Punten uit de vergadering van 18 oktober van het College van B & W van Tiel

Door Bert Leenders op woensdag 19 oktober 2016, geplaatst in Politiek, Nieuws.

 Breedband in de regio

De gemeenten in de regio Rivierenland maken zich sterk voor de aanleg van een breedbandstructuur voor snel dataverkeer. Vooralsnog richt die aandacht zich vooral op het buitengebied van de gemeenten. De aanleg is een kostbare zaak daarom hopen de gemeenten op een financiële bijdrage van de EEG. Wanneer bekend is of en hoe hoog deze subsidie wordt, zal een concreet kostenplaatje gemaakt worden. De gemeenten kunnen daarna ieder voor zich beslissen of zij tot de aanleg willen overgaan. Een aantal industrieterreinen beschikken al over breedbandinternet. Ook een aantal woningen in Passewaaij is op dit door ondernemers vurig begeerde  snelle netwerk aangesloten. Het lijkt er op dat het nog wel even zal duren voordat de schop de grond in gaat. De inwoners van de kernen van de gemeenten, waar nu al een gewonen internetaansluiting is, waaronder de stad Tiel, zullen nog wat langer moeten wachten op de komst van de ‘snelle’ kabel.

Veel meer informatie over Breedbant in het rivierengebied leest u op de site van de Regio Rivierenland regiorivierenland.nl/diensten-speerpunten-onderwerpen/wat-betekent-breedband-voor-rivierenland

Inwoners Tiel kunnen gezonder leven

Het Fonds NutsOhra (FNO) heeft een subsidie beschikbaar gesteld om de gezondheidssituatie van met name de laaggeletterden in de gemeente Tiel te verbeteren. Bekend is dat laaggeletterden door een ongezonde leefwijze, slechte voeding  en andere sociale problemen gemiddeld 7 jaar korter leven en 19 jaar van hun leven ernstige gezondheidsproblemen ervaren. Het project dat uitgevoerd wordt door Roc Rivor, de gemeente, GGD Gelderland-Zuid, Dynamiek en Mozaiek welzijnsdiensten richt zich op op maat gesneden voorlichting en het bevorderen van maatregelen die de woon- en leefsituatie verbeteren. Het wijkgerichte project dat  “Tiel aan de ge’zon’de zijde” genoemd wordt gaat 3,5 jaar duren.

Lokale heffingen in 2017 stukje omhoog.

Door de lage inflatie gaan veel heffingen van de gemeente volgend jaar slechts met 0,6 %  omhoog. Dat percentage gaat onder meer gelden voor de hondenbelasting, de parkeertarieven en  precariorechten voor terrassen en verkoopstandplaatsen. De boete, naheffing noemt de gemeente  dat, voor het niet of te weinig betalen bij betaalparkeerplaatsen wordt 61 euro. In december neemt de raad een besluit over de tarieven voor de reclamebelasting, de leges en de onroerende zaakbelasting. De rioolheffing wordt volgend jaar voor eenpersoonshuishoudens 164 euro en voor gezinnen 212 euro. Gebruikers die meer dan 500 m3 verbruiken betalen 0,42 euro per gebruikte m3 water.

Meer treinen tussen Tiel en Arnhem

Het idee om de Arriva-treinen van Tiel slechts tot Elst te laten rijden is van de baan. Bijna alle treinen blijven het centraal station in Arnhem als eindbestemming houden. De reis gaat door kortere stoptijden met ingang van de nieuwe dienstregeling in december zelfs een paar minuten korter duren. Belangrijk nieuws is dat er op werkdagen overdag een halfuurdienst gereden wordt. Tijdens de daluren zal de trein dan echter bij die extra ritten niet verder rijden dan Elst. Veel extra reistijd zal dat niet kosten omdat er ook extra stoptreinen tussen Nijmegen en Arnhem gaan rijden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights