Gemeente gaat vondst van zonnekalender en grafheuvel op verschillende manieren vertellen

Na het bekend maken van de vondst van een ongeveer 4000 jaar oude zonneheuvel op Medel ontving de gemeente tal van suggesties om iets blijvends met deze en andere opzienbarende vondsten te doen. Velen vonden dat de zonnekalender op de vindplaats gereconstrueerd moest worden of deze daar te conserveren. Dat kan niet. De grond is verkocht aan een bedrijf. Bovendien was er op de plek alleen maar wat verkleuring van de boden te zien. Dat is weinig spectaculair en bovendien is door de diepe opgraving er nu niets meer te zien. De plaats is ook ongeschikt voor archeologisch monument. Tiel gaat het verhaal van de Zonnekalender en de vondst van een grafheuvel en andere vondsten op verschillende andere manieren aandacht geven.

Wereldnieuws

Na de bekendmaking tijdens een persconferentie op Medel werd de ontdekking binnen een paar minuten wereldnieuws. Bij de perspresentatie waren vertegenwoordigers van vrijwel de hele Nederlandse pers naar het Medel gekomen. Het NPO-journaal en veel buitenlandse kranten besteedden er uitgebreid aandacht aan en tal van publicaties in (populair)wetenschappelijke tijdschriften volgden. Dat leverde veel enthousiaste reacties op met suggesties om binnen de gemeente aandacht te schenken aan de spectaculaire vondsten. Het gemeentebestuur is zich bewust van het wetenschappelijk en maatschappelijk belang van de vondsten maar ziet ook de kansen om daarmee de stad te promoten.

Vondsten gaan veel aandacht krijgen

Een deel van de vondsten is al te bezichtigen in Tiel in het Flipje en Streekmuseum en in het museum voor Oudheden in Leiden. De archeologische vondsten in Tiel hebben in Leiden een duidelijke plek gekregen. Op 20 oktober zullende resultaten van wetenschappelijke publicaties gepresenteerd worden. Dan bestaat er ook de mogelijkheid voor een breder publiek om toegankelijke lezingen te volgen over de onderzoek. Er wordt gewerkt aan een toegankelijke documentaire en het Tielse museum en Zinder werken aan een laagdrempelig programma over de vondsten.

De spectaculaire vondsten op Medel vormen ook aanleiding om het grote verhaal van de geschiedenis van Tiel meer aandacht en bekendheid te geven. Dat zal een belangrijk onderdeel kunnen worden van de stadsmarketing. Hoe dat precies moet is onderwerp van studie. Die geschiedenis van de stad zal ook meer aandacht krijgen in het lesmateriaal voor het lokale onderwijs. Op korte termijn komt er een informatiezuil. Voorlopig is voor dit alles een bedrag van 50.000 euro uitgetrokken .

Gemeentelijk archeoloog en beleidsmedewerker cultuurhistorie en erfgoed, Ilse Schuring lichtte tijdens een informatieve commissievergadering de lopende activiteiten en verdere plannen enthousiast toe. De gemeenteraad reageerde instemmend op de aanpak.

Een deel van de ingekomen suggesties om de vondsten op Medel meer aandacht te geven is niet bruikbaar of ligt niet op terrein van de gemeente. Anderen zijn kostbaar zoals een uitbreiding met het museum met een zonnetempelpaviljoen. Daarvoor gaat de gemeente elders subsidie proberen te krijgen.

Zie ook: https://detielenaar.nl/nieuws/2023/06/opgraving-puzzelstukjes-vallen-samen-openluchtheiligdom-op-medel-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights