Oranjevereniging Tiel huldigt trouwe werkers

Het bestuur van de Oranjevereniging Tiel ontdekte dat twee mensen al meer dan 25 jaar actief waren voor de vereniging en al die tijd veel werk verzet hadden. Hoogtijd voor een onderscheiding. Vrijdag 12 november reisden twee leden van het landelijk hoofdbestuur van de vereniging naar Tiel om voorzitter Wim van Oort en actief lid Alfred Vollenberg in het zonnetje te zetten.

Alfred Vollenberg

Alfred Vollenberg

Als kind aan de hand van zijn vader was Alfred al een trouw bezoeker en deelnemer aan de kinderspelen op 30 april. Die waren toen nog in de veilinghal. Vooraf had hij dan al geholpen bij het opblazen van de ballonnen voor de jaarlijkse ballonnentocht. Die binding met de Oranjevereniging is Alfred nooit meer kwijtgeraakt. Het bestuur doet nooit tevergeefs een beroep op hem. Tegenwoordig bestaat het programma voor Koningsdag uit een aansprekend springkussenfeest voor de jongere jeugd, kanovaren op de gracht en een concert met een wisselend programma in de Sint Maartenskerk . Op vijf mei organiseert het bestuur de laatste jaren ook de kunstmarkt en om de vijf jaar een passende tentoonstelling. Alfred is de man die het hele elektriciteitsgedeelte voor het springkussenfestival verzorgt.

Wim van Oort

Wim van Oort

Wim van Oort zag 27 jaar geleden dat bij Koninginnedag enkele onderdelen van het programma beter georganiseerd hadden kunnen worden. Hij stak zijn kritiek niet onder stoelen of banken. Het gevolg was dat hij gevraagd werd om zelf mee te helpen bij de organisatie om herhaling te voorkomen. Wim pakte de handschoen op en goed één jaar later was hij bestuurslid en nu al weer zeven jaar voorzitter van de vereniging. Wim daarover: “Wij vormen een echt doe-bestuur. Dus niet alleen praten en schrijven maar ook de handen uit de mouwen. Dat ligt mij wel.”

“ Ik heb wel wat met het koningshuis, maar zet me toch vooral in om dat ik het belangrijk vind dat er in Tiel op Koningsdag en op vijf mei aansprekende activiteiten zijn. We hebben nu al weer een jaar of zeven het huidige programma en willen graag vernieuwen en liefst nog wat meer doen. Maar daar heb je mensen voor nodig en die hebben we niet. Ons bestuur is uitgedund tot drie man en dan kun je niet veel, bovendien zijn we erg kwetsbaar. Gelukkig krijgen we op de feestdagen zelf wel voldoende steun van verenigingen en individuele inwoners die dan graag een handje helpen. Ondanks diverse oproepen hebben we tot nog toe slechts één aanmelding van iemand die ons wil helpen. Zo kunnen we echt de toekomst niet in.

30 April 2009
Koninginnedag en bestuur bij 100 jaar Oranjevereniging Tiel.

Het zou reuze zonde zijn wanneer een vereniging die al 112 jaar bestaat ter ziele zou gaan en er op Bevrijdingsdag en Koningsdag niets meer in Tiel te doen zou zijn. Dus graag ook via de Tielenaar een oproep aan mensen die nieuwe ideeën hebben en ons kunnen helpen met de organisatie en /of de uitvoering van een aantrekkelijk programma. Ook versterking van iemand die onze website een upgrade zou kunnen geven en actueel zou willen houden is zeer welkom.

De huldiging

Enkele bestuursleden en vrijwilligers van de Oranjevereniging Tiel waarbij Wim van Oort en Alfred Vollenberg zijn gehuldigd door KBOV bestuursleden Harry van Alphen en Jilske de Bruin. Op de groepsfoto met Ciska van de Riet (aftredend bestuurslid), Conny de Laet (secr) en Piet Oostendorp.

Tijdens een gezellig etentje in restaurant Rhodos reikte Harry van Alphen en Jilske de Bruin, bestuursleden van de landelijk koepel van de Oranjeverenigingen aan beide jubilarissen de oorkonde en de jubileumspeld uit. Daarna werd uitgebreid stilgestaan bij de geschiedenis van de Oranjeverening Tiel. Een geschiedenis waar best een lang en ook interessant artikel over te schrijven is. Het is ook een geschiedenis van een vereniging die veel bijgedragen heeft aan gemeenschapszin en zeker in de tijd dat mensen minder te verteren hadden zorgde voor een genoeglijke dag met tal van veelal gratis activiteiten.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights