Geen vrij parkeren

Door Huub van Heiningen op donderdag 27 augustus 2015, geplaatst in Politiek, Nieuws.

 Na lange disputen is woensdagavond in de gemeenteraad van Tiel een voorstel van de VVD en het CDA verworpen om in december de bezoekers van Tiel gratis parkeerruimte aan te bieden. Alleen ProTiel steunde de motie. D66, PvdA en tot veler verrassing ook de PvdB voelden niets voor het experiment.

De indieners van de motie volgden hiermee het advies op van prof dr Cor Molenaar en het verzoek van de in Tiel-Centraal verenigde zakenmensen. Zij betogen dat het parkeergeld potentiële klanten ervan weerhoudt naar de binnenstad te komen en bepleiten dus dat er weer gratis auto’s geparkeerd zullen mogen worden op de Waalkade en op het terrein achter de Rabobank. Ze willen die argumentatie onderbouwen door bij wijze van proef in december vrij parkeren toe te staan. Er zal dan nagegaan worden welke invloed dat had op de omzet in de Tielse bedrijven.

De tegenstemmers waren geprikkeld omdat ze niet in de opstelling van de motie waren betrokken. Becijferd werd dat er 95.000 euro minder naar de gemeentekas zou vloeien als er in december gratis geparkeerd mocht worden. Dat geld zou beter besteed kunnen worden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights