Belangrijke stap in ontwikkeling stationsgebied Tiel

Door Bert Leenders op woensdag 28 september 2016, geplaatst in Politiek, Nieuws.

Er zit beweging in de ontwikkeling van het veilingterrein tegenover het Centraal Station in Tiel. BPD Ontwikkeling heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van een deel van het terrein. BPD wil daar woningen bouwen. Het college van B&W  is er blij mee. “Het biedt kansen om een kwalitatief woonmilieu aan de stad toe te voegen” stelt het college in de wekelijkse nieuwsbrief .

 

De ontwikkeling van het veilingterrein past binnen de kaders van het masterplan voor het stationsgebied en de structuurvisie 2030, maar heeft nog geen hoge prioriteit. Tijdens de behandeling van de eerste voortgangsrapportage en perspectievennota op 19 juni 2013 heeft de gemeenteraad besloten aan andere 5 projecten voorrang te verlenen. Maar nu BPD mogelijkheden ziet om in het stationsgebied al vast wat te doen, wil het college daar in principe aan meewerken. “Het gebied, zo vlak bij het station  biedt unieke woonmogelijkheden voor forenzen”, concludeert het college. Het college vindt de ontwikkeling van het hele terrein wenselijk Daardoor moet de stad met de rug naar het station bezien een heel nieuw aanzicht krijgen. De eerst volgende stap in het proces is een haalbaarheidsonderzoek. Dat is behoorlijk complex omdat verschillende eigenaren waaronder enkele bedrijven een rol spelen. Daarom lijkt een gefaseerde aanpak op dit moment de enigste oplossing.  Het moet ook allemaal betaalbaar zijn.  Daartoe kijkt de gemeente nu al met een  schuin en hoopvol oog naar de provincie.

BPD ontwikkeling is een onderdeel van Bouwfonds Propery Development, het vroegere Bouwfonds Ontwikkeling. BPD is  een belangrijke speler in Duitsland en Frankrijk en de grootste gebiedsontwikkelaar van Nederland.  

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights