Vijftig jaar Waardevol Tiel

Dit jaar viert de Vereniging Waardevol Tiel haar vijftigste verjaardag. De vereniging draagt die naam overigens pas sinds 2009. Vóór die tijd stond ze bekend als de Milieuwerkgroep Tiel.

De Milieuwerkgroep Tiel werd in 1973 opgericht door Ton van der Monde, Aafje Ippel, Geert van Atteveld en Arend Houtkoop. Directe aanleiding was het in 1972 verschenen rapport van de Club van Rome, “De grenzen aan de groei”. In dat rapport werd toen al gewezen op de eindigheid van de diverse grondstoffen op de aarde.

In de loop van de jaren maakten bekende Tielenaren deel uit van de Milieuwerkgroep. Zo maakte Carla Daalderop zich bijvoorbeeld sterk voor het behoud van de resten van het Drumptse landgoed De Elzenpasch. Ook Huub van Heiningen was een markant lid. Hij zorgde ervoor dat de vereniging zich minder ging opstellen als actiegroep en zich meer richtte op samenwerking en overleg. Daardoor lijkt in de huidige tijd meer te bereiken. Zo werd Waardevol Tiel een belangrijke gesprekspartner voor de Gemeente Tiel ten aanzien van erfgoed en monumenten. In dat overleg is Waardevol Tiel de partij die signaleert waar in Tiel pijnpunten op dit vlak zijn. Zoals een wethouder het noemde “de ogen en oren”.

Door overleg en samenwerking zijn er de nodige zaken verwezenlijkt. Mooie voorbeelden zijn het herstel van de oude VVV-kiosk op het Burgemeester Hasselmanplein en de plaatsing van twee grote stukken stadsmuur die werden gevonden bij het graven van de Parkeergarage Westluidense Poort. Ook dingen die dreigen mis te gaan komen aan de orde zoals een onoordeelkundige verbouwing aan het Jodenstraatje. Ergernis is er over de starre houding van Rijkswaterstaat ten aanzien van de vorm van de coupure bij de Waterpoort. Daar horen zogenaamde ezelsruggen (schuine afdekranden) te komen, maar dat blijkt onbespreekbaar.

Het belang van erfgoed is, dat het betekenis geeft aan de samenleving van nu en aan de toekomst. Iedereen kan daaraan bijdragen. Daarin sluit de doelstelling van Waardevol Tiel goed aan bij die van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken. Terwijl de Oudheidkamer meer een studieclub is, beschouwt Waardevol Tiel zich meer als een doelgroep. In 2020 organiseerde men samen een erfgoedsymposium en in 2021 kwam er een bordenroute aan de hand van de afbeeldingen uit het lustrumboek van de Oudheidkamer, “Met pen en penseel door Tiel”. Ook hebben beide verenigingen een grote inbreng in de diverse cursussen Tielologie.

De reden om actief lid te zijn verschilt nogal. Ton Schiltmans geeft aan, dat zijn motief om lid van Waardevol Tiel te zijn voortkomt uit zijn Tielse afkomst. Hij ziet dingen veranderen en verdwijnen. Soms moet je dat niet willen tegenhouden, maar in enkele gevallen zie je de noodzaak om je sterk te maken voor behoud. Bert van Setten is geïnspireerd door de cursus Tielologie. Hij wilde meer weten en doen. Dat kan bij Waardevol Tiel. John van Mil ergert zich aan de idiote uitdrukking “Tiel is nie viel”. Hij wil vooral positief zijn over de stad.

De vereniging heeft op dit moment 48 leden. Daarvan is een deel actief. De anderen worden door de digitale nieuwsbrief en in ledenvergaderingen op de hoogte gehouden. Net als bij veel verenigingen is er echter ook bij Waardevol Tiel een steeds ouder wordend ledenbestand. Dat lijkt niet per se nodig gezien de aandacht die er ook onder jongeren is over de toekomst van de aarde.

Fotoalbum:

Video:

 

Video Kiosk: https://www.youtube.com/watch?v=RMNUwR4BSJQ

 

Video muur Bleekveld: https://www.youtube.com/watch?v=wPh2A9DI5eY

 

Video muur Paardenwater: https://www.youtube.com/watch?v=KY9haQjIpXY

 

Video Pen en Penseel: https://www.youtube.com/watch?v=um8qzyBbbWY

 

Video Erfgoed symposium: https://www.youtube.com/watch?v=c9oMf5a8_fM

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights