Nieuwsbrief B&W Tiel

Door Bert Leenders op woensdag 28 september 2016, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Wekelijks produceert het college van B&W van Tiel een voor de raad bestemde “Nieuwsbrief”. Die van 27 september gaat over samenwerking met andere gemeenten en ontwikkelingen in het Stationsgebied.

In deze bijdrage een selectie van punten uit die nieuwsbrief.  De onderwerpen zijn: Structurele aanpak van vroegtijdige schoolverlating en Culemborg en Tiel brengen nu ook de afdelingen Algemeen Juridische zaken en Facilitaire zaken onder in de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe.

Ook op gebied van natuur- en milieueducatie wordt samenwerking gezocht. Aan de nieuwe ontwikkelingen bij het stationsgebied wijden we een apart artikel.

Beperken vroegtijdige schoolverlating

Op projectbasis zijn er de laatste 8 jaar belangrijke stappen gezet om het aantal vroegtijdige schoolverlaters te verminderen. Dat gebeurde in regionaal  verband.  Die tijdelijke aanpak wil de regio nu in overleg met de ministeries voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale zaken en werkgelegenheid omzetten in structurele maatregelen en afspraken. De betrokken gemeenten en onderwijsinstelling hebben onder regie van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) een regionaal programma opgesteld. Het programma is verwerkt in de subsidieaanvraag aan het Rijk voor de regionale aanpak van het vroegtijdig stoppen met een opleiding. Daarbinnen krijgen kwetsbare jongeren veel aandacht. Tussen de gemeente en de lokale onderwijsinstellingen zijn intussen al afspraken gemaakt. 

Meer gemeentelijke taken naar Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

De raden van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel hebben hebben in november 2014 gezamenlijk afgesproken om gemeentelijke afdelingen tot een gezamenlijke professionele bedrijfsvoerings-organisatie. Deze heet ondertussen de Bedrijfsvoeringorganisatie West Betuwe (BWB). De vakgebieden Financiën, P&O en IM/ICT zijn inmiddels ondergebracht bij BWB. Met ingang van 1 januari 2017 worden nu ook Algemeen Juridische Zaken (AJZ) en Facilitaire Zaken (FZ) in de samenwerkingsorganisatie ondergebracht. Dat doen overigens alleen de gemeente Culemborg en Tiel.  Geldermalsen maakt even pas op de plaats in verband met de mogelijke fusie met Lingewaal en Neerijnen. Partijen verwachten dat door de samenvoeging de kwaliteit zal toenemen en de kwetsbaarheid vermindert. Ook de  kansen voor medewerkers worden positief ingeschat. Omdat er al veel bezuinigen bij de beide afdelingen zijn doorgevoerd , verwachten de gemeenten van de samenvoeging gen directe financiële voordelen. De eenmalige opstartkosten bedragen bijna 50.000 euro.

Ook op gebied van natuur- en milieueducatie zoeken Culemborg en Tiel samenwerking. Een kwartiermaker moet dit gaan voorbereiden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights