Tielenaar Jan de Wild zette zich in voor ouderen en mensen met een kleine beurs

2010

Op 2 oktober2023 overleed Jan de Wild. Jan was een verdienstelijk inwoner voor de Tielse gemeenschap. Hij werd geboren in Zutphen en groeide op in de Gelderse Achterhoek. Maar dat kon je niet aan zijn uitspraak merken. Jan koos na zijn schooltijd voor een loopbaan bij de marine en reisde iedere dag vanuit de Achterhoek naar Den Helder. Na zijn huwelijk met verpleegster Liesbeth Scherpenzeel ging hij in de marinestad wonen. Door zijn overplaatsing naar de marinekazerne in Doorn kwam hij in Tiel terecht. Daar kon je toen snel aan een passend huis komen.

In 1983 werd Jan 50 en dat betekende dat je toen bij de marine met pensioen ging. Tijdens zijn marinetijd, maar ook nog daarna was Jan actief lid van de Vereniging voor Burgerlijk en militair defensie personeel. Meerdere malen was hij lid van het hoofdbestuur. Jan kreeg veel vrije tijd en veel daarvan ging hij besteden aan vrijwilligerswerk voor de Tielse ouderen. Hij was bestuurslid van de regionale afdeling van de Unie KBO, de katholieke belangenorganisatie voor ouderen. Van daaruit werd hij vrijwillig ouderenadviseur. In die positie heeft hij vele honderden senioren geholpen met hun belastingaangifte en wegwijs gemaakt in de doolhof van voorzieningen voor ouderen. Wanneer Jan merkte dat een van zijn cliënten eenzaam was en behoefte had aan contact, was het zijn echtgenote Liesbeth die een of meer vervolgbezoekjes bracht.

Flipje op wielen

Hoewel Jan zelf nog volop fietste en geen scootmobiel nodig had, was hij intensief betrokken bij de oprichting van Flipje op wielen. Dat is een stichting die zich inzet voor het veilig rijden met een scootmobiel en toertochten organiseert waar veel ouderen plezier aan beleven. Jan was enkele jaren voorzitter van de stichting. Wanneer er een toertocht was in het buitengebied reed Jan op zijn fiets achter de stoet aan en fungeerde dan als bezemwagen.

Politicus

In 2004 vroeg Jan Groenhuizen Jan om actief te worden binnen de lokale politieke partij ProTiel. Het sociale karakter van die partij sprak hem aan en hij zag het ook als een extra mogelijkheid om via de politiek zijn kennis en ervaring in te zetten voor de mensen die het niet zo breed hadden. Bijna twee raadsperiodes zat hij in de gemeenteraad voor ProTiel. Jan was als raadslid behoorlijk aanwezig. Altijd had wel een mening of een vraag en met zijn forse gestalte en krachtige stem dwong hij dan veel aandacht af. Een stokpaardje van hem was de WMO-raad, waarmee hij zich nauw verbonden voelde. Jan hield nauwgezet in de gaten of er bij alle punten die tot het aandachtsveld van de WMO-raad behoorden en in de gemeenteraad aan de orde kwamen of er wel advies aan dit adviesorgaan was gevraagd. Was het advies er eenmaal dat wilde Tan ook dat het aandacht kreeg.

Sociaal Tiel

Tegen het einde van zijn tweede raadsperiode liep het bij ProTiel even niet lekker. Voor Jan reden om een jaar voor de verkiezingen te stoppen. Een nieuwe politieke toekomst diende zich al snel aan. Huub van Heiningen vond met enkele anderen dat er in Tiel een alternatief voor de Socialistische Partij in Tiel moest komen. Dat werd Sociaal Tiel, die dat hiaat moest opvullen. Huub benaderde Jan en ja, de inhoud van het programma en het enthousiasme van de oprichters sprak hem geweldig aan. Met hoge verwachtingen besloot hij lid te worden en zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. De stembusuitslag was teleurstellend. De partij rekende gezien de bevolkingssamenstelling op een flink aantal zetels maar het werd er slechts een. Voor Jan restte slechts het lidmaatschap van de Commissie Samenleving. Door het matige verkiezingsresultaat ebde het enthousiasme snel weg en na een raadsperiode was het gedaan met Sociaal Tiel. Jan keerde terug naar zijn oude nest, ProTiel. Daar heerste ondertussen weer een goede sfeer. Bij ProTiel was nog actief als steunlid en vervulde hij nog enkele jaren de functie van voorzitter van de partij.

Dramatisch was het de ontdekking van een ernstige ziekte bij zijn echtgenote. Jan beloofde zijn levensgezellin thuis voor haar te blijven zorgen. Moeilijke laatste jaren volgden en Jan stierf eerder dan zijn partner, die zijn hulp en steun zo nodig had.

Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober stond de raad stil bij het overlijden van Jan en nam een minuut stilte in acht. Burgemeester Beenakker en ProTiel-Raadslid Peter Elferink spraken woorden van herinnering en waardering. “De burgemeester: Jan heeft heel veel voor Tiel betekend als raadslid en commissielid. Hij sprak zoals marine mensen dat wel doen recht voor zijn raap maar altijd met een sociaal hart. Als raadslid was hij erg actief. Je kwam hem overal tegen.” Peter Elferich schetste de betekenis van Jan voor ProTiel en Flipje op wielen. Jan de Wild werd 88 jaar. Het afscheid vond in besloten kring plaats.

Fotoalbum:

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights