‘Spot op de Betuwe’ van Jan Beijer krijgt vervolg

De wekelijkse columns van Jan Beijer in de editie Tiel van Het Kontakt blijven razend populair. In 2021 verscheen een eerste bundel met een selectie van de columns in boekvorm. Spot op de Betuwe werd een groot succes. Het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis maakte de uitgave van dit boek financieel mogelijk en schonk alle bewoners van de Tielse verpleeg-en verzorgingshuizen een gratis exemplaar. Dat werd erg gewaardeerd. Maar ook in de boekhandel gingen de boeken als warme broodjes over de toonbank.

Na het verschijnen van de eerste editie van ‘Spot op de Betuwe’ kreeg Jan regelmatig de vraag wanneer dit eerste deel door een tweede uitgave gevolgd zou worden. Het goede nieuws is dat dat tweede deel ondertussen gedrukt is en vanaf zaterdag 18 november te koop.

Jan vertelt hoe deze tweede uitgave tot stand gekomen is. “Een boek uitgeven is tegenwoordig geen kleinigheid. Zonder een sponsor is dit voor een streekboek niet te doen. De vele verzoeken om een vervolg op het eerste boek resulteerde in een verkenning van de mogelijkheden. Op mijn zoektocht naar een sponsor benaderde ik als eerste de Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken. Ik deed dat met enige aarzeling want mijn boekje wordt wel geschiedenis maar is het nog niet.”

Secretaris Emile Smit ‘Over het verzoek van Jan Beijer waren we het in het bestuur snel eens. We moeten de uitgave mogelijk maken’, luidde dat besluit. We besloten Jan ook te ontzorgen door het boek zelf uit te geven en dat er zo mogelijk bij iedere column een passende illustratie moest komen. Emile werd projectleider. Jan Bouwhuis leverde foto’s uit zijn archief, maar zo nodig ging hij op pad om nieuw materiaal te maken. Sylvia Teunissen van Iwish-design verzorgde de opmaak en de drukker was Stimio-De Meerpaal. Emile controleerde de door Jan Beijer geselecteerde teksten en coördineerde de werkzaamheden van het boekteam.

Het boek

Het is een prachtig boek geworden. Het formaat is gelijk aan deel 1 van Spot op de Betuwe en past er in de boekenkast dus naast. De omslag bevat een sfeervolle foto van Jan Beijer, die op het terras bij Bellevue onder een spotlight aan de koffie zit en werkt aan een column. Ze zijn allemaal geschreven en gepubliceerd in de periode van eind 2020 tot midden 2023. Het zijn er in totaal 72. Na het lezen van de columns concludeerde ik dat ze in boekvorm nog beter tot hun recht komen dan op kranten papier. Jan Beijer is niet in de Betuwe geboren en getogen. Maar in de columns merk je dat hij van Tiel en de regio is gaan houden en zich er sterk mee verbonden voelt. Op meer plekken voel je de pijn die hij ervaart door de oprukkende laanbomenteelt, de zonneparken en de windmolens die het landschap ontsieren. Wanneer hij constateert dat dure plannen niet het verwachte eindbeeld opleveren, dan is dat stof voor een column. Jan staat bekend als een kritisch volger van Avri. Ook dat komt in het boek terug. Wekelijks krijgt hij uit de hele regio suggesties voor onderwerpen voor zijn columns. Af en toe betreft dit juridisch correct maar feitelijk als onrecht ervaren handelen van handhavers, ambtenaren of bestuurders. Na onderzoek wil hij dan wel eens voor iemand in de bres springen of onrecht aan de kaak stellen. Maar dat alles gebeurt met milde humor, die bij het lezen van het boek vaak een glimlach zal oproepen. Regelmatig kom je ook beschrijvingen tegen van hoe zaken in huishoudens of bij de lokale overheid gingen. En zo is de nieuwe uitgave van Spot op de Betuwe 2 toch ook nu al een beetje een toegankelijk geschiedenisboek. De verbindende saus en kers op de taart is de schrijfwijze. Die is toegankelijk, grappig en met bewonderingswaardige taalkundige overloopjes van het ene onderwerp naar het andere. En altijd weer die verrassende afsluiting waarin teruggegrepen wordt op eerdere tekst van de column.

Het boek Spot op Betuwe wordt zaterdagmiddag 18 november om 14.00 uur gepresenteerd door de Oudheidkamer in de bovenruimte van Boekhandel Arentsen aan de Voorstad. Na deze korte bijeenkomst zal Jan Beijer nog enige tijd in de winkel aanwezig zijn, zodat kopers het boek door hem kunnen laten signeren. Het boek is ook te koop bij de Primera in Lienden en kost 9,95.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights