Dijkhuizen mag bouwen op Kellen en sluit tankstation Havendijk

Dijkhuizen mag bouwen op Kellen en sluit tankstation aan de Havendijk

TIEL  Dijkhuizen mag een nieuw tankstation bouwen aan de Industrieweg op Kellen. Dat station vervangt het huidige tankstation op de hoek Havendijk – Echteldsedijk. De Raad van State deed deze week uitspraak in de zaak die de werkgroep Waardevol Tiel en de Gelderse Milieufederatie hadden aangespannen tegen de voorgenomen bouw van het tankstation aan de nog onbebouwde westkant van de Industrieweg op bedrijventerrein Kellen ter hoogte van de Staartsestraat. De Raad van State vond het belang van de gemeente vanwege de veiligheid van omwonenden en het mogelijk maken van de uitvoering van de verbetering van het Waalfront zwaarder wegen dan aantasting van het open landschap. De raad oordeelde dat de impact van het benzinestation op de natuurwaarden op Kellen beperkt is.

De gemeente kwam in 2013 al overeen dat Dijkhuizen het benzinestation en zijn overige bedrijfsactiviteiten op de hoek Havendijk – Echteldsedijk zou verplaatsen naar Kellen. De gemeente kende Dijkhuizen hiervoor een tegemoetkoming van 1,2 miljoen euro toe voor de sloop en verplaatsing. Hiervoor moet Dijkhuizen ook de grond saneren en mag het bedrijf op die vijfsterren locatie vervolgens appartementen laten bouwen. De bouw van het tankstation op Kellen zal nog wel even op zich laten wachten omdat Dijkhuizen de grond nog niet in zijn bezit heeft. Toch hoopt Dijkhuizen in 2019 te openen. Vooruitlopend hierop wordt het tankstation aan de Havendijk op 31 maart gesloten en in april gesloopt.

In het midden de locatie van het nieuwe Tankstation aan de Industrieweg. Links de Rivierenlandlaan en rechts de Staartsestraat

 

Raad stemt in met extra geld voor Waalkade

In het midden het terrein van Dijkhuizen. De loodsen zijn al gesloopt.

De verplaatsing van het tankstation is een onderdeel van het plan om de vroegere parkeerplaats op de Waalkade om te vormen tot een aangenaam recreatie en evenemententerrein en de kademuur te herstellen. Hiervoor had de gemeente inclusief een bijdrage van de provincie van 2 miljoen gemeente een bedrag van 4 miljoen euro begroot. Voor dat bedrag gaat de uitvoering van het plan niet lukken. Bij de nadere uitwerking van de plannen blijkt dat de bouwkosten ondertussen aanzienlijk gestegen zijn, er 720.000 euro nodig is aan kosten voor administratie, planvorming, directievoering en toezicht en er bij het ruwe plan wat noodzakelijke zaken zoals verlichting en het vastleggen van de keien van de promenade vergeten zijn. De uitvoering van het plan is vertraagd omdat de gemeente geen rekening hield met een verbod van Rijkswaterstaat om in de winterbedding van de Waal nieuwe obstakels aan te brengen of de waterbergingscapaciteit te verkleinen . De gemeenteraad was niet blij met het duurdere prijskaartje maar ging vanwege het belang van de een mooie Waalkade en de noodzaak om de kade muur te renoveren op 21 februari akkoord met een verhoging van het krediet met een miljoen euro. Dat is een verhoging met 25 %. De verhoging leidt tot een extra jaarlast van 40.000 euro voor de gemeente. (= een euro per inwoner per jaar). Wethouder Melissen gaat naar aanleiding van een suggestie van de PvdB onderzoeken of een gedeelte van dit bedrag terugverdiend kan worden door een verlaging van de huurkosten van de Waalkade. De Waalkade is eigendom van Rijkswaterstaat, waarvoor de gemeente jaarlijks huur moet betalen. Die huur is verhoogd, toen de gemeente betaald parkeren invoerde op de Waalkade. Ondertussen wordt er op het evenemententerrein niet meer geparkeerd. De sluiting van het tankstation op de Havendijk betekent nog niet dat de kademuur nu in een keer gerenoveerd kan worden. Dijkhuizen moet nog een flink aantal ambtelijke hobbels nemen voordat het plan voor de appartementenbouw kan plaatsvinden. Daarom gebeurt het herstel van de kademuur op het terrein van Dijkhuizen later. De gemeente heeft haast met de facelift van de Waalkade omdat anders de provinciale subsidie vervalt.

zie ook:

https://detielenaar.nl/openbare-ruimte/2018/02/herinrichten-waalkade-en-kademuur-wordt-duurder/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights