Nieuws uit Tiel, editie 26 november 2023

In deze editie:

– Nieuw bestuur Oranjevereniging

– Zorgen stroomuitval

– Steun sportverenigingen

– Hoogwatergolfje voorbij

Oranjevereniging heeft nieuw bestuur

Een handdruk tussen de voorzitters na de benoeming van een compleet nieuw bestuur. Vrijdagavond was daarvoor een Algemene Ledenvergadering belegd in Buitensporig. Het oude bestuur onder leiding van Wim van Oort gaf al langer aan het stokje over te willen dragen. Wim is 29 jaar actief en voorzitter geweest, de laatste periode met Conny de Laet (secretaris) Thera Brink (niet aanwezig) en Ben van Oort (penningmeester).

Het nieuwe bestuur (links op de foto) bestaat uit Sebastiaan Blom (voorzitter), Ingrid Blom-Oostendorp (penningmeester), Mark Boersbroek, Ans Duquesnoy-van den Heuvel en Erik Rhebergen. Naar een nieuwe secretaris wordt nog gezocht. Het nieuwe bestuur heeft volop nieuw plannen maar het komend jaar 2024 zal nog veel van het oude zijn omdat nieuwe ideeën meer voorbereiding vergen.

Er zijn op dit moment ongeveer 130 leden. Dit aantal moet omhoog en de Oranjevereniging wil beter ‘zichtbaar’ worden. Zo zal er in de Kookwinkel Oostendorp een Oranje expo ingericht worden. (JB)

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2021/11/oranjevereniging-tiel-huldigt-trouwe-werkers/

Zorgen over stroomvoorziening en bouwen van nieuwe wijken in Tiel

Gezinnen en bedrijven gebruiken steeds meer stroom. Die stroom wordt steeds meer op duurzame wijze opgewekt. Op die snelle groei is het stroomnet in Nederland niet berekend. Steeds vaker hoor je dat nieuwe huizen niet opgeleverd kunnen worden omdat er nog geen stroomaansluiting is of het netwerk niet kan leveren. Bedrijven kunnen niet uitbreiden en nieuwe bedrijven zullen steeds vaker lang moeten wachten op een stroomaansluiting. Die problematiek speelt het meest in onder meer de provincie Gelderland. De minister sluit niet uit dat in 2026 gezinnen in onze provincie geconfronteerd worden met bijvoorbeeld stroomuitval. Lokaal liberaal Tiel maakt zich flinke zorgen over de groeiende problemen met de stroomvoorziening in Tiel. De partij vraagt in een zogenaamde artikel 41 brief aan het college onder meer wat het college gaat doen om de Tielse bevolking te beschermen tegen stroomuitval en wat het ontbreken van netwerkcapaciteit betekent voor de woningbouwplannen op het Veilingterrein, het Taluud en de buurten 9, 10 en 11 op Passewaaij. (BL)

Steun voor sportverenigingen

In 2023 zijn de huurprijzen van de sportaccommodaties voor verenigingen niet verhoogd. In 2024 krijgen de verenigingen wel te maken met een verhoging. Die is echter slechts 50 % van het bedrag waarmee de prijzen van de accommodaties volgens de indexatieregels verhoogd zouden moeten worden. Vanaf 2025 zullen de verenigingen weer de volledige indexatie moeten opbrengen.(BL)

Hoogwater golfje voorbij

Het water in de Waal zakt snel. Vorige week donderdag was het hoogste punt. De Waalkade stond net niet geheel onderwater, de veerstoep wel waardoor de Sint daar niet met zijn boot kon aanleggen. (JB)

Zie: https://detielenaar.nl/nieuws/2023/11/sinterklaas-intocht-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights