 per uur ofwel 3,50 voor de gehele avond. Bewoners en horeca-exploitanten zijn daar niet blij mee. Dinsdag 31 januari discussieerde de leden van de Commissie Ruimte over het voorstel. Daarbij bleek dat verschillende partijen het toen genomen besluit willen verzachten. Zo zouden bewoners gebruik moeten kunnen maken van een reductiesysteem voor mantelzorgers en bezoekers. Teus Verduin van Stadscafe Hexagon pleitte voor een gewenningsperiode waarbij gedurende enkele jaren in de avonduren nog geen parkeergeld betaald hoeft te worden. “Horeca en winkeliers hebben slechte jaren achter de rug. Zij hebben geen vet op de botten. De horeca-ondernemers op het plein hebben bovendien veel last gehad van de bouw en beperking van het aantal parkeerplaatsen op het Bleekveld. Bovendien waren de weinig resterende parkeerplaatsen moeilijk bereikbaar. “ stelde de ondernemer.  Veel begrip hadden de meeste fracties niet voor deze argumenten. “Het besluit was genomen en de opbrengst van het extra parkeergeld was nodig om de exploitatie van de Westluidense poort rond te krijgen”, was de redenatie. De bewoners van de bijna 2000 panden in het centrum mogen iets meer hoop koesteren. Op zeer korte termijn gaat wethouder Marcel Melissen met hen overleggen over een soepeler regeling. Maar dat ook hun bezoekers in de avonduren iets zullen moeten gaan betalen lijkt onontkoombaar.De wethouder deelde mede dat het bestuur van winkeliersvereniging Hart van Tiel geen ernstige bezwaren heeft tegen een veruiming van de betaaltijden. 

Tijdens de discussie over de parkeertijden en tarieven vertelde Melissen dat kort nadat de parkeergarage open is, parkeren op het Bleekveld buiten de parkeergarage niet meer toegestaan wordt  en dat de parkeerruimte op de Waalkade fors ingeperkt zal worden.   

Parkeergelden leveren forse bedragen op. Het parkeerfonds dat een aantal jaren geleden is ingesteld bevat namelijk nu al 5,7 miljoen euro. Daarvan is 2,7 miljoen nodig om de herinrichting van de Waalkade te betalen. Het resterende bedrag is nodig om de exploitatie van de parkeergarage sluitend te krijgen. Het agendapunt parkeren trok veel minder belangstellenden dan velen gedacht hadden. Slechts een handvol bewoners en ruim twintig horecaondernemers  volgden de discussie vanaf de publieke tribune. 22 februari neemt de gemeenteraad een besluit over het mogelijk iets gewijzigde parkeervoorstel.

Inspreker Teus VerduinInspreker Teus Verduin

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights