Tiny Houses ook in Tiel

Bij omwonenden nabij het Eilandje Vurenlaan is commotie ontstaan

Tiny Houses ook in Tiel

De gemeente Tiel wil de bouw van Tiny Houses in Tiel mogelijk maken. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel om constructief mee te zoeken naar vestigingplaatsen voor deze kleine verplaatsbare woningen en samen met de initiatiefnemers toekomstige omwonenden vooraf te informeren en te consulteren.

Minder huis meer leven

Wat aanvankelijk leek op een beetje wereldbreed plan van enkelen, lijkt een heuse trend te gaan worden. Steeds meer mensen nemen afstand van onze consumptie en wegwerpmaatschappij. Het bezit van een groot huis en heel veel spullen, zo vinden zij, is slecht voor het milieu en levert de bezitter veel zorgen en kost onnodig tijd en geld. ‘Minder huis, meer leven.’ Is de slogan van Stichting Tiny House Nederland, de koepelorganisatie die belangstellenden voor deze woonvorm adviseert via een uitgebreide website. Tiny Houses mogen maximaal 50 m2 vloeroppervlak groot zijn, maar zijn vaak nog kleiner. Regel is dat de bewoners geen gebruik maken van de openbare nutsvoorzieningen en dat de huisjes verplaatsbaar zijn.

Tiny Houses in Tiel

Ook in Tiel zijn de kleine huisjes actueel. Initiatiefneemster Ria Simons wil met de gemeente samenwerken om ook in Tiel als start enkele huisjes te realiseren. In totaal hebben er in Tiel op dit moment tussen de 60 a 70 inwoners belangstelling voor zo’n klein huisje. Simons verwacht dat uiteindelijk ongeveer 35 mensen serieus de stap naar deze woonvorm willen zetten. Met een aantal belangstellenden is zij op zoek gegaan naar plaatsen waar de huisjes zouden kunnen komen. Het groepje vond 5 locaties waar het zou kunnen. Die stukken zijn van de gemeente maar ook van particulieren. Eén plek heeft de voorkeur. Welke dat is werd tijdens de raadsvergadering van 21 februari niet genoemd. Wel stond eerder in de Gelderlander dat dit mogelijk het eilandje nabij de Vurenlaan zou zijn. Vervelend vond de raad, want hierdoor krijgt een zorgvuldig communicatieplan een lastige start.

Gemeenteraad staat positief tegenover het initiatief

De gemeenteraad staat sympathiek tegenover de komst van enkele huisjes. Permanente plaatsing is op ieder van de vijf mogelijke locaties op grond van het bestemmingsplan niet mogelijk. Daarom wil het college gebruik maken van een ontsnappingsmogelijkheid. De huisjes mogen maximaal 10 jaar op dezelfde plek blijven staan. Wanneer de buurten negen en tien van Passewaaij voor woningbouw ontwikkeld worden wil wethouder Ben Brink een stuk bouwgrond reserveren als permanente locatie voor de Tiny Houses.

Waar ze nu komen, wordt besloten nadat de omwonenden geïnformeerd zijn en hun oordeel hebben kunnen geven. Uit reacties van de bewoners van de Vurenlaan blijkt dat omwonenden gereserveerd staan tegenover de komst van de huisjes. Dat is ten onrechte zegt Simons. “De plekken waar de huisjes nu al staan zijn een waardevolle toevoeging aan het woningbestand. Het zijn allemaal door architecten ontworpen huisjes. Groen, duurzaam en ecologisch verantwoord wonen, blijkt heel mooi maar ook leuk te zijn. Ook in Tiel moet het geen getto worden en er goed uitzien. Bij de start gaat het overigens maar om twee of drie woningen en de bewoners zijn geen hippies of stadsnomaden”. Ook wethouder Ben Brink denkt dat wanneer omwonenden voldoende informatie hebben, de weerstand mogelijk beperkt zal zijn. Hij gaat ook met de initiatiefnemers een protocol maken om te borgen dat de huisjes ook daadwerkelijk door de beoogde doelgroep bewoond gaan worden. Met uitzondering van de VVD en OD 16 gingen alle partijen akkoord met de voorgestelde informatie en beslissingsprocedure. De tegenstemmers zijn eveneens positief over het voorstel maar missen een risico-analyse in het voorstel.

In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 50 van die huisjes gerealiseerd. In voorbereiding zijn er vele tientallen. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.tinyhousenederland.nl

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights