Nieuws uit Tiel; editie 18 november 2021

Groot personeelsprobleem bij zwembad Waalslag

Als resultaat van een nieuwe aanbesteding neemt Optisport per 1 januari 2022 de exploitatie van zwembad Waalslag over van Sportfondsen. Daarbij is de afspraak gemaakt dat alle huidige personeelsleden met behoud van alle rechten en plichten overgenomen worden door de nieuwe exploitant. Vijf medewerkers van het zwembad stellen daar geen prijs op. Zij hebben deels per 1 december en deels per 1 januari 2022 ontslag genomen. Dat gaat mogelijk grote problemen geven en kan leiden tot een aanpassing van tijden voor zwemlessen voor het A-diploma en aanpassen van de lopende cursussen voor het B-diploma. Ook de tijden voor recreatief zwemmen kunnen ingeperkt worden door het tekort aan deskundige toezichthouders. Zowel de huidige als toekomstige exploitant zoeken naarstig naar oplossingen maar kunnen nu nog niet garanderen dat die op heel korte termijn gevonden worden. Wethouder Kreuk gebruikte de camera tijdens de raadsvergadering van 17 november om Tielenaren, voor wie dat passend is, op te roepen zich als medewerker bij het zwembad te melden. Optisport, de grootste exploitant van binnensportvoorzieningen in de Benelux, heeft eigen opleidingen voor zwembadfuncties.

NOS Jeugdjournaal bij groep 8 van IKC Prins Maurits Tiel

Het NOS jeugdjournaal is donderdagmorgen op bezoek geweest bij groep 8 van IKC Prins Maurits in Passewaaij. De kinderen van groep 8 zijn geïnterviewd en de vraag gesteld: ‘wat vind jij van het ontvangen van een prik tegen het corona-virus?’ De school is uitgekozen omdat sinds de uitbraak van het corona-virus er nog geen enkel kind, leerkracht of ondersteunend personeelslid binnen het IKC besmet is geraakt.

 

De uitzending van het jeugdjournaal was donderdagavond te zien op NPO om 19:00 uur. Of kijk deze vanaf vrijdag terug op https://www.ikcprinsmaurits-tiel.nl

Motie om dagelijks bestuur AVRI af te zetten splijt gemeenteraden

Een ontluikende samenwerking tussen de regiogemeenten om meer greep te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen dreigt ruw verstoord te worden door de motie om het DB van AVRI naar huis te sturen. De motie lijkt steun te krijgen van de gemeenten waarvan geen wethouder zitting heeft in het Algemeen Bestuur. Gemeenten die dat wel hebben scharen zich pal achter hun eigen wethouder. “Blijf van onze wethouder af”, klonk het bijvoorbeeld in de laatste raadsvergadering van de gemeente Neder-Betuwe. De motie is een gevolg van een verslag van een onderzoek naar de gang van zaken rond het overdragen van de niet meer gebruikte stortplaats van Avri in Geldermalsen. De onderzoekers concluderen daarin dat alle betrokkenen steken hebben laten vallen in het proces rond deze overdracht. Die overdracht gaat de gezamenlijke gemeenten als gevolg van een wijziging van de rekenrente 10 miljoen euro kosten.

Zie ook: https://detielenaar.nl/opinie/2021/10/rapport-over-avri-brengt-regionale-politiek-in-beweging/

Corona leidt tot enorme druk bij Ziekenhuis Rivierenland.

Uit de mond van burgemeester Beenakker tekenden we op wat bestuurder Marc Hendriks daarover rapporteerde: “De druk op ons personeel is enorm. De capaciteit van het Ziekenhuis is door de grote toestroom van corona patiënten maximaal benut. We moeten op dit moment operaties uitstellen omdat we de menskracht missen. We verwachten dat de druk nog verder zal oplopen, de prognoses van de ontwikkeling van het aantal besmettingen zijn niet gunstig. We moeten soms coronapatiënten elders onderbrengen. Omgekeerd komt ook voor. Door besmettingen en als gevolg van de hoge werkdruk is het ziekteverzuim onder de medewerkers hoger dan gebruikelijk. Ik heb veel waardering en bewondering voor onze medewerkers en de wijze waarop zij met de huidige moeilijke omstandigheden om gaan en maximaal presteren. Van de patiënten die met Corona in het ziekenhuis worden opgenomen blijkt 80 % niet gevaccineerd.”

Burgemeester: Houdt je aan de regels en laat je vaccineren

Voor burgemeester Beenakker was de informatie van de ziekenhuisbestuurder aanleiding om alle Tielenaren nog eens dringend te verzoeken om zich aan de regels te houden. Hij noemde het afstand houden, testen bij symptomen en waar dit wenselijk of voorgeschreven is een mondkapje dragen. De burgemeester vraagt ook indringend aan iedereen die nog niet gevaccineerd is dat alsnog te doen. Met de GGD wordt gewerkt aan acties om de vaccinatiegraad in Tiel te verhogen. Deze vaccinatiegraad komt redelijk overeen met het landelijk gemiddelde. Beenakker deelde verder mee dat de ondernemers zich in het algemeen goed houden aan de beperkende voorschriften. Dat neemt niet weg dat wanneer bij controles blijkt dat dit niet het geval is, boetes uitgedeeld zullen worden. Voor die controles worden extra mensen ingezet.

Kwadrant voor de kerst gesloopt

Omwonenden en politieke partijen maakten zich zorgen over de trage gang van zaken bij de sloop van winkelcentrum Kwadrant. Vooral de naderende jaarwisseling speelde hierbij een rol. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 november deelde wethouder Groen mee dat de nieuwe eigenaar van het pand toegezegd heeft dat voor de Kerst het winkelcentrum geheel gesloopt zal zijn en ook het sloopmateriaal dan zal zijn afgevoerd.

Passewaaij vanaf vrijdagavond weer beter bereikbaar

De Waardenburglaan en Jhr. P.A. Reuchlinlaan zijn vanaf vrijdagavond 19 november weer opengesteld voor het verkeer. Daarna moeten nog de nodige werkzaamheden verricht worden aan o.a. fiets- en voetpaden. Bewoners van Passewaaij klaagden steen en been dat vooral in de ochtend- en avondspits de wijk 12 dagen via maar één uitvalsweg bereikbaar was.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights