Nieuws uit Tiel, editie 5 oktober 2023

In deze editie:

– Geen appeltje van Oranje Vlindertuin

– SPO-T beoogde opvolger StadsTV-Tiel

– Scouting Phoenix biedt fruitcorso helpende hand

– De najaarskermis staat op de Waalkade

Helaas geen appeltje van Oranje voor Vlindertuin, maar wel een onvergetelijke beleving

Het was woensdag 4 oktober een spannende dag voor coördinator Gera van de Leun en vier medewerkers van de vlindertuin Gert, Wil, Jeanette en de man met de pet, ontwerper Edwin. Zij reisden naar het paleis Noordeinde in den Haag waar koningin Maxima in aanwezigheid van Koning Willem Alexander en oud-koningin Beatrix de Appeltjes van Oranje uitreikte. Naast een door prinses Beatrix gebeeldhouwde appel krijgen de drie winnaars een prijs van 25.000 euro. Die moet besteed worden aan het project dat de prijs gewonnen heeft. Met terechte hooggespannen verwachtingen reisde het team uit Tiel naar Den Haag. Uit 100 projecten waren zij door het publiek gekozen bij de laatste tien. Daarbij kreeg de vlindertuin op een na de meeste stemmen van het publiek. De eindselectie was voorbehouden aan een jury. Tiel kreeg van de jury evenals alle niet bekroonde projecten een vierde plaats. Maar zo laat Gera weten: “Het was niettemin een fantastische gebeurtenis. We zijn koninklijk onthaald. Koningin Maxima kwam als eerste naar ons toe en heeft echt een flinke tijd met ons staan praten. In het echt was ze net zo leuk, geïnteresseerd en spontaan als ze via de media overkomt. Ze bleek veel van de vlindertuin te weten en was er erg enthousiast over. De vlindertuin vond ze prachtig en heel belangrijk vond ze de manier waarop we via de vlindertuin veel mensen bereiken, laten genieten en liefde voor de natuur bijbrengen zoals buurtbewoners maar ook scholen, ouderen en tal van andere groepen.”

Koningin Maxima benadrukte tijdens een korte toespraak het belang van de buurt voor een leefbare samenleving, waarin je je geborgen en veilig voelt. Dat was de rode draad in alle genomineerde projecten. Voor de volledige toespraak zie: https://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2023/10/04/toespraak-van-koningin-maxima-bij-de-uitreiking-van-de-appeltjes-van-oranje-op-paleis-noordeinde-in-den-haag

Stadsomroep Tiel gaat mogelijk van het scherm en SPO-T beoogde opvolger

Iedere vijf jaar wijst het commissariaat van de media een instelling aan die de vergunning krijgt om de komende vijf jaar de uitzendingen te verzorgen in een gemeente. Daarbij heeft de gemeenteraad een adviesrecht.

In Tiel, waar een omroep (opnieuw) moet worden aangewezen hebben twee omroepen zich gemeld voor de uitzendrechten. Dat zijn De Stichting Stadsomroep Tiel, die nu de uitzendrechten heeft en Stichting Publieke Omroep Tiel (SPO-T). Het College spreekt in zijn advies aan de gemeenteraad de voorkeur uit aan nieuweling SPO-T. Naar ziet er naar uit dat de raad dit advies zal overnemen.

SPO-T is trouwens niet zo nieuw als het lijkt. Het is een stichting die speciaal om de uitzendingen in Tiel te verzorgen in het leven geroepen maar nauw verbonden is met SRC, Rivierenland en Vijfherenlanden. Deze omroep verzorgt de lokale omroepprogramma’s op radio en TV voor de gemeenten Buren, Culemborg, Vijfherenlanden en West-Betuwe en besteedt nu al aandacht aan Tiel in haar uitzendingen.

Voor het commissariaat van de media zal het advies voor SRC niet op problemen stuiten. Het commissariaat ziet graag dat lokale omroepen samenwerken of nog liever dat een omroep actief is voor een hele streek. SRC voldoet hieraan en heeft in de omliggende gemeenten laten zien dat zij hun opdracht naar tevredenheid uitvoeren. Stadsomroep Tiel bleek na het overlijden van boegbeeld Riny ter Haar onvoldoende in staat om de nieuwsvoorziening optimaal te verzorgen.

Scouting Phoenix biedt fruitcorso helpende hand

Begin oktober moest de Stichting 4-Stromenland zijn grote opbergruimte op het veilingterrein leeg opleveren. Het magazijncomplex aan de Papesteeg moet gesloopt worden om de geplande woningbouw op het terrein mogelijk te maken. De zoektocht naar een andere bewaarplaats voor de vele spullen, die daar opgeslagen zijn, leverde lang niets op. Totdat Scouting Phoenix bereid bleek, de romneyloods – ook wel nissenhut genoemd – op hun terrein, voorlopig te laten staan om ruimte te bieden aan de fruitcorsospullen. Scouting Phoenix heeft nu het nieuwe onderkomen gereed is, de loods niet meer nodig. Het bestuur was van plan die af te breken en te verkopen. Stichting 4-Stromenland heeft de Romneyloods voor een vriendelijke prijs voor een jaar gehuurd. Daarbij is verlenging niet uitgesloten. De stichting blijft wel op zoek naar een meer blijvende oplossing voor het opslaan van hun spullen. Het spreekt vanzelf dat het corsobestuur blij is met deze oplossing.

 

De najaarskermis staat op de Waalkade

De Tielse najaarskermis staat nog t/m zondag 8 oktober op de Waalkade in Tiel.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights