Centrale huisvesting arbeidsmigranten stapje verder

18 juni 2020 Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer bracht een werkbezoek aan Tiel en bracht de huisvesting ter sprake.

Twee of wellicht drie hotels voor arbeidsmigranten moeten gaan zorgen voor een betere huisvesting. Problemen met en door arbeidsmigranten door te hoge concentratie in sommige wijken verminderen. 80 tot 90 nu verkamerde woningen teruggeven aan de (sociale) woningvoorraad. Twee uitzendbureaus zijn serieus geïnterresseerd.

Veel arbeidsmigranten in Tiel zijn gehuisvest in woningen die onttrokken zijn aan de gewone woningmarkt. Het zijn veelal woningen in het goedkopere segment. In 2018 groeide het besef dat die situatie verre van ideaal is. De woonsituatie voor de arbeidsmigranten liet vaak te wensen over. Denk daarbij aan teveel mensen in een woning met als gevolg irritaties en storend gedrag, het ontbreken van privacy en voldoende voorzieningen. Voor omwonenden is het ook niet altijd prettig. Veel volwassenen in een flink aantal woningen in de straat zorgt voor veel verkeersbewegingen en maakt het gebrek aan parkeerplaatsen, dat er vaak al was, flink groter. Het gebrek aan voldoende ruimte en privacy zorgt verder voor vervelend gedrag en een rommelige omgeving. Daarom heeft het college in 2019 besloten het onttrekken van woningen aan de reguliere woningmarkt aan een vergunning te binden en daar strikte eisen voor te stellen. Sindsdien is er nagenoeg een einde gekomen aan het opkopen van woningen door uitzendorganisaties om die door vertimmering geschikt te maken voor het huisvesten van doorgaans zes tot acht migranten.

Logisch dat de politiek zoekt naar andere oplossing. Het bedrijfsleven heeft de meestal uit Midden- en Oost-Europa afkomstige arbeidskrachten hard nodig en men gaat er vanuit dat daar geen verandering in komt. Daarom is gezocht naar een duurzame oplossing. Die oplossing bestaat uit permanente gebouwen met voldoende ruimte voor iedere arbeidskracht afzonderlijk en goede centrale voorzieningen, waaronder ook recreatieve. Dat moet de woonomstandigheden flink verbeteren en voorkomen dat de arbeidskrachten doelloos rondhangen in de openbare ruimte.

De gemeente heeft twee bonafide uitzendorganisaties gevonden die zo’n hotelachtig huisvestingssysteem willen ontwikkelen. Afspraak daarbij is dat voor iedere zes arbeidsmigranten die daar een verblijfsplek krijgen, een vertimmerde woning in de Tielse buurten weer beschikbaar komt voor de sociale huisvestiging van de eigen inwoners. De gemeente heeft om nieuwe problemen te voorkomen een hele lijst van eisen opgesteld, waaraan de nieuwe huisvesting moet voldoen. Hierdoor moeten de arbeidsmigranten een betere woonsituatie krijgen en de omgeving waar zij komen nauwelijks hinder ondervinden van de aanwezigheid van de arbeidskrachten en hun geparkeerde auto’s. Bovendien moeten de gebouwen er van buiten aantrekkelijk uitzien en omgeven zijn met voldoende groene ruimte.

In de notitie wordt uitgegaan van twee locaties, verspreid over de gemeente. Mogelijk gaat ook een derde grote uitzendorganisatie meedoen. Als dat gebeurt zou het aantal hotels dan op drie moeten komen. In drie hotels zouden maximaal rond de duizend migranten een plek moeten krijgen.

Opinie: Mooi plan maar toch nog wel wat beren op de weg

Het is een mooi plan maar door de hoge eisen die de gemeente aan de nieuwe huisvesting stelt is het niet eenvoudig te realiseren. Waar vind je in de stad waar bijna alle gaten gevuld zijn twee of drie plekken van elk ongeveer een hectare groot, die grotendeels voldoen aan het eisenpakket? Dat is een vraag die direct opkomt. Toch heeft het college al wat plekken op het oog. Die worden nu nog niet openbaar gemaakt. Daarover met omwonenden communiceren, wil het college pas als de plannen tot in detail uitgewerkt zijn om maatschappelijke onrust te voorkomen. Het valt ook op dat financiële informatie in de notities waarover de raad een oordeel moet geven ontbreekt. Zeker is dat de voorgestelde huisvesting met een conciërge per hotel flink duurder zal zijn, dan de huidige huisvesting voor de arbeidsmigranten. De vraag is wie gaat dat betalen. De arbeidsmigranten zullen niet zitten te springen om een nog hogere huisvestingsbijdrage. Datzelfde geld voor de inleners van de arbeidsmigranten. Een mogelijk gevolg kan zijn dat nog meer Oost-Europeanen zich blijvend in Tiel vestigen. Dat staat haaks op het streven om meer koopkrachtige gezinnen naar Tiel te lokken en zal de druk op de sociale woningmarkt niet minder maken.

Tot slot de hotels zullen tussen de 100 en 350 bedden gaan tellen. Wanneer we er van uitgaan dat ongeveer 600 daar kunnen gaan wonen, spreken we over ruwweg 15 – 25 % van de arbeidsmigranten die daar een plekje kunnen krijgen. Dat zal zeker helpen, maar maakt nog geen einde aan de huidige problemen, die in een aantal straten ervaren worden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights