Stadsgids in Tiel

Op dinsdag 6 februari werd een begin gemaakt met de uitvoering van een plan dat moet leiden tot de vorming van een gilde van stadsgidsen in Tiel. Het is al jaren voor een bezoeker van Tiel lastig om erachter te komen hoe er een begeleide rondleiding te boeken is. Bovendien zijn de diverse personen die zo’n rondleiding kunnen verzorgen al vaak behoorlijk op leeftijd en dan is het fijn, als er jongeren beschikbaar zijn.

Het project dat nu wordt uitgevoerd bestaat uit twee fasen. De Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken en de Vereniging Waardevol Tiel hebben samen een cursus stadsgids georganiseerd. Deze cursus vindt plaats samen met Bibliotheek Rivierenland en de eerste cursusavond was op 6 februari. Historicus Emile Smit gaf daar een aantal praktische wenken voor het rondleiden, waarschuwde tegen het geven van onjuiste informatie en toonde een rondleiding met vooral historische informatie. Die rondleiding wordt met de groep cursisten op zaterdag 16 maart ook gelopen.

Op dinsdag 13 februari verzorgt kunsthistoricus Peter Schipper de tweede cursusavond. Zijn insteek is dan minder gericht op het puur historische, maar hij zal de cultuurhistorische waarden benadrukken en vooral ook de architectonische kant van de stad laten zien. Ook vanuit die achtergrond vindt een wandeling plaats en wel op 23 maart.

Nadat de cursus is afgerond vindt de vorming plaats van een Stadsgidsengilde. Dat moet in april van start gaan. Mensen die de cursus hebben gedaan, maar ook anderen die menen te kunnen gidsen, kunnen zich dan aanmelden als stadsgids en aangeven op welke dagen ze beschikbaar zijn om een groep rond te leiden. Dat stadsgidsengilde wordt gecoördineerd vanuit het Flipje- en Streekmuseum Tiel. Mensen die zich willen aanmelden voor het stadsgidsengilde kunnen dat doen via de link:

https://streekmuseumtiel.nl/stadsgids_tiel/

Uiteraard kan men zich via het museum ook aanmelden voor een rondleiding:

https://streekmuseumtiel.nl/stadsrondleidingen/

De eerste reacties zijn erg positief. Voor de cursus stadsgids meldden zich al 35 personen aan, terwijl er maar 20 konden deelnemen. Met de wachtlijst van 15 personen als uitgangspunt zal er dus al een tweede cursus moeten worden opgezet. Als het stadsgidsengilde groot genoeg wordt, kunnen gidsen zich straks ook specialiseren op aparte thema’s als bijvoorbeeld wederopbouwarchitectuur, joods erfgoed, groen in de stad enzovoort.

Fotoalbum:

Powerpoint presentatie Stadsgids door Emile Smit

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights