Einde van papierinzameling door verenigingen in zicht

Tot nog toe was er in bestuurlijk Tiel flink verzet tegen het plan van de directie van Avri om te stoppen met het inzamelen van oud-papier door verenigingen. Die weerstand lijkt af te nemen. Het college is van mening dat het ophalen van papier door verenigingen niet toekomstbestendig is. Het lukt Avri niet om de verenigingen een alternatief te bieden door hen ander werk te laten doen. Dus gaat Tiel dat zelf doen. Maar daarvoor is tijd nodig en moet het afschaffen van de huidige regeling in ieder geval nog een jaar dus tot 1 januari 2025 opgeschort worden.

Bovenstaande conclusie werd niet zonder slag of sloot bereikt. De discussie in de gemeenteraadsvergadering van 27 september begon met een inspreek moment van Mathijs Ramaker, die namens de organisaties die nu papier ophalen het woord voerde. Die stelde dat de tien verenigingen en kerkelijke organisaties het geld dat ze verdienen niet kunnen missen. Hij erkende dat de huidige vergoeding royaal was. Daar was echter over te praten. Ook waren de huidige ophalers bereid de twee Tielse verenigingen, die nu op een wachtlijst staan voor het ophalen van papier een plek te gunnen binnen het papierverzamelgilde. Avri gebruikte volgens Ramaker, die voorzitter van korfbal vereniging Tiel ‘72 is, grotendeels drogredenen om van de verenigingen af te komen. Het lijstje van ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen dat Avri gemaakt had was zacht gezegd niet indrukwekkend. Daar en ook over de andere door Avri ervaren knelpunten viel over te praten, maar dat doet en deed Avri niet. Ramaker besloot zijn pleidooi met de conclusie dat er geen alternatief werk voorhanden was en dus niet getornd mocht worden aan de huidige regeling. De verenigingen waren wel bereid om te praten over aanpassingen aan nieuwe inzichten en omstandigheden.

Laurens Verspuij (D’66) die jarenlang voorzitter van Avri was geweest benadrukte dat de verenigingen in Tiel niets te verwijten viel, de bestaande gunstige regeling was door Avri zelf opgetuigd. In een mede door CDA, CU en Forum voor democratie ingediende motie pleitte hij ervoor zolang er geen goed alternatief was de huidige regeling in stand te houden. Martin Koning (CU) wees op het plezier en voldoening dat de ophalers uit hun werk haalden en de sociale cohesie die het samen werken opleverde. Kamiel Gulikers vroeg zich af of je als vereniging wel zou moeten willen werken voor een organisatie die je liever kwijt dan rijk was. Er werd lang gepraat over twee grotendeels dezelfde moties, die uiteindelijk in elkaar geschoven werden en waarin minstens een jaar uitstel gevraagd wordt. Dat gebeurde nadat wethouder Dijkstra het standpunt van het college had verteld.

Standpunt college

Dijkstra: “Wij denken na rijp beraad dat de huidige regeling niet toekomstbestendig is. Avri gebruikt drogredenen om van de regeling af te komen en staat niet te trappelen om met vrijwilligers op een andere manier aan de slag te gaan. Maar wij laten jullie, verenigingen niet in de steek. We gaan een regeling maken waaraan alle verenigingen en maatschappelijke organisaties aan mee kunnen doen. De huidige regeling is onevenredig duur en Avri stelt dat die niet past in hun bedrijfsmodel. Er is werk genoeg binnen de gemeente, dat leden van verenigingen en kerken kunnen uitvoeren. Maar daar hebben we wel tijd voor nodig om dat in overleg met belangstellenden te organiseren. De huidige regeling is ook niet eerlijk. De huidige vergoeding is buitenproportioneel en niet iedere vereniging die dat wil kan er van profiteren. Wanneer een papierverzamelaar fulltime zou werken zou hij nu meer verdienen dan onze burgemeester. Alle Tielse huishoudens betalen nu vier euro per jaar extra aan afvalverwijderingsbijdrage om de huidige regeling te betalen. Ook dat is niet eerlijk.” Na de inbreng van de wethouder werden de verschillende fracties het snel eens. Zij hebben er vertrouwen in dat de gemeente met een goede en in een aantal opzichten betere en eerlijke regeling komt. Maar daarvoor is uitstel van het afschaffen van de huidige regeling noodzakelijk. Dat gaat de wethouder op 12 oktober in het algemeen bestuur van Avri bepleiten. Want dat algemeen bestuur neemt uiteindelijk de beslissing.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights