Veel weerstand tegen zonneparken in Kapel Avezaath

Door Bert Leenders op maandag 13 november 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

De aanleg van twee reusachtige zonneparken in een mooi agrarisch landschap nabij de Linge in Kapel Avezaath ontmoet groeiende weerstand van de inwoners van Kapel Avezaath en Wadenoijen. Partijen in de Tielse gemeenteraad zullen pas een definitief standpunt bepalen wanneer er een concrete aanvraag voor de aanleg komt. Bij een eerste peiling bleken de meeste fracties warm voorstander van meer zonnepalen in de gemeente. Maar of het fraaie natuurgebied bij de Linge daar nu de meest aangewezen plek voor is, wordt betwijfeld.

Dirk van Beusichem is een van de twee initiatiefnemers. Hij werd enige tijd geleden door de Nederlandse afdeling van het Duitse Kronos Solar benaderd met de vraag of hij geïnteresseerd was in de aanleg van een zonnepark op zijn fruitbedrijf. Van Beusichem had daar wel oren naar, maar begreep ook dat de aanleg van een dergelijk park met een omvang van enkele tientallen voetbalvelden een forse ingreep in het landschap betekende. Overleg met de gemeente Tiel leerde dat Wethouder Verspuij er niet bij voorbaat afwijzend tegenover stond. Tiel heeft uitdagende klimaatdoelstellingen en de aanleg van twee enorme parken met zonnepanelen zou flink helpen om die doelen te halen. Van Beusichem besloot ook om de omwonenden van zijn fruitteelt bedrijf in zogenaamde keukentafelgesprekken te informeren over zijn plannen en hun oordeel daarover te peilen. Hij sprak met maar liefst veertig omwonenden. Dat eerste oordeel stelde hem niet teleur. Daarom besloot hij om subsidie aan te vragen. Die subsidie is noodzakelijk om het park rendabel te kunnen exploiteren en na toekenning volgende stappen te kunnen zetten. De gemeente Tiel zorgde daarbij voor een voorlopige verklaring van geen bezwaar. Die verklaring had alleen tot doel om de subsidieaanvraag mogelijk te maken. De gemeente doet daarmee geen uitspraak over het verloop van een eventuele procedure om het bestemmingsplan ter plekke te wijzigen. Omdat de gemeente de inwoners niet ovr de procedure informeerde, meenden veel inwoners van Kapel Avezaath en Wadenoijen dat de gemeente al toestemming voor de aanleg gegeven had. Gebrek aan informatie en het besef dat de aanleg van de parken een rigoureuze ingreep in het fraaie landschap betekende, leidde tot een handtekeningenactie tegen het plan. Wanneer we dit op 13 november schrijven heeft de Tielse politiek zich nog niet formeel uitgesproken over de zonneparken. Bij een eerste oriënterende bespreking in oktober bleek echter dat een meerderheid van de raad duidelijk gereserveerd staan tegenover de aanleg van de zonneparken van respectievelijk 17 en 20 hectare aan de Kromme Steeg en De Eng in Kapel Avezaath. Dinsdag 14 november praten de leden van de commissie ruimte er opnieuw over in de Tielse raadszaal.

Op woensdag 8 november organiseerde van Beusichem een informatiebijeenkomst in een sorteer en opslagschuur van zijn bedrijf. Zo’n 150 omwonenden kwamen daar bijeen en toonden waardering voor de organsatie van de bijeenkomst. Over de plannen was men echter minder enthousiast. Van Beusichem vertelde dat hij op termijn geen toekomst meer zag voor zijn fruitbedrijf. Met de aanleg van een zonnepark op zijn grond kon hij zich een inkomen verwerven en bijdragen aan de in Nederland zo begeerde duurzaamhid. ’Zonneparken zijn niet hinderlijk voor de omgeving’ stelde hij. De spiegelwerking is lager dan bij gewoon glas en wanneer we de technische ruimte midden op het terrein plaatsen is het geluidsvolume te verwaarlozen. Bovendien werkt de motor allen wanneer er voldoende zonlicht is. Een zonnepark is milieuvriendelijker dan fruitteelt vanwege de beschermingsmiddelen die daar gebruikt worden. Over de inpassing van het park in de omgeving wil ik graag overleggen met de inwoners en de gemeente. Door de geringe hoogte van het de panelen vallen ze nauwelijks op. Een passende groenrand om het park kan ze grotendeels aan het oog onttrekken. Ik ben ook bereid een voor iedereen toegankelijk struinpad rond het park aan te leggen.’ Van Baeusichem toonde al pratende verschillende beelden waardoor omwonenden een indruk van zo’n park konden krijgen. De panelen worden daarbij zodanig boven de grond geplaatst dat er in het park schapen kunnen grazen. Nadat hij uitgesproken was, bleek de weerstand tegen de komst van het park niet weggenomen. Veel aanwezigen stelden kritische vragen en lieten duidelijk merken het park liever niet te zien komen. Belangrijkste bezwaar was daarbij de aantasting van het nu fraaie landschap. Een vertegenwoordiger van LTO, de belangenorganisatie voor de Nederlandse land en tuinbouw deelde mee dat zijn organisatie zich nadrukkelijk had uitgesproken tegen het gebruik van goede landbouwgrond voor zonneparken en dat ook gebruik en het efect van schadelijke beschermingsmiddelen in de fruitteelt meeviel.
De aanwezige gemeenteambtenaren konden de aanwezigen geruststellen. “De gemeente heeft nog helemaal geen standpunt ingenomen en inwoners krijgen ruim de gelegenheid wanneer de plannen concreet worden om hun oordeel te geven. Dat wordt dan zeker meegewogen’.
De aanwezige vertegenwoordiger van het bedrijf dat de zonneparken aanleg, Kronos Solar vertelde dat Kronos op dit moment in heel Nederland op zoek is naar plekken waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden. ‘Eén park gaat er zeker komen en op dit moment zijn we met meer dan tien grondeigenaren in gesprek en lopen er een aantal aanvraagprocedures.
Duidelijk is dat de mogelijke aanleg van de zonneparken de komende maanden nog veel gespreksstof zal opleveren en dat het onderwerp nog wel eens in onze publicaties zal terugkeren.

De illustraties bij dit artikel geven een beeld van de informatieavond en bevatten informatie over de exacte locatie via een plattegrond.

Zie voor video: https://youtu.be/Xaz4OXcIAyc

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights